FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Method

Ożywienie więzi między społecznością lokalną a sektorem akwakultury dzięki animacji

Country:
Region: 

Description

Context, needs, opportunity: 

For many FLAGs, a key objective of animation activities is to ensure a better integration of the fisheries sector within the community. To attain this objective, the FLAG “Our Krajna and Paluki” has been working closely with a large fish producer, capitalising on their fish farm and ponds to encourage local fish consumption and improve environmental awareness.

The Ślesin Fish Farm, the largest carp producer in the region (24 employees) and a member of the FLAG’s Board, carries out traditional pond-based fish production but would usually only sell their fish to wholesalers during the Christmas season and were therefore unknown to individual local consumers.

In cooperation with the fish farm and other actors, the FLAG has organised a series of activities:

  • Fish farming demonstrations and carp filleting shows: in October, the local community discovers the world of fish farming thanks to live demonstrations by the farm’s employees. Fish filleting presentations also take place before Christmas in neighbouring municipalities, accompanied by cooking lessons and tastings.
  • Bird camps: once a year during the migration season. The pond fishing activity helps maintain a number of local species - birds in particular – and a week-long stay on the fish farm is run for certified bird-ringing specialists of the nearby city of Bydgoszcz. The bird-ringers benefit from the rich biodiversity of the area as well as organising bird-watching hikes and workshops for schools. Normally closed to the public, the fish farm opens its doors so that students can learn about sustainable fishing practices and become acquainted with the animal and plant life of the region.
  • Cross-country running and geocaching: a cross-country run is organised in the fish farm’s neighbourhood during a local annual festival. Several geocaches are hidden around the fish farm, letting the local community and visitors explore the surrounding nature and fish ponds.

These activities are developed and organised by the FLAG in close collaboration with the nearby LEADER LAG and in cooperation with the regional Agricultural Extension Centre in Minikowo.

Main achievements: 

Początkowo gospodarstwo rybackie nie uczestniczyła w różnych działaniach, które odbywają się w okolicy. Z czasem gospodarstwo zdało sobie sprawę, że jego walory mogą być interesujące dla miejscowej społeczności, a działania związane z animacją mogą pozwolić na bezpośrednie kontakty z potencjalnymi klientami. To zainspirowało firmę do zakupu furgonetki, aby dotrzeć do różnych części regionu i sprzedawać ryby bezpośrednio mieszkańcom, zapewniając gospodarstwu dodatkowy dochód, który nie polega już wyłącznie na sprzedaży sezonowej w okresie świąt Bożego Narodzenia. Podjęcie aktywnych działań społecznościowych zaskutkowało większą bezpośrednią sprzedażą ryb - w czasie jednego z opisanych wydarzeń sprzedano aż tonę ryb.

Transferability: 

Ten przykład może być zastosowany na innych obszarach z ekstensywną produkcją akwakultury śródlądowej, na których LGR chciałby silniej zintegrować producentów rybnych z lokalną społecznością. Niektóre z działań mogą służyć jako inspiracja dla innych LGR szukających pomysłów animacji społeczności związanych z produkcją ryb.

Lessons: 

Ważne jest zapewnienie dobrej komunikacji z wszystkimi interesariuszami na danym terenie, dzięki czemu można odkryć inne, potencjalnie zainteresowane podmioty i rozwinąć pomysły, łącząc indywidualne wysiłki dla wzmocnienia efektu.

Resources

Skills: 

Umiejętności: Podjęte działania zostały opracowane przez zepół LGR, co wymagało kreatywności i dobrych zdolności komunikacyjnych.

Zasoby ludzkie: Przygotowanie do biegów przełajowych trwa około sześciu miesięcy (zaangażowano personel LGR w niepełnym wymiarze godzin), a organizacja obozu ornitologicznego trwa około dwóch miesięcy. Dwa miesiące trwa organizacja publicznych połowów, a przygotowanie pokazów filetowania karpia i degustacji potraw trwa około miesiąca. Wszystkie te czynności są wykonywane w normalnym czasie pracy personelu LGR, równolegle z innymi zadaniami.

Financial resources: 
  • Pokazy działalności gospodarstwa rybnego: ok. €120 za jedną imprezę
  • Pokaz filetowania karpia: ok. €150 za jedną imprezę
  • Obóz ornitologiczny: ok. €1 200
  • Bieg przełajowy: ok. €7 000

 

Other resources: 

Pomieszczenia, woda i prąd dla obozu ornitologicznego udostępniane są bezpłatnie przez gospodarstwo rybackie. Pomieszczenia do pokazów filetowania i do degustacji karpia są oferowane bezpłatnie przez domy kultury lub inne podmioty.

Information

Timeframe of implementation From Jan 2017
Sea Basins
Type of area
Theme

Organisation

Our Krajna and Paluki FLAG

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Ewa Pierucka
+48 690 984 318
Poland
Publication date: 
11/05/2017
PDF Version