FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Method

Dodjela nagrada za najbolji projekt u Latviji

Official Title: 
Best project awards in Latvia
Country:
Region: 
ID: 
GPM013-LV01

Description

Context, needs, opportunity: 

FLAG Liepaja (koji je ujedno i LAG) djeluje na obalnom području, na kojem gospodarstvo uvelike ovisi o poljoprivredi i malom ribolovu. Znatan izazov za FLAG-ove jest osigurati uključenost lokalne zajednice te promicati svijest o aktivnostima koje provodi. Nadalje, izazov je i osigurati da potencijalni korisnici predlože dostatan broj kvalitetnih projekata, koji su u skladu s lokalnom strategijom.

Ciljevi su dodjele nagrada za najbolji projekt:

 • širiti informacije o potpori FLAG-a/LAG-a i osigurati sudjelovanje zajednice,
 • pokazati primjere dobrih projekata koji mogu nadahnuti i potaknuti potencijalne korisnike,
 • prikupiti podatke o rezultatima i promicati odgovornost za postizanje rezultata među promicateljima projekta.

Zamisao je natječaja postići navedene ciljeve na „zabavan” način.

Natječaj je bio organiziran svake godine između 2010. i 2014., a kako bi se prepoznali najbolji projekti koje podupire FLAG/LAG. Održavanje sljedećeg natječaja predviđeno je za 2017. Postoji pet kategorija nagrade za projekte LEADER:

 • lokalna samouprava godine
 • najuspješnije ruralno poduzeće
 • najaktivnija organizacija / NVO
 • najbolja inicijativa mladih
 • projekt godine (u smislu poboljšanja kvalitete na području FLAG-a/LAG-a).

Također, postoje tri kategorije CLLD-a u ribarstvu:

 • najbolja inicijativa razvoja turizma
 • najuspješnije ribolovno poduzeće
 • projekt godine (u smislu poboljšanja ribolovnog područja).

Bilo koji član zajednice može nominirati projekt, nakon čega odbor od 13 članova FLAG-a/LAG-a odabire tri nominacije za najbolje projekte u svakoj kategoriji. Nagrade projektima dodjeljuju se na temelju sljedećih kriterija:

 • postignuti rezultati, utjecaj na područje
 • kvaliteta partnerstva u pozadini projekta (dionici, uključeni sektori)
 • doprinos ciljevima strategije FLAG-a/LAG-a.
Main achievements: 

Zahvaljujući dodjeli nagrada poboljšava se vidljivost rada FLAG-a/LAG-a, a nagrade služe kao nadahnuće ostalim promicateljima projekta. Istodobno, FLAG dobiva mogućnost prikupiti podatke, analizirati rezultate i utjecaje projekata te promicati odgovornost među promicateljima projekta. Svečanost dodjele nagrada također je važno društveno događanje, kojim se pomaže ojačati povezanost zajednice. Svako događanje privuklo je između 120 i 160 sudionika i uključuje sva lokalna tijela. Svečanost se svake godine održava na drugoj lokaciji, a osam lokalnih tijela koji su dio FLAG-a/LAG-a izražava sve veće zanimanje da budu domaćini svečanosti.  

Transferability: 

Svi FLAG-ovi mogli bi potencijalno organizirati slične natječaje. Ti bi natječaji bili osobito važni za FLAG-ove na područjima na kojima je teško privući kvalitetne projekte ili za FLAG-ove koji bi željeli povećati vidljivost svojega djelovanja među ribolovnom zajednicom te unutar ribolovnog sektora.

Lessons: 
 • Važno je pronaći pravi trenutak za održavanje svečanosti dodjele nagrada (jedno događanje bilo je organizirano netom prije Božića, što je rezultiralo slabijim zanimanjem zbog mnogobrojnih obveza sudionika).
 • Ispostavilo se da je kraj siječnja / veljača bolji trenutak. Takva događanja i entuzijazam dobiven postupkom odabira i nominacija pomažu poticati osjećaj pripadnosti FLAG-u/zajednici jer podrazumijevaju znatan kontakt među nominiranima, članovima FLAG-a (lokalna tijela i ostali dionici) te vodstvom FLAG-a.

Resources

Skills: 
 • Communication
 • Project management
 • Media management
Financial resources: 

The two managers of the LAG/FLAG devote a large share of their working time to this initiative for the two months before event. Beyond the time of the mangers, direct expenses linked to this event (catering, rooms etc.) do not normally exceed €2000 (the philosophy is to keep the costs down and find all opportunities to draw on the assistance of volunteers and the resources of the local authorities that host the event). The event is promoted on the website of the F/LAG, on social media and in local newspapers.

Information

Timeframe of implementation From May 2016 to Jun 2016
Sea Basins
Type of area
Theme

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Inita Ate
+371 63 491 806
Latvia

FLAG Contacts

Ms. Santa Brale
+371 63 491 806
Latvia
Publication date: 
10/12/2016
PDF Version