FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Method

Glaudesnio visuomenės ryšio su akvakultūros sektoriumi skatinimas

Country:
Region: 

Description

Context, needs, opportunity: 

For many FLAGs, a key objective of animation activities is to ensure a better integration of the fisheries sector within the community. To attain this objective, the FLAG “Our Krajna and Paluki” has been working closely with a large fish producer, capitalising on their fish farm and ponds to encourage local fish consumption and improve environmental awareness.

The Ślesin Fish Farm, the largest carp producer in the region (24 employees) and a member of the FLAG’s Board, carries out traditional pond-based fish production but would usually only sell their fish to wholesalers during the Christmas season and were therefore unknown to individual local consumers.

In cooperation with the fish farm and other actors, the FLAG has organised a series of activities:

  • Fish farming demonstrations and carp filleting shows: in October, the local community discovers the world of fish farming thanks to live demonstrations by the farm’s employees. Fish filleting presentations also take place before Christmas in neighbouring municipalities, accompanied by cooking lessons and tastings.
  • Bird camps: once a year during the migration season. The pond fishing activity helps maintain a number of local species - birds in particular – and a week-long stay on the fish farm is run for certified bird-ringing specialists of the nearby city of Bydgoszcz. The bird-ringers benefit from the rich biodiversity of the area as well as organising bird-watching hikes and workshops for schools. Normally closed to the public, the fish farm opens its doors so that students can learn about sustainable fishing practices and become acquainted with the animal and plant life of the region.
  • Cross-country running and geocaching: a cross-country run is organised in the fish farm’s neighbourhood during a local annual festival. Several geocaches are hidden around the fish farm, letting the local community and visitors explore the surrounding nature and fish ponds.

These activities are developed and organised by the FLAG in close collaboration with the nearby LEADER LAG and in cooperation with the regional Agricultural Extension Centre in Minikowo.

Main achievements: 

Anksčiau žuvininkystės ūkis netoliese vykstančiuose įvairiuose renginiuose nedalyvaudavo. Ilgainiui ūkio vadovai suprato, kad jų nuosavybė galėtų būti įdomi vietinei visuomenei ir kad skatinamoji veikla padėtų tiesiogiai užmegzti ryšių su būsimais pirkėjais. Ūkio vadovams kilo idėja įsigyti autobusiuką, kuriuo galėtų važiuoti į įvairias vaivadijos vietas ir žuvis vietiniams gyventojams pardavinėti tiesiogiai. Taip ūkis ėmė gauti papildomų pajamų, kurios nepriklausė nuo sezoninės didmeninės prekybos kalėdiniu laikotarpiu. Aktyvesnis dalyvavimas bendruomenės veikloje taip pat paskatino tiesioginės prekybos žuvimis augimą. Per savo renginius ūkis parduoda beveik toną žuvies.

Transferability: 

Šis pavyzdys gali būti naudingas ir kitose vietovėse, kuriose išvystyta gėlųjų vandenų akvakultūros produkcija ir kuriose FLAG siekia žuvies augintojus geriau integruoti į vietinę visuomenę. Kai kurios veiklos rūšys gali įkvėpti kitas FLAG grupes, ieškančias idėjų, kaip paskatinti visuomenės aktyvumą imantis su žuvininkyste susijusių priemonių.

Lessons: 

Labai svarbu užtikrinti gerą tam tikroje vietovėje veikiančių suinteresuotųjų organizacijų bendravimą. Taip lengviau ieškoti naujų veikėjų, kurti naujas idėjas ir suvienyti pastangas siekiant platesnio masto pokyčių.

Resources

Skills: 

Įgūdžiai. Veiklą suplanavo FLAG darbuotojai. Šiai užduočiai reikėjo kūrybiškumo ir gerų bendravimo įgūdžių.

Darbuotojų ištekliai. Parengiamieji maršrutinio bėgimo organizavimo darbai trunka apie šešis mėnesius (dalį darbo laiko tam skiria FLAG darbuotojai), o paukščių stebėjimo stovyklos – apie du mėnesius. Viešojo pristatymo renginio organizavimas trunka apie du mėnesius, o karpių filė ruošimo ir degustavimo pasirodymų – apie mėnesį. Visa minėta veikla atliekama per pagrindinį FLAG darbuotojų darbo laiką, kartu su kitais darbais.

Financial resources: 
  • Žuvininkystės pristatymo renginiai – po €120
  • Karpių filė ruošimo ir degustavimo pasirodymai – po €150
  • Paukščių stebėjimo stovykla – €1 200
  • Maršrutinis bėgimas – €7 000
Other resources: 

Namelį, vandentiekį ir elektrą paukščių stebėjimo stovyklai nemokamai skiria žuvininkystės ūkis. Vietą filė ruošimo ir karpių degustavimo pasirodymams nemokamai skiria visuomenės kultūros centrai.

Information

Timeframe of implementation From Jan 2017
Sea Basins
Type of area
Theme

Organisation

Our Krajna and Paluki FLAG

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Ewa Pierucka
+48 690 984 318
Poland
Publication date: 
11/05/2017
PDF Version