FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Method

LGR współpracuje z instytucją mikropożyczkową dla wsparcia nowych przedsięwzięć

Country:
Region: 

Description

Context, needs, opportunity: 

W celu rozszerzenia zakresu wsparcia na swoim obszarze, LGR Wschodniej Kantabrii nawiązała ścisłą współpracę z MicroBank, częścią banku Caixabank zajmującą się projektami społecznymi, aby pomóc uzyskać pożyczkę tym beneficjentom, których profil kredytowy nie spełnia wymogów większości banków.

Trudności w dostępie do finansowania były często wskazywane jako jedna z głównych barier w tworzeniu firm, które jest ważnym celem strategii LGR dla pobudzenia trwałego rozwoju gospodarczego. Dzięki tej współpracy LGR może pomagać członkom społeczności w zapewnieniu współfinansowania grantów uzyskanych w ramach programu LGR, a także pomagać osobom, których projekty nie otrzymują grantu z LGR.

Współpraca z MicroBank jest sformalizowana umową pomiędzy dwiema organizacjami, przy czym LGR:

  • Zapewnia MicroBank niezbędną wiedzę na temat wnioskodawcy;
  • Ocenia rentowność i spójność pomysłów biznesowych potencjalnych przedsiębiorców i zapewnia im specjalistyczne doradztwo niezbędne do sporządzenia biznesplanu;
  • Zatwierdza wykonalność projektu i sporządza raport oceniający, obowiązkowy dla uzyskania kredytu od MicroBank;
  • Wysyła wniosek do MicroBank w celu ostatecznego zatwierdzenia.

Dzięki takiej pomocy, LGR może wspierać promotorów projektów w przygotowaniu wysokiej jakości biznesplanów. Ponadto pozytywny raport ze strony LGR służy jako poświadczenie, że beneficjent jest odpowiednim kandydatem do kredytu MicroBank, bez potrzeby gwarancji bankowej. W ten sposób LGR jest w stanie dotrzeć do tych członków społeczności, którzy bez tego borykaliby się z trudnościami we wprowadzeniu w życie swoich pomysłów.

Main achievements: 

Od chwili rozpoczęcia współpracy LGR pomógł we wdrożeniu pięciu różnych projektów, które rozpoczęły życie biznesowe: interaktywne muzeum z zajęciami dla dzieci; restauracja fast food z tureckimi i indyjskimi potrawami, otwarta przez imigranta pakistańskiego; agroturystyka i ogrodnictwo; sklep z galanterią; mobilny warsztat samochodowy. Wszystkie pięć przedsięwzięć uzyskało zatwierdzenie planów biznesowych, uzyskało pożyczkę od MicroBank i obecnie działa.

Transferability: 

Tam, gdzie LGR są uznanymi i zaufanymi partnerami w społeczności lokalnej, mogą skutecznie wspierać członków tej społeczności w dostępie do prywatnych źródeł finansowania w celu uruchomienia nowych przedsięwzięć. To doświadczenie zostało już wykorzystana przez jedną z LGR z regionu Galicji, która również zawarła umowę z lokalnym oddziałem MicroBank. Możliwe jest zastosowanie tej praktyki do dowolnego obszaru LGR, w którym istnieje zapotrzebowanie na prywatne finansowanie, a gdzie personel LGR posiada wiedzę i zdolność doradztwa i oceny biznesplanu.

Lessons: 

Indywidualna praca z pojedynczą firmą może dawać satysfakcję i często bywa jedynym sposobem pomagania niektórym członkom społeczności we wprowadzaniu w życie pomysłów biznesowych. Jednakże jest to działanie czasochłonne, a tym samym może zmniejszyć ilość czasu dostępnego dla innych działań LGR, w tym animacji. Wymaga to zatem dużej elastyczności zaangażowanych pracowników, a także oceny w kategoriach równoważenia priorytetów.

Resources

Skills: 

Wykwalifikowany personel posiadający doświadczenie w ocenie projektów biznesowych, w tym ich żywotności ekonomicznej i planów marketingowych.

Zasoby ludzkie:
W omawianym przypadku zarząd LGR poświęcał na tę pracę około 5-7 godzin tygodniowo, co oczywiście zależało od liczby otrzymanych propozycji projektów.

Information

Timeframe of implementation From Jun 2017
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Roberto Gutierrez Alquegui
+34 942 68 33 51
Spain
Publication date: 
15/09/2017
PDF Version