FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Method

En hackathon til at fremme iværksætteri og innovation i kystområder

Country:

Description

Context, needs, opportunity: 

En hackathon er et arrangement, hvor folk mødes for at finde innovative løsninger på specifikke problemer[1]. Arrangementet i Boulogne-sur-Mer drejde sig om de problemer, som de lokale kystområder kæmper med. I år blev den to døgn lange hackathon forestået af områdets FLAG, Littoral Opale, og havde deltagelse af over 40 partnerorganisationer fra regionen Hauts-de-France, herunder den lokale fiskerikomité, fiskehandlernes brancheforening og en havnaturpark. 

FLAG Littoral Opales direktør, Florence Sergent, dannede de partnerskaber, der skulle til for at iværksætte og formidle arrangementet. Hun fandt lokale partnere, som kunne mobilisere deltagere, sponsorer, ressourcer og eksperter. I de indledende faser blev der nedsat en lille styregruppe, som samledes hver måned for at drøfte forberedelsen af arrangementet og fremskridtene med arbejdet.

Under hackathonen blev deltagerne delt op i grupper af 2-5 personer. Grupperne arbejdede hele weekenden med forskellige opgaver, som var givet på forhånd. Deltagerne fik også tilbudt flere mesterklasser, hvor de kunne udvikle deres færdigheder inden for digital teknologi, innovativ finansiering og geografiske informationssystemer (GIS). Som afslutning på arrangementet præsenterede grupperne deres idéer for en jury med repræsentanter udpeget af forskellige partnerorganisationer, og de tre bedste projekter fik ærespriser og bred ros af juryen. En række partnere har allerede udtrykt interesse i at videreudvikle disse idéer til projekter sammen med grupperne.


[1] En trin-for-trin-vejledning af Joshua Tauberer: https://hackathon.guide/

Main achievements: 

I løbet af denne hackathon blev der fundet løsninger på de stillede opgaver "tilføjelse af merværdi til industriaffald", "bedre samarbejde mellem brugere af havet" og "tiltrækning af nye talenter og nemmere integration af dem i området". Et lovende projekt gik ud på at udvikle en social virksomhed, som oplærer ansatte i industrien i at indsamle, sortere, kortlægge og tilføre merværdi til det industriaffald, som genereres af fiskeforarbejdningsvirksomhederne i Boulogne-sur-Mer.

Transferability: 

Hackathon-metoden er nem at kopiere og derfor et godt værktøj til at hjælpe lokalsamfund med både at tage kollektivt fat på deres lokale udfordringer og udvikle innovative idéer.

Lessons: 

At arrangere en hackathon er ikke nødvendigvis let for en FLAG, navnlig fordi det er et stort arbejde. Den lokale FLAG havde ikke tilstrækkeligt med medarbejdere til at stå for hele arrangementet. FLAG'en måtte derfor hyre personale gennem partnerorganisationerne. En anden mulighed ville have været at slutte sig til en allerede planlagt hackathon hos en anden organisation (f.eks. Ocean Hackathon, som årligt afholdes af Campus Mondial de la Mer og Technopôle Brest-Iroise).

Med hensyn til deltagerne bidrog de indbudte lokale studerende til diskussionerne med nysgerrighed og kreativitet. Deres it-færdigheder og store interesse i innovation har åbnet nye perspektiver på lokale problemstillinger.

Resources

Skills: 

Good communication, a creative mind, and a deep knowledge of the various local actors. The contagious dynamism of the FLAG manager has enabled to engage a close-knit team in this adventure.

Staff resources (FTE): 
1
Financial resources: 

Approximatively €20 000 to €25 000 of direct costs (excluding the numerous in-kind contributions by the various partners and staff wages).

The cost of running this event was supported by the Region Hauts-de-France, the Local Development Economic Agency (FLAG accountable body), and by some local sponsorships.

Information

Timeframe of implementation From Sep 2019

Organisation

Boulogne sur mer Développement côte d’Opale

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Florence Sergent
+33 3 21 99 44 50
France

Organisation Contacts

Boulogne sur mer Développement côte d’Opale
Ms. Florence Sergent
+33 3 21 99 44 50
France
Publication date: 
12/09/2019
PDF Version