FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Genbrug af polystyrenfiskekasser

Country:
Nogle kreative tanker og en række investeringer har ført til etableringen af Danmarks første anlæg til genanvendelse af ekspanderet polystyren til plastpiller, der kan sælges til producenter af en bred vifte af nye produkter. Det er et stort fremskridt for håndteringen af brugte fiskekasser.

Description

Ekspanderet polystyren (EPS) bruges i vidt omfang i fiskeriet til fremstilling af fiskekasser til transport. Disse fiskekasser bruges kun én gang og genererer derfor enorme mængder affald. I FLAG Thy-Mors' område ligger Hanstholm, der er en af Danmarks største fiskerihavne med landets største fiskeriauktion. Her genereres 150 tons EPS-affald hvert år, svarende til 8.500 m3. I Danmark omdannes noget af EPS-affaldet til isoleringsmateriale, men det har en begrænset merværdi og kan være giftigt, hvis det brændes. I stedet presses fiskekasserne i FLAG-området til store kompakte blokke og transporteres til Sydeuropa til forarbejdning.

Lars Steffensen var med til at indsamle EPS-affald fra forskellige fiskerihavne, som han pressede og sendte sydpå, da han opdagede, at EPS ved hjælp af en særlig smelteproces kan omdannes til piller af polystyren (PS), der kan bruges til mange forskellige ting (en lang række plastgenstande), der er meget efterspurgte af det danske erhvervsliv. Lars greb chancen for at generere en reel merværdi af EPS-affaldet, og med et tilskud fra FLAG'en lykkedes det ham at finde en investor til at udvikle det første danske EPS-genbrugsanlæg til produktion af PS-piller i Thisted, der ligger ca. 20 km fra Hanstholm.

Foruden at indkøbe det nødvendige maskineri til genanvendelsesprocessen og sikre uddannelse af medarbejderne i at bruge det indgik Lars også et samarbejde med Aalborg Universitet om at teste kvaliteten af slutproduktet og sikre, at det egnede sig til markedet. Den første fase af dette projekt omfatter salg af plastpiller til fabrikanter, men Lars udforsker allerede nye typer plastprodukter, som hans firma kan fremstille i fremtiden

Results: 

EPS-genbrugsanlægget gik i drift i juni 2018 med en kapacitet til forarbejdning af op til 4.200 tons EPS om året. Det bruger allerede alle de 150 tons EPS fra Hanstholm havn foruden EPS fra andre havne i Danmark og ca. 2.500 tons EPS fra fiskerisektoren i nabolandene. En mere lokal genanvendelse af EPS giver både økonomiske fordele (et nyt firma i FLAG-området sikrer 8-10 nye job og massive besparelser på transporten) og miljømæssige fordele (mindre CO2-udledning takket være tusindvis af færre km transport og mindre mængder plastaffald på grund af genbrug).

Transferability: 

EPS-affald, der hober sig op, er et almindeligt problem i fiskerihavne og for forsyningskæder, hvor der transporteres ferskvarer, og mange FLAG'er kunne være interesseret i lignende løsninger i deres område. Men omkostninger ved det er høje, og der er brug for private investeringer og teknisk ekspertise for at iværksætte denne type tiltag.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

  • Erfaringer: På grund af omkostningerne ved denne type aktivitet er det vigtigt at sikre, at der er en kritisk masse af råmateriale (i dette tilfælde ekspanderet polystyren), ud over at der skal være et marked for slutproduktet. I dette tilfælde var et af de større problemer at finde en egnet placering med det nødvendige areal og samtidigt i kort afstand fra EPS-forsyningen. En vis teknisk viden og projektinitiativtagerens egen erfaring med EPS-håndtering var også vigtige aktiver.
  • Bidrag til målet om lokaludvikling styret af lokalsamfundet: a) merværdi til og fremme af innovation i fiskeriforsyningskæden.

 

Funding

Total project cost €87 000
FLAG grant €87 000
  • EU contribution (EMFF): €56 000
  • Public contribution (national): €31 000
Beneficiary contribution €531 000

Project information

Timeframe of implementation From Sep 2017 to Jun 2018
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

AR Tranberg aps

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Inger Bøgh Bisgaard
+45 20 55 33 43
Denmark

Organisation Contacts

AR Tranberg aps
Mr. Lars Steffensen
+45 21 14 37 37
Denmark
Publication date: 
26/06/2018
PDF Version