FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Recykling polistyrenowych skrzynek na ryby

Country:
Dzięki odrobinie twórczego myślenia w połączeniu ze wsparciem inwestycyjnym powstał pierwszy w Danii zakład recyklingu przetwarzający styropian na plastikowe granulki, które mogą być sprzedawane producentom na potrzeby produkcji rozmaitych wyrobów. Takie rozwiązanie jest dużym krokiem naprzód w dziedzinie utylizacji zużytych skrzynek na ryby.

Description

Styropian, inaczej polistyren spieniony lub EPS, jest powszechnie wykorzystywany na obszarach rybołówstwa w produkcji skrzynek do transportu ryb. Ponieważ są to pojemniki jednorazowego użytku, przyczyniają się do powstawania olbrzymich ilości odpadów. Na obszarze LGR Thy-Mors, w porcie Hanstholm, jednym z największych portów rybackich Danii mieszczącym największą aukcję rybną w kraju, każdego roku powstaje aż 150 ton odpadów styropianowych, co jest równowartością 8500 m3 tworzywa. W Danii niektóre odpady styropianowe są przetwarzane na materiał izolacyjny, jednak jest to produkt oferujący ograniczoną wartość dodaną, który dodatkowo może wydzielać trujące opary podczas spalania. Zamiast tego na obszarze LGR skrzynki na ryby są zazwyczaj zgniatane do postaci dużych sześcianów i transportowane na południe Europy w celu przetworzenia.

Lars Steffensen, który zajmował się odbiorem odpadów styropianowych z różnych portów rybackich oraz ich zgniataniem i transportowaniem na południe, odkrył, że przy zastosowaniu specjalnego procesu stapiania EPS można przekształcić w granulat PS (polistyrenowy) — tworzywo nadające się do najróżniejszych zastosowań (przy wyrobie wielu różnych przedmiotów plastikowych), na które jest duże zapotrzebowanie w duńskim przemyśle. Chcąc wykorzystać okazję do uzyskania realnej wartości dodanej z odpadów styropianowych, Lars Steffensen spożytkował dofinansowanie LGR, by znaleźć inwestora i stworzyć pierwszy w Danii zakład recyklingu przetwarzający tworzywo EPS na granulat PS w miejscowości Thisted, około 20 km od Hanstholm.

Poza zdobyciem maszyn niezbędnych w procesie recyklingu oraz przeszkoleniem swojego zespołu w zakresie ich obsługi Lars Steffensen nawiązał współpracę z Uniwersytetem w Aalborgu, który ma pomagać w testowaniu jakości produktu końcowego i zapewnianiu jego zdatności rynkowej. Pierwszy etap projektu obejmie sprzedaż granulek producentom, jednak pomysłodawca przedsięwzięcia już teraz analizuje możliwości przyszłej produkcji plastikowych wyrobów we własnej firmie.

Results: 

zakład recyklingu styropianu został uruchomiony w czerwcu 2018 r., a jego wydajność sięga 4200 ton tworzywa EPS rocznie. Obiekt już teraz przetwarza całe 150 ton EPS otrzymywane z portu Hanstholm, jak również styropian pochodzący z innych portów Danii oraz około 2500 ton tworzywa z przemysłu rybnego sąsiednich państw. Korzyści płynące z lokalnego recyklingu EPS mają wymiar zarówno ekonomiczny (jedna nowa firma na obszarze LGR zapewnia 8–10 nowych miejsc pracy oraz przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów transportu), jak i ekologiczny (mniejsza emisja dwutlenku węgla dzięki zrezygnowaniu z tysięcy kilometrów przejazdów transportowych, a także mniejsze ilości odpadów plastikowych dzięki ponownemu wykorzystaniu tworzywa).

Transferability: 

Gromadzenie odpadów styropianowych jest powszechnym problemem portów rybackich oraz łańcuchów dostaw transportujących świeżą żywność, dlatego wiele LGR byłoby zainteresowanych wdrożeniem podobnego rozwiązania na swoim obszarze. Jednak powiązane koszty są wysokie, a uruchomienie projektu wymaga prywatnych inwestycji oraz wiedzy technicznej.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Wnioski: zważywszy na koszty związane z przedsięwzięciem tego rodzaju należy zapewnić dostęp do odpowiednio dużej ilości surowca (w tym przypadku polistyrenu spienionego), a także zidentyfikować rynek zbytu dla produktu końcowego. W tym przypadku jednym z największych wyzwań było znalezienie odpowiedniej lokalizacji oferującej niezbędną powierzchnię, a jednocześnie znajdującej się w pobliżu źródła dostaw tworzywa EPS. Ważnymi zasobami okazały się także wiedza techniczna i dotychczasowe doświadczenie promotora projektu w pracy ze styropianem.
  • Wkład w realizację celu RLKS: zapewnienie wartości dodanej i promowanie innowacji w obrębie łańcucha dostaw rybołówstwa.

Funding

Total project cost €87 000
FLAG grant €87 000
  • EU contribution (EMFF): €56 000
  • Public contribution (national): €31 000
Beneficiary contribution €531 000

Project information

Timeframe of implementation From Sep 2017 to Jun 2018
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

AR Tranberg aps

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Inger Bøgh Bisgaard
+45 20 55 33 43
Denmark

Organisation Contacts

AR Tranberg aps
Mr. Lars Steffensen
+45 21 14 37 37
Denmark
Publication date: 
26/06/2018
PDF Version