FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Methods

 • 27/04/2016
  United Kingdom
  ,
  Governance
  LGR Kornwalii i wysp Scilly zleciła analizę korzyści społecznych z inwestycji w celu zmierzenia wpływu jej działań animacyjnych. Okazało się, że każde euro zainwestowane przez FLAG przyniosło zwrot społeczny 5,45 € w postaci korzyści dla lokalnej społeczności.
 • 30/11/2015
  Poland
  ,
  Governance
  Polskie LGR mogą wybierać między dwoma elastycznymi opcjami pomocy technicznej w celu przygotowania swoich lokalnych strategii rozwoju. W obu opcjach skorzystano z uproszczenia i usprawnienia procesu uruchamiania wsparcia przygotowawczego.
 • 11/11/2015
  Estonia
  ,
  Governance
  Krajowe Sieci (KS) dla Lokalnych Grup Rybackich (LGR) odgrywają istotną rolę we wzmacnianiu kompetencji LGR i Instytucji Zarządzających (IZ) oraz w ułatwianiu i wspieraniu współpracy międzynarodowej. W Estonii w okresie 2007-2013 KS współpracowała blisko z IZ, ułatwiając dialog i zapewniając dobrą współprace między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w RLKS na obszarach rybackich. Wypracowywała także narzędzia i materiały informacyjne oraz zapewniała doradztwo i szkolenia dla LGR.
 • 11/11/2015
  Italy
  ,
  Promotion, Governance, Education and training
  FLAG communication activities can be an important catalyst for innovation and change, and are a transversal element in the local development strategy. Through effective communication, the Adriatico Salentino FLAG in Puglia, Italy, has helped to empower local fishermen to become drivers of change in their communities.