FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Method

Blue Economy-utmärkelser till FLAG-projekt

Country:
Region: 

Description

Context, needs, opportunity: 

A project competition and awards ceremony were organised by the regional administration to boost communication around CLLD and increase local awareness of the FLAGs’ work in Galicia’s coastal areas.     

Den förvaltning i Galicien som ansvarar för genomförandet av LLU på fiskets område i regionen arbetar aktivt för att förbättra kommunikationen kring programmet. Det har inbegripit att söka efter sätt att lyfta fram resultaten för dess åtta FLAG och det genomslag som de projekt de finansierat fått i de respektive lokala grupperna. Blue Economy-utmärkelserna utformades för att erkänna att de insatser som gjorts av de människor som står bakom lokalt ledd utveckling (LLU) är programmets viktigaste resurs och uppmärksamma de fördelar FLAG tillför sina grupper.

En projekttävling anordnades som omfattade fyra teman – småskaligt fiske, jobbskapande, diversifiering samt lokal innovation – och FLAG kunde lämna in upp till fem projekt per kategori. Alla FLAG anordnade interna möten med sina medlemmar för att bestämma vilka projekt man skulle presentera.

Därefter valde regionen ut tre finalister per kategori och en kort videofilm togs fram för var och en, där projekten och deras resultat presenterades. Videofilmerna och en kort beskrivning av projekten gjordes tillgängliga på webbsidan för utmärkelserna och personer i Galicien och på andra platser kunde i tre veckor rösta på sina favoritprojekt. På dagen för prisutdelningsceremonin tillkännagavs vilka som hade vunnit inom respektive kategori.

Project videos
Website

Main achievements: 

Utmärkelserna bidrog väsentligt till att göra FLAG:s arbete och de projekt de hade stött mer synliga. Prisutdelningsceremonin lockade 120 besökare från hela Galicien och de tolv projekt som visades upp blev mycket uppmärksammade i media under hela omröstningsperioden och ceremonin. Fler än 7 000 personer besökte webbplatsen och röstade på ett projekt. Framgången blev så stor att den regionala förvaltningen planerar att göra detta till ett årligt evenemang.

Transferability: 

För att lyfta fram FLAG:s arbete och stärka gruppsammanhållningen skulle alla förvaltningsmyndigheter och/eller nationella nätverk kunna anordna sådana projekttävlingar och prisutdelningsevenemang. De utgör dessutom ett bra tillfälle för att samla in data och analysera FLAG-projektens resultat och genomslag

Lessons: 

Det är viktigt att planera tidigt för sådana evenemang, sätta av tillräckliga resurser och redan från början blanda in FLAG i organisation och logistik av evenemanget. Det bidrar till att säkerställa att de är engagerade i processen fullt ut och kan mobilisera deras lokala grupper så att de blir inblandade samt gör processen så genomsynlig som möjligt. 

Resources

Skills: 

Event organising, communication and project management

Staff resources (FTE): 
2
Financial resources: 

€30 000, covering the logistics of the ceremony event (venue, local music group, catering services, two local actresses to host and moderate the event, prizes for the winners etc.) and the cost of the communication campaign, including 12 short videos of the project finalists.

Information

Timeframe of implementation From Mar 2017 to Oct 2017
Sea Basins
Type of area
Theme

Organisation

[MA Reg ES Galicia] Xunta de Galicia - Conselleria de Pesca e Asuntos Maritimos

Visuals

Contact details

Organisation Contacts

[MA Reg ES Galicia] Xunta de Galicia - Conselleria de Pesca e Asuntos Maritimos
Ms. Esperanza Martinez Bouzas
+34 981 54 61 47
Spain
Publication date: 
11/12/2017
PDF Version