FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Method

Irlantiin perustettiin rannikkokalastusfoorumeita

Country:

Description

Context, needs, opportunity: 

Irlannin rannikkokalastusalalla toimii noin 1 200 alle 12-metristä alusta, jotka kalastavat enimmäkseen kuuden meripeninkulman vyöhykkeen sisällä. Tämä erittäin pirstaleinen kalastuslaivaston osa on hajaantunut useille Irlannin rannikkopaikkakunnille, eikä sillä vielä vähän aikaa sitten ollut edustusjärjestelyä tai tehokasta tapaa olla yhteydessä valtion viranomaisiin. Tilanteen korjaamiseksi perustettiin rannikkokalastusfoorumeita tuomaan rannikkokalastusalan näkemykset päätöksentekijöiden tietoon.

Koska FLAG-ryhmät ovat vuorovaikutuksessa paikallisyhteisöjen kanssa ja niiden yhteydet Irlannin kala- ja äyriäisalan kehittämisvirastoon (BIM) ovat tiiviit, Irlannin maatalous-, elintarvike- ja meriministeriö (DAFM) katsoi niillä olevan parhaat edellytykset lähestyä rannikkokalastuslaivastoa ja tukea alueellisten rannikkokalastusfoorumeiden kehittämistä. BIM ja DAFM pyysivätkin FLAG-ryhmien vastuuhenkilöitä auttamaan rannikkokalastusfoorumeiden perustamisessa.

FLAG-ryhmien työntekijät ottivat aluksi yhteyttä paikallisiin yhdistyksiin ja/tai kalastusosuuskuntiin ja järjestivät kokouksia alueilla, joilla rannikkokalastajat eivät olleet perustaneet tällaisia edustusryhmittymiä. Myös muiden meriympäristön käyttäjien, kuten vesiviljelyalan tuottajien, merellisen vapaa-aika-alan, ympäristöjärjestöjen sekä kala- ja äyriäiskauppiaiden, mukanaolo varmistettiin. Näiden kuulemisten jälkeen ehdotukset alueellisten rannikkokalastusfoorumeiden tuleviksi jäseniksi esitettiin kunkin FLAG-ryhmän hallituksen hyväksyttäväksi. Koska FLAG-ryhmien hallitusten jäsenet edustavat oman alueensa rannikkoyhteisöjä, jäsenten hyväksyminen hallituksissa antoi alueellisille rannikkokalastusfoorumeille niiden tarvitseman oikeutuksen ja valtuutuksen edustaa näitä yhteisöjä. Alueellisten rannikkokalastusfoorumeiden kokoontuessa ensimmäisen kerran kullekin niistä valittiin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka molemmat toimivat oman fooruminsa edustajina kansallisessa rannikkokalastusfoorumissa.

Main achievements: 

Alueellisia rannikkokalastusfoorumeita on nyt kuusi, ja ne kattavat Irlannin koko rannikon. Niiden kautta rannikkokalastusala voi olla yhteydessä valtion viranomaisiin, erityisesti DAFM:ään, ja tulla kuulluksi toimintaansa vaikuttavia päätöksiä tehtäessä. Tällä hetkellä kussakin RIFF:ssä on enintään 12 jäsentä, joista kahdeksan on rannikkokalastajia ja neljä edustaa seuraavia aloja: vesiviljely, ympäristö, merellinen vapaa-aika-ala sekä kala- ja äyriäistuotteiden vienti. Kukin RIFF valitsee oman puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa, jotka toimivat myös edustajina NIFF:ssä. RIFF:eihin valitaan uusia jäseniä prosessissa, joka on riippumaton FLAG-ryhmistä, mutta yhteydet näihin säilyvät, sillä RIFF:t voivat nimetä kala- ja äyriäisalan edustajia FLAG-ryhmien hallitusten jäseniksi.

Kukin RIFF voi nyt antaa suosituksia rannikkokalavarojen hoidosta ja säilyttämisestä NIFF:lle, joka puolestaan voi antaa suosituksia maatalous-, elintarvike- ja meriministerille. Näin menetellen on jo sovittu useista teknisistä toimenpiteistä (jotka koskevat mm. hietataskurapuja ja veitsisimpukoita). RIFF:t ja NIFF ovat myös yhdessä laatineet rannikkokalastusalaa koskevan strategian, josta järjestetään piakkoin julkinen kuuleminen. Lisäksi NIFF on perustanut kansallisen rannikkokalastusyhdistyksen EMKR-rahoituksen hyödyntämistä varten

Transferability: 

Pienimuotoisen rannikkokalastuksen harjoittajilla on monilla EU:n alueilla vaikeuksia saada äänensä kuuluville. FLAG-ryhmien tuki Irlannin rannikkokalastuslaivastolle on esimerkki siitä, miten tämän heikossa asemassa olevan kalastuslaivaston osan edustusta voidaan parantaa. Jos FLAG-ryhmät tunnustetaan tämän pienimuotoisen alan kumppaniksi, niistä voi olla paljon apua järjestettäessä rannikkokalastusalan virallista edustusta, koska ne voivat varmistaa muiden tarvittavien alojen mukanaolon.

Lessons: 

Aloitteen onnistuminen perustui pitkälti luottamuksen rakentamiseen eri osapuolten välille sekä realistisiin päämääriin ja tavoitteisiin. Myös FLAG-ryhmien vastuuhenkilöiden ja hallitusten omaksuma alhaalta ylöspäin suuntautuva toimintatapa auttoi RIFF:ien perustamisessa. Ratkaisevaa oli kuitenkin valtion viranomaisten tuki.

Resources

Skills: 

The FLAG managers’ skills were identified as vital to the successful outreach to inshore fishermen. Deep knowledge of the coastal community and the members of the inshore fleet were essential for bringing together the various stakeholders. More specifically, a capacity to listen and relate to personal issues, persuasion and reliability were considered fundamental. 

Staff resources:

The initial setting up of the RIFFs was very time consuming, involving profiling the fishing activity in the respective RIFF areas and organising meetings with many different stakeholders. Bringing the nominations to the FLAG Boards and especially getting the FLAG Boards to get involved with the process was also particularly time consuming and represented additional work for the FLAG, on top of existing tasks.

In total, one part-time person (0.5 FTEs) for a period of 4 months was necessary for the setting-up process.

Financial resources: 

The cost of running the RIFFs/NIFF is supported by BIM through its Inshore Conservation Scheme. A BIM Officer, based in the Head Office and working a 4-day week, administers and supports the work of the NIFF and the administration of the RIFFs full-time. On top of this, the FLAG coordinators typically dedicate 5 days a month, though sometimes more, to administering their respective Regional Inshore Fisheries Forums.  

Information

Timeframe of implementation From Jun 2018
Sea Basins
Type of area
Theme

Organisation

BIM West

Visuals

Contact details

Organisation Contacts

BIM West
Mr. Séamus Breathnach
+353 95 32028
Ireland
Publication date: 
27/06/2018
PDF Version