FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Method

Spodbujanje močnejše povezanosti skupnosti z ribogojstvom

Country:
Region: 

Description

Context, needs, opportunity: 

For many FLAGs, a key objective of animation activities is to ensure a better integration of the fisheries sector within the community. To attain this objective, the FLAG “Our Krajna and Paluki” has been working closely with a large fish producer, capitalising on their fish farm and ponds to encourage local fish consumption and improve environmental awareness.

The Ślesin Fish Farm, the largest carp producer in the region (24 employees) and a member of the FLAG’s Board, carries out traditional pond-based fish production but would usually only sell their fish to wholesalers during the Christmas season and were therefore unknown to individual local consumers.

In cooperation with the fish farm and other actors, the FLAG has organised a series of activities:

  • Fish farming demonstrations and carp filleting shows: in October, the local community discovers the world of fish farming thanks to live demonstrations by the farm’s employees. Fish filleting presentations also take place before Christmas in neighbouring municipalities, accompanied by cooking lessons and tastings.
  • Bird camps: once a year during the migration season. The pond fishing activity helps maintain a number of local species - birds in particular – and a week-long stay on the fish farm is run for certified bird-ringing specialists of the nearby city of Bydgoszcz. The bird-ringers benefit from the rich biodiversity of the area as well as organising bird-watching hikes and workshops for schools. Normally closed to the public, the fish farm opens its doors so that students can learn about sustainable fishing practices and become acquainted with the animal and plant life of the region.
  • Cross-country running and geocaching: a cross-country run is organised in the fish farm’s neighbourhood during a local annual festival. Several geocaches are hidden around the fish farm, letting the local community and visitors explore the surrounding nature and fish ponds.

These activities are developed and organised by the FLAG in close collaboration with the nearby LEADER LAG and in cooperation with the regional Agricultural Extension Centre in Minikowo.

Main achievements: 

Na začetku ribogojnica ni sodelovala v različnih dejavnostih, ki so potekale v njeni bližnji okolici. Sčasoma je ugotovila, da bi lahko bila zanimiva za lokalno skupnost in da bi ji dejavnosti spodbujanja omogočile neposredno medsebojno izmenjavo z morebitnimi strankami. To je lastnike ribogojnice spodbudilo k nakupu kombija, s katerim lahko obiščejo tudi bolj oddaljene kraje v regiji in prodajo ribe neposredno lokalnemu prebivalstvu, s čimer ustvarijo dodatni dohodek, ki ni vezan le na sezonsko prodajo na debelo v božičnem času. Dejavnejše sodelovanje v dejavnostih skupnosti je tudi povečalo neposredno prodajo rib, saj na svojih dogodkih prodajo tudi do tono rib.

Transferability: 

Ta primer je lahko koristen za druga območja bogate akvakulture na kopnem, kjer si lokalne akcijske skupine za ribištvo prizadevajo za večjo vključenost proizvajalcev ribjih proizvodov v lokalno skupnost. Nekatere od teh dejavnosti so lahko navdih za druge take skupine, ki iščejo načine spodbujanja skupnosti v povezavi s proizvodnjo ribjih proizvodov.

Lessons: 

Treba je zagotoviti dobro komunikacijo z vsemi deležniki na območju, da se odkrijejo morebitni novi akterji in razvijejo nove zamisli, s čimer bi posamična prizadevanja imela večji učinek.

Resources

Skills: 

Spretnosti: dejavnosti je zasnovalo osebje lokalne akcijske skupina za ribištvo, za kar so potrebovali ustvarjalnost in dobre komunikacijske spretnosti.

Osebje: priprave na kros trajajo približno šest mesecev (vključenost osebja lokalne akcijske skupine za ribištvo za določen čas), organizacija kampa za ornitologe pa približno dva meseca. Za organizacijo javnih predstavitev sta potrebna približno dva meseca, za organizacijo dogodkov, povezanih s filetiranjem krapa in degustacijami, pa približno en mesec. Osebje lokalne akcijske skupine za ribištvo vse te dejavnosti opravlja v svojem običajnem delovnem času hkrati z drugimi nalogami.

Financial resources: 
  • Predstavitev ribogojstva: 120 EUR za vsako predstavitev
  • Filetiranje krapa in degustacija: 150 EUR za vsak dogodek
  • Kamp za ornitologe: 1 200 EUR
  • Kros: 7 000 EUR
Other resources: 

Kočo, vodo in elektriko za kamp za ornitologe brezplačno ponudi ribogojnica. Lokacije za predstavitve filetiranja in degustacije jedi iz krapa brezplačno ponudijo kulturni centri skupnosti.

Information

Timeframe of implementation From Jan 2017
Sea Basins
Type of area
Theme

Organisation

Our Krajna and Paluki FLAG

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Ewa Pierucka
+48 690 984 318
Poland
Publication date: 
11/05/2017
PDF Version