FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Method

Planificarea activităților unei Rețele naționale pescărești

Country:

Description

Context, needs, opportunity: 

Rețeaua națională de cooperare pescărească din Letonia are un domeniu de activitate mai vast decât majoritatea rețelelor naționale. Sectorul pescăresc și al acvaculturii din Letonia este foarte fragmentat și izolat, așadar rețeaua reunește toate părțile interesate din domeniul pescăresc și al acvaculturii, precum și pe cele 6 FLAG-uri letone. Principalele obiective ale rețelei naționale sunt consolidarea legăturilor între reprezentanții sectorului pescăresc, îmbunătățirea comunicării, promovarea bunelor practici și stimularea dezvoltării zonelor pescărești.

Secretariatul rețelei naționale se află în cadrul Centrului leton de consiliere și formare rurală (organizația care conduce și rețeaua națională rurală). Operațiunile acesteia se desfășoară pe baza unui Plan de acțiune pe perioada 2015-2020 și a unor Planuri de lucru anuale, care țin cont de nevoile părților interesate din domeniul pescăresc și de ideile propuse de acestea. Prioritățile rețelei naționale includ:

  • creșterea eficienței economice a sectorului pescăresc: sunt incluse aici activități precum organizarea de seminare și de vizite de studiu în Letonia și în străinătate pentru a consolida capacitatea reprezentanților sectorului pescăresc și pentru a facilita schimbul de experiență;
  • dezvoltarea afacerilor, inclusiv prin diversificarea în zonele costiere și dezvoltarea acvaculturii în apele interioare; rețeaua națională oferă asistenţă și consiliere prin experții proprii (un expert în acvacultură și 10 experți în dezvoltarea zonelor pescărești costiere) și lucrează cu tinerii la dezvoltarea unor proiecte de afaceri în domeniul pescăresc sau al acvaculturii;
  • promovarea sectorului pescăresc și al acvaculturii, de ex. prin organizarea unei conferințe anuale, prin publicații și prin consolidarea capacității ONG-urilor pescărești și a instituțiilor de stat implicate în domeniul pescăresc.

Rețeaua națională păstrează constant legătura cu părțile interesate din domeniul pescăresc și le analizează permanent nevoile (de ex. pe baza unui chestionar anual expediat tuturor contactelor din baza de date înainte de elaborarea planurilor de lucru anuale). Rețeaua națională transmite practicile de lucru aprobate către autoritatea de management pentru aprobare și furnizează rapoarte de monitorizare trimestriale. De asemenea, realizează activități de evaluare și de autoevaluare.

Main achievements: 

În 7 ani, rețeaua națională a reușit să creeze relații bazate pe încredere și sinergii în cadrul sectorului pescăresc și al acvaculturii, de obicei izolate, și le-a furnizat competențe și experiențe noi. Prin implicarea membrilor în procesul decizional și prin oferirea de sprijin personalizat, rețeaua națională a devenit un partener respectat și recunoscut în ceea ce privește dezvoltarea zonelor costiere. Sprijinul oferit părților interesate din domeniul pescăresc le-a permis acestora să participe la dezbaterea politicilor.

Transferability: 

Majoritatea rețelelor naționale lucrează doar cu FLAG-urile. Exemplul leton arată cum o rețea natională se poate adresa unor categorii mai largi de actori din domeniul pescăresc. De asemenea, ilustrează efortul și resursele necesare pentru punerea bazelor unui astfel de sistem.

Lessons: 

Performanța rețelei naționale este îmbunătățită prin abordarea sa participativă și prin implicarea tuturor membrilor săi la dezvoltarea sectorului pescăresc. Acest proces necesită timp și un contact direct şi permanent cu părțile implicate.

 

Resources

Skills: 

Good knowledge of the fisheries and aquaculture sector, good communication and facilitation techniques

Staff resources (FTE): 
3
Financial resources: 

€2 500 000 for the duration of the EMFF (€ 500 000 for the Secretariat of the NN and €2 000 000 for the implementation of the plan). The National Network is financed by the technical assistance of the EMFF.

Information

Timeframe of implementation From Aug 2017
Sea Basins
Type of area
Theme

Organisation

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" - Latvian National Network

Contact details

Organisation Contacts

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" - Latvian National Network
Mr. Kristaps Gramanis
+371 63 050 220
Latvia
Publication date: 
25/08/2017
PDF Version