FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Method

Uspostava foruma za priobalno ribarstvo

Country:

Description

Context, needs, opportunity: 

Irski priobalni ribarstveni sektor predstavlja gotovo 1200 brodica do 12 metara koje uglavnom plove unutar zone do 6 nautičkih milja. Radi se o izrazito rascjepkanom segmentu flote, raspršenom po brojnim priobalnim zajednicama u Republici Irskoj, a do nedavno taj sektor nije imao predstavničku strukturu ili učinkovit način suradnje s državnim tijelima. Stvaranjem foruma za priobalno ribarstvo to se nastojalo ispraviti i omogućiti sudjelovanje sektora priobalnog ribarstva u donošenju odluka.

Zbog interakcije FLAG-ova s lokalnim zajednicama i njihovih snažnih poveznica s irskom Agencijom za razvoj plodova mora, Ministarstvo poljoprivrede, prehrane i pomorstva u Irskoj ustanovilo je da su FLAG-ovi idealan vektor za dopiranje do priobalnih flota i pružanje potpore razvoju regionalnih priobalnih foruma. Stoga su Agencija za razvoj plodova mora i Ministarstvo poljoprivrede, prehrane i pomorstva od ravnatelja FLAG-ova zatražili pomoć u uspostavi priobalnih foruma.

FLAG-ovo osoblje započelo je obraćanjem lokalnim udrugama i/ili ribarskim zadrugama, ako su postojale, i organiziralo je sastanke na lokalnim područjima na kojima nisu pronađene predstavničke skupine priobalnih ribara. Osigurali su i sudjelovanje drugih korisnika morskog okoliša kao što su akvakulturni proizvođači, industrija rekreativnog pomorstva, NVO-ovi u području okoliša i trgovci plodovima mora. Nakon tih savjetovanja pripremljen je prijedlog za buduće članstvo različitih regionalnih foruma za priobalno ribarstvo koji je čekao odobrenje odgovarajućeg FLAG-ovog odbora. Budući da članovi FLAG-ova odbora predstavljaju priobalne zajednice, njihovo odobrenje imenovanja regionalnim forumima za priobalno pomorstvo omogućuje potrebnu legitimnost i položaj u priobalnim zajednicama. Na prvom sastanku svakog regionalnog foruma za priobalno ribarstvo izabrani su predsjednik i potpredsjednik koji su zatim imali funkciju predstavnika pojedinačnog regionalnog foruma za priobalno ribarstvo kako bi oformili nacionalni forum za priobalno ribarstvo.

Main achievements: 

Trenutačno postoji šest regionalnih foruma za priobalno ribarstvo koji obuhvaćaju cijelo priobalje Republike Irske i pružaju platformu za povezivanje priobalnih ribara s državnim tijelima, osobito Ministarstvom poljoprivrede, prehrane i pomorstva, te izražavanje njihovom mišljenja u donošenju odluka koje se odnose na njihovu djelatnost. Svaki regionalni forum za priobalno ribarstvo trenutačno ima najviše 12 članova, od toga osam priobalnih ribara te četiri člana iz sektora, akvakulture, okoliša, rekreativnog pomorstva i izvoza plodova mora. Svaki regionalni forum za priobalno ribarstvo bira svojeg predsjednika i potpredsjednika koji imaju funkciju predstavnika u nacionalnom forumu za priobalno ribarstvo. Postupak produljenja mandata regionalnih foruma za priobalno ribarstvo provodit će se neovisno o FLAG-ovima, no poveznice s FLAG-ovima i dalje će postojati jer regionalni forumi za priobalno ribarstvo mogu za odgovarajuće odbore FLAG-a imenovati članove iz industrije plodova mora.

Svaki regionalni forum za priobalno ribarstvo može nacionalnom forumu za priobalno ribarstvo dati preporuke o upravi priobalnog ribarstva i/ili zadržavanju iste, a koje zatim preporuke može dati Ministarstvu poljoprivrede, prehrane i pomorstva. Tijekom postupka dogovorene su i neke tehničke mjere (uključujući za rakove Necora puber i britvaste školjke).  Regionalni forumi za priobalno ribarstvo i nacionalni forum za priobalno ribarstvo sudjelovali su i u razvoju strategiju za priobalni sektor koja će uskoro biti omogućena za javnu raspravu, a nacionalni forum za priobalno ribarstvo uspostavio je Nacionalnu udrugu za priobalno ribarstvo radi iskorištavanja sredstava EFPR-a.

Transferability: 

U mnogim dijelovima EU-a mali priobalni ribari ulažu velike napore kako bi izrazili svoja mišljenja. Potpora koju su FLAG-ovi pružili priobalnoj floti u Irskoj primjer je načina na koji se može poboljšati zastupljenost osjetljivog segmenta flote. U slučaju kada se prepoznaju kao partneri malog sektora, istovremeno osiguravajući sudjelovanje drugih relevantnih sektora, FLAG-ovi mogu biti dragocjen alat za pomoć u formaliziranju zastupljenosti priobalnog ribarstva.

Lessons: 

Izgradnja povjerenja među svim dionicima, uz realistične ambicije i ciljeve, bila je ključna za osiguranje uspjeha ove inicijative. Pristup odozdo prema gore koji su primijenili ravnatelji FLAG-ova i FLAG-ovi odbori bio je osobito važan čimbenik uspjeha u uspostavi regionalnih foruma za priobalno ribarstvo. Međutim, njihova uspostava bila je moguća zahvaljujući odgovarajućim državnim agencijama.

Resources

Skills: 

The FLAG managers’ skills were identified as vital to the successful outreach to inshore fishermen. Deep knowledge of the coastal community and the members of the inshore fleet were essential for bringing together the various stakeholders. More specifically, a capacity to listen and relate to personal issues, persuasion and reliability were considered fundamental. 

Staff resources:

The initial setting up of the RIFFs was very time consuming, involving profiling the fishing activity in the respective RIFF areas and organising meetings with many different stakeholders. Bringing the nominations to the FLAG Boards and especially getting the FLAG Boards to get involved with the process was also particularly time consuming and represented additional work for the FLAG, on top of existing tasks.

In total, one part-time person (0.5 FTEs) for a period of 4 months was necessary for the setting-up process.

Financial resources: 

The cost of running the RIFFs/NIFF is supported by BIM through its Inshore Conservation Scheme. A BIM Officer, based in the Head Office and working a 4-day week, administers and supports the work of the NIFF and the administration of the RIFFs full-time. On top of this, the FLAG coordinators typically dedicate 5 days a month, though sometimes more, to administering their respective Regional Inshore Fisheries Forums.  

Information

Timeframe of implementation From Jun 2018
Sea Basins
Type of area
Theme

Organisation

BIM West

Visuals

Contact details

Organisation Contacts

BIM West
Mr. Séamus Breathnach
+353 95 32028
Ireland
Publication date: 
27/06/2018
PDF Version