FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Method

FLAG colaborează cu o instituție de microcreditare pentru a sprijini noi afaceri locale

Country:
Region: 

Description

Context, needs, opportunity: 

Pentru a-și extinde modalitățile de susținere a dezvoltării locale din zonă, FLAG-ul Cantabria de Est a stabilit o colaborare strânsă cu MicroBank, o sucursală socială a Caixabank, pentru a-i ajuta pe promotorii de proiecte care nu au profilul standard solicitat de majoritatea băncilor pentru acordarea unui credit.

Dificultățile întâmpinate la obținerea de finanțări au fost într-adevăr semnalate de către mulți drept unul dintre obstacolele majore în calea creării de afaceri, un obiectiv important în cadrul strategiei FLAG-ului de a stimula dezvoltarea economică sustenabilă. Prin acest parteneriat, FLAG-ul îi poate ajuta pe membrii comunității să asigure cofinanțarea privată necesară pentru a completa grantul FLAG-ului, dar și pe cei ale căror proiecte nu primesc un grant din partea FLAG-ului.

Această colaborare cu MicroBank este formalizată printr-un contract între cele două organizații, prin care FLAG-ul:

  • Furnizează către MicroBank informațiile necesare legate de solicitantul unui microcredit;
  • Evaluează viabilitatea și coerența ideilor de afaceri ale antreprenorilor aspiranți și oferă consilierea specializată necesară pentru realizarea planurilor de afaceri ale acestora;
  • Aprobă fezabilitatea proiectului și redactează raportul de evaluare, obligatoriu pentru a obține un credit din partea MicroBank;
  • Expediază solicitarea către MicroBank pentru aprobarea finală.

Prin oferirea acestei consilieri, FLAG-ul îi poate sprijini pe promotorii de proiecte să realizeze planuri de afaceri de calitate. De asemenea, un raport favorabil din partea FLAG-ului certifică faptul că beneficiarul este un candidat potrivit pentru obținerea unui credit din partea MicroBank, fără necesitatea unei garanții bancare. Astfel, FLAG-ul se poate adresa unor membri ai comunității care ar avea altfel dificultăți să-și pună ideile în aplicare.

Main achievements: 

De la începutul colaborării, FLAG-ul a lucrat cu cinci proiecte diferite pentru a lansa noi activități economice: un muzeu interactiv cu activități pentru copii; un restaurant de tip fast-food cu profil turcesc și indian, deschis de un imigrant pakistanez; o afacere în domeniul agroforestier și de grădinărit; un magazin cu articole de mercerie și un atelier mobil de reparații auto. Toate cele cinci proiecte au obținut validarea planurilor de afaceri, un credit din partea MicroBank și sunt acum operaționale.

Transferability: 

Acolo unde FLAG-urile sunt recunoscute drept parteneri de încredere în cadrul unei comunități locale, acestea pot avea un rol concret în susținerea membrilor comunității la accesarea unor finanțări private destinate lansării de noi activități. Această practică a fost deja transferată unui FLAG din Galicia, care a realizat, de asemenea, un parteneriat cu sucursala locală a MicroBank. Aceasta poate fi transferată către orice zonă a unui FLAG în care există cerere locală pentru finanțare privată și unde personalul FLAG-ului deține cunoștințele și capacitatea de a oferi consiliere și evaluare de afaceri.

Lessons: 

Evaluarea individuală a afacerilor își poate dovedi utilitatea și reprezintă deseori singura metodă de a-i ajuta pe unii membri ai comunității să-și pună în aplicare ideile de afaceri. Totuși, o astfel de activitate de evaluare poate necesita mult timp și poate astfel să reducă timpul disponibil pentru alte activități ale FLAG-ului, inclusiv cele de animare. Prin urmare, aceasta necesită un grad mare de flexibilitate din partea personalului implicat – precum și o capacitate de analiză în ceea ce privește echilibrarea priorităților.

Resources

Skills: 

Personal calificat cu experiență în domeniul analizei proiectelor de afaceri, inclusiv a viabilității economice și a planurilor de marketing ale acestora.

Resurse umane: În acest caz, managerul FLAG-ului a alocat aproximativ 5-7 ore/săptămână unor astfel de activități, în funcție, desigur, de volumul propunerilor de proiecte primite.

Information

Timeframe of implementation From Jun 2017
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Roberto Gutierrez Alquegui
+34 942 68 33 51
Spain
Publication date: 
15/09/2017
PDF Version