FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

FLAG tiesia tiltus tarp vietinių žvejų ir savivaldybės atkuriant Puisės uostą

Country:
Region: 
Puisė tapo klestinčiu pakrančių žvejybos uostu Lenės apskrityje įgyvendinus atkūrimo projektą, kurį palaikė vietinė FLAG.

Description

Lenės apskrities FLAG palaikė Puisės uosto Estijoje atkūrimą ir įrengimą įgyvendinant projektą, kuriuo skatinama žvejyba ir turizmas pakrančių zonoje. Įvairios paskirties uosto vystymas apėmė jūrinės infrastruktūros ir uosto įrangos atnaujinimą. Taip pat buvo pastatytas naujas pirsas, plūduriuojančiosios prieplaukos ir apsauginiai tinklai.

Žvejybos vietos veiklos grupė (FLAG) atliko patariamąjį vaidmenį ir buvo tarpininkė tarp žvejų ir vietos administracijos siekiant padėti pertvarkyti didžiausią Lenės apskrities žvejybos uostą. Vietos savivaldybei FLAG akcentavo galimybes ir ES paramos sąlygas. Kartu FLAG sutelkė žvejus prisidėti savo laiku ir energija kuriant Puisės uosto koncepciją.

Profesionali žvejyba Puisėje tapo vis labiau komplikuota dėl nepakankamos ir ypač pasenusios uosto įrangos. Atstatymas prasidėjo 2011 metais, kai 14 vietos žvejų susitarė su savivaldybe atstatyti ir įrengti uosto infrastruktūrą. Vietos žvejai taip pat susiję su įvairių pirkimų planavimu. Šiandien nuo šio uosto priklauso maždaug 25 profesionalūs žvejai. Baigiant įgyvendinti projektą padidėjo žvejų skaičius ir žvejybos pelningumas. Uoste yra naujas žvejų pastatas ir žuvų šaldymo patalpa, taip pat žuvų svėrimo įranga ir sandėliavimo dėžės. Buvo nupirktas visiškai naujas sunkvežimis ir kėlimo kranas kroviniams, žuvų dėžėms ir žuvų gaudyklėms gabenti.

Ne vien tik žvejai įgijo naudos atnaujinus Puisės uostą. Prie uosto trys vietos bendrovės teikia turizmo paslaugas ir vykdo veiklas jūroje. Puisė tapo svarbia gavybos vieta vietos bendruomenei ir čia kasmet vyksta įvairūs žvejybos / jūriniai renginiai.

Results: 

Renovavus uostą vietos žvejams tapo daug lengviau iškrauti žuvis, o įrengus šaldymo ir sandėliavimo patalpas pagerėjo žuvų kokybė. Be to, tapo glaudesnis žvejų bendradarbiavimas, ir dabar jie kartu teikia rinkai savo laimikį, o rekreacinė žvejyba dabar vykdoma tik nuo uosto statinių, taigi mažėja poveikis Matsalu nacionaliniam parkui.

Transferability: 

Šio tipo projektu gali susidomėti bet kuri FLAG, veikianti vietoje, kurioje reikia atnaujinti uostą ir yra galimybė įtraukti vietos žvejus. Puisės uosto atnaujinimas parodė, kaip FLAG gali padėti palengvinti vietos savivaldybės, žvejų ir turizmo operatorių bendradarbiavimą ir komunikavimą.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Pamokos. Vietos administracijos ir žvejų bendradarbiavimo organizavimas yra sudėtingas, bet įmanomas. Jis gali lemti teigiamus rezultatus, jeigu FLAG pritaikys savo patarimus kiekvienai šaliai ir numatys galimus poreikius. Šio tipo projekto vystymasis gali sulėtėti dėl konkuruojančių komercinių interesų.
  • Indėlis į Bendruomenių inicijuotos kaimo plėtros (CLLD) tikslą. Žvejų bendrijų vaidmens vystant vietos ekonomiką stiprinimas ir vietos žvejybos išteklių bei jūrinių veiklų valdymas.

Funding

Total project cost €566 919
FLAG grant €566 919
  • EU contribution (EMFF): €481 881
  • Public contribution (national): €85 038
Beneficiary contribution €117 619

Project information

Timeframe of implementation From Dec 2018
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Läänemaa Rannakalanduse Selts MTÜ

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Margus Medell
+372 528 6024
Estonia

Organisation Contacts

Läänemaa Rannakalanduse Selts MTÜ
Mr. Margus Medell
+372 528 6024
Estonia
Publication date: 
12/12/2018
PDF Version