FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

ZVRG veido saikni starp vietējiem zvejniekiem un pašvaldību, lai atjaunotu Puises ostu

Country:
Region: 
Puise ir kļuvusi par plaukstošu piekrastes zvejas ostu Lēnemā pēc vietējās ZVRG atbalstītā atjaunošanas projekta.

Description

Lēnemā ZVRG atbalstīja Puises zvejas ostas Igaunijā rekonstrukciju un aprīkošanu projektā, kas veicina gan zvejniecību, gan tūrismu piekrastes reģionā. Daudzfunkcionālas ostas izveidē ietilpa jūrniecības infrastruktūras un ostas iekārtu atjaunošana. Tika izbūvēta arī jauna piestātne, peldošās piestātnes un aizsargtīkli.

Zivsaimniecību vietējā rīcības grupa ieņēma konsultanta un vidutāja lomu starp zvejniekiem un vietējām iestādēm, lai palīdzētu pārveidotu Lēnemā apriņķa lielāko zvejas ostu. Vietējai pašvaldībai ZVRG uzsvēra ES atbalsta iespējas un noteikumus. Tāpat arī ZVRG mobilizēja zvejniekus, lai viņi veltītu laiku un enerģiju Puises ostas koncepcijas izstrādei.

Profesionālu zvejniecību nodrošināt Puisē kļuva arvien sarežģītāk neatbilstošu un ļoti novecojušu ostas iekārtu dēļ. Atjaunošana tika sākta 2011. gadā, kad 14 vietējie zvejnieki sanāca kopā ar vietējo pašvaldību, lai atjaunotu un sagatavotu ostas infrastruktūru. Tāpat arī vietējie zvejnieki bija iesaistīti dažādu iepirkumu plānošanā. Pašlaik aptuveni 25 profesionāli zvejnieki ir atkarīgi no šīs ostas. Projektam esot gandrīz pabeigtam, zvejnieku skaits un zvejniecības rentabilitāte jau ir augusi. Ir jauns zvejnieku nams un zivju saldētava, kā arī zivju svēršanas iekārta un uzglabāšanas kastes. Kravas, zivju kastu un murdu transportēšanai ir iegādāta jauna kravas mašīna un ceļamkrāns.

No atjaunošanas darbiem Puisē labumu gūst ne tikai zvejnieki. Netālu no ostas trīs vietējie uzņēmumi nodrošina tūrisma pakalpojumus un aktivitātes jūrā. Puise ir kļuvusi par svarīgu pulcēšanās vietu vietējai kopienai, un tajā katru gadu tiek rīkoti zvejniecības / jūras pasākumi.

Results: 

Ostas renovācija lielā mērā ir atvieglojusi vietējo zvejnieku iespējas nogādāt krastā savas zivis, un saldētavas un uzglabāšanas telpu ierīkošana uzlabo šo zivju kvalitāti. Turklāt sadarbība starp zvejniekiem ir pieaugusi tādā mērā, ka viņi tagad pārdot savus lomus kopīgi, bet atpūtas makšķernieki tagad makšķerē tikai no ostas, rezultātā samazinot slodzi Matsalu nacionālajā parkā.

Transferability: 

šāda veida projekts varētu interesēt jebkuru ZVRG, kas strādā jomā, kurā ostai nepieciešama atjaunošana, un vietējiem zvejniekiem ir iespēja iesaistīties darbā. Puises atjaunošana liecina par to, kā ZVRG var veicināt sadarbību un komunikāciju starp vietējo pašvaldību, zvejniekiem un tūrisma operatoriem.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Secinājumi: organizēt sadarbību starp pašvaldību un zvejniekiem ir sarežģīti, bet iespējami. Iznākums var būt pozitīvs, ja ZVRG pielāgo konsultācijas katrai iesaistītajai pusei un paredz iespējamās vajadzības. Šāda veida projekts var būt samērā lēns konkurējošu komerciālu interešu dēļ.
  • Ieguldījums sabiedrības virzītās vietējās attīstības mērķim: zivsaimniecību kopienu lomas stiprināšana vietējā attīstībā un vietējo zivsaimniecību resursu un jūrniecības darbības pārvaldība.

Funding

Total project cost €566 919
FLAG grant €566 919
  • EU contribution (EMFF): €481 881
  • Public contribution (national): €85 038
Beneficiary contribution €117 619

Project information

Timeframe of implementation From Dec 2018
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Läänemaa Rannakalanduse Selts MTÜ

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Margus Medell
+372 528 6024
Estonia

Organisation Contacts

Läänemaa Rannakalanduse Selts MTÜ
Mr. Margus Medell
+372 528 6024
Estonia
Publication date: 
12/12/2018
PDF Version