FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Method

Nacionalinio žvejybos tinklo veiklos planavimas

Country:

Description

Context, needs, opportunity: 

Latvijos nacionalinio bendradarbiavimo žvejybos srityje tinklo veiklos spektras yra platesnis nei daugelio nacionalinių tinklų. Latvijos žvejybos ir akvakultūros sektorius yra labai suskaidytas ir atskirtas, todėl šis tinklas padeda suburti visus žvejybos ir akvakultūros suinteresuotuosius subjektus ir šešias Latvijos FLAG grupes. Pagrindiniai nacionalinio tinklo tikslai yra stiprinti žvejybos sektoriaus subjektų ryšius, gerinti bendravimą, skatinti gerąją patirtį ir žuvininkystės regionų plėtrą.

Nacionalinis tinklas turi savo sekretoriatą, veikiantį Latvijos žemės ūkio konsultavimo ir mokymo centre (tai organizacija, kuri taip pat atsakinga už nacionalinio kaimo plėtros tinklo veikimą). Jo veikla grindžiama bendru 2015–2020 m. veiksmų planu ir metiniais darbo planais, kuriuose atsižvelgiama į žvejybos suinteresuotųjų subjektų poreikius ir pasiūlymus. Nacionalinio tinklo prioritetai:

  • didinti žvejybos sektoriaus ekonomikos veiksmingumą. To siekiama rengiant seminarus ir tiriamuosius vizitus Latvijoje ir užsienyje ir siekiant stiprinti žvejybos sektoriaus subjektų gebėjimus ir sudaryti palankesnes sąlygas keistis patirtimi;
  • skatinti verslo plėtrą, įskaitant pakrantės rajonų įvairinimą ir akvakultūros plėtrą vidaus vandenyse; nacionalinis tinklas teikia paramą ir ekspertų (akvakultūros eksperto ir 10 pakrantės ir žuvininkystės regionų plėtros srities ekspertų) konsultacijas, taip pat dirba su jaunimu, siekdamas plėtoti verslo projektus žvejybos arba akvakultūros srityje;
  • skatinti žvejybą ir akvakultūrą, pvz., rengiant metines konferencijas, leidžiant leidinius ir stiprinant žvejybos srities NVO bei valstybės institucijų pajėgumus.

Nacionalinis tinklas palaiko nuolatinius ryšius su žvejybos suinteresuotaisiais subjektais ir nuolat analizuoja jų poreikius (pvz., prieš rengiant metinius darbo planus visiems duomenų bazėje esantiems kontaktiniams asmenims siunčiamas metinis klausimynas). Metinius darbo planus nacionalinis tinklas pateikia valdymo institucijai, kad ši juos patvirtintų, ir teikia ketvirčio stebėsenos ataskaitas. Nacionalinis tinklas taip pat atlieka vertinimą ir įsivertinimą.

Main achievements: 

Per septynerius metus nacionaliniam tinklui pavyko padidinti pasitikėjimą, sukurti paprastai atskirtų žvejybos ir akvakultūros sektorių sąveikumą, suteikti jų atstovams naujų įgūdžių ir naujos patirties. Gebėjimas įtraukti tinklo narius į sprendimų priėmimo procesą ir teikti konkretiems poreikiams pritaikytą paramą nacionaliniams tinklui padėjo susikurti patikimo ir pripažinto partnerio siekiant pakrantės rajonų plėtros reputaciją. Gaudami paramą žvejybos suinteresuotieji subjektai galėjo dalyvauti vedant dialogą politikos klausimais.

Transferability: 

Dauguma nacionalinių tinklų dirba tik su FLAG grupėmis. Iš Latvijos pavyzdžio matyti, kaip nacionalinis tinklas gali pasiekti daugiau žvejybos suinteresuotųjų subjektų. Iš jo taip pat matyti, kokių pastangų ir išteklių reikia, kad būtų galima įdiegti tokią sistemą.

Lessons: 

Nacionalinis tinklas pasiekia geresnių veiklos rezultatų taikydamas dalyvavimu grindžiamą požiūrį ir įtraukdamas visus savo narius į žvejybos sektoriaus plėtrą. Šiam procesui reikia daug laiko ir daug tiesioginio bendravimo su suinteresuotaisiais subjektais.

Resources

Skills: 

Good knowledge of the fisheries and aquaculture sector, good communication and facilitation techniques

Staff resources (FTE): 
3
Financial resources: 

€2 500 000 for the duration of the EMFF (€ 500 000 for the Secretariat of the NN and €2 000 000 for the implementation of the plan). The National Network is financed by the technical assistance of the EMFF.

Information

Timeframe of implementation From Aug 2017
Sea Basins
Type of area
Theme

Organisation

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" - Latvian National Network

Contact details

Organisation Contacts

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" - Latvian National Network
Mr. Kristaps Gramanis
+371 63 050 220
Latvia
Publication date: 
25/08/2017
PDF Version