FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Method

Награди за най-добри проекти в Латвия

Official Title: 
Best project awards in Latvia
Country:
Region: 
ID: 
GPM013-LV01

Description

Context, needs, opportunity: 

FLAG (и МИГ) Лиепайа развива дейност в крайбрежен район, чиято икономика е силно зависима от селското стопанство и дребномащабния риболов. Значимо предизвикателство за рибарската група е да осигури участието на местната общност и да популяризира своите дейности. Осигуряването на достатъчен брой проекти с добро качество и в съответствие с местната стратегия, предложени от потенциални бенефициери, също представлява предизвикателство.

на наградите за най-добри проекти:

 • разпространение на информация за подкрепа от FLAG/МИГ и осигуряване участието на общността;
 • показване на примери за добри проекти, които могат да вдъхновят и окуражат потенциални бенефициери;
 • събиране на данни за резултатите и насърчаване на отчетността сред организаторите на проекти за постигане на резултати;

Идеята на конкурса е постигането на тези цели по забавен начин.

Между 2010 и 2014 г. конкурсът бе провеждан ежегодно с цел излъчване на най-добрите проекти, реализирани с подкрепата на FLAG/МИГ. Следващото му издание е предвидено за 2017 г. Награди се присъждат на проекти по LEADER в 5 категории:

 • местни власти на годината;
 • най-успешно предприятие в селски район;
 • най-активна организация/НПО;
 • най-добра младежка инициатива;
 • проект на годината с оглед подобряване качеството на живот в района на FLAG/МИГ.

както и на проекти по ВОМР за риболовни предприятия в три категории:

 • най-добра инициатива за развитие на туризъм;
 • най-успешно риболовно предприятие;
 • проект на годината с оглед развитие на рибарския район.

Всеки член на общността може да номинира проект. След това комисия, съставена от 13 членове на FLAG/МИГ, избира от номинираните проекти трите най-добри във всяка категория. Критериите за награждаване на проекти са следните:

 • постигнати резултати, въздействие в района;                    
 • качество на партньорството по проекта (заинтересовани страни, обхванати сектори);
 • принос към целите от стратегията на FLAG/МИГ.
Main achievements: 

Тези награди популяризират работата на FLAG/МИГ и вдъхновяват други организатори на проекти. Същевременно те предоставят на FLAG възможност за събиране на данни, анализ на резултати и на въздействие от проекти, както и за насърчаване на отчетността сред организаторите на проекти. Освен това церемонията по връчването на наградите представлява важно социално събитие, което допринася за по-голямо сближаването на общността. Всяка церемония досега е привлякла около 120—160 участници, като са се включили и всички местни власти. Мястото на провеждане е различно всяка година. Осемте местни органи на властта, участващи във FLAG/МИГ, проявяват нарастващ интерес да бъдат домакини на това събитие.

Transferability: 

Всяка FLAG може да бъде потенциален организатор на подобни конкурси. Това би могло да бъде от особено значение за FLAG от райони, където привличането на проекти с добро качество е трудно или за FLAG, които имат желание да популяризират своята дейност сред рибарската общност и в сектора.

Lessons: 
 • Важно е церемонията по връчване на наградите да бъде проведена в подходящ момент (Една от церемониите се проведе точно преди Коледа и привлече по-малък брой участници, тъй като по това време повечето хора имат много пълна програма).
 • Краят на януари и февруари са се оказали по-подходящо време. Подобни събития и импулса, генериран от процеса на подбор и номиниране, допринасят за сплотяването на FLAG/общността, тъй като са свързани с доста контакти между номинираните, членовете на FLAG (местни власти и други заинтересовани страни) и управата на FLAG.

Resources

Skills: 
 • Communication
 • Project management
 • Media management
Financial resources: 

The two managers of the LAG/FLAG devote a large share of their working time to this initiative for the two months before event. Beyond the time of the mangers, direct expenses linked to this event (catering, rooms etc.) do not normally exceed €2000 (the philosophy is to keep the costs down and find all opportunities to draw on the assistance of volunteers and the resources of the local authorities that host the event). The event is promoted on the website of the F/LAG, on social media and in local newspapers.

Information

Timeframe of implementation From May 2016 to Jun 2016
Sea Basins
Type of area
Theme

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Inita Ate
+371 63 491 806
Latvia

FLAG Contacts

Ms. Santa Brale
+371 63 491 806
Latvia
Publication date: 
10/12/2016
PDF Version