FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Рибарска група FLAG изгражда връзки между местните рибари и общината, за да възстанови пристанище Пуисе

Country:
Region: 
След провеждане на проект за възстановяване с подкрепата на местната инициативна рибарска група FLAG Пуисе се превърна в оживено риболовно пристанище в Ляянемаа.

Description

В рамките на проект за насърчаване на риболова и туризма по крайбрежието FLAG Ляянемаа подпомогна реконструкцията и оборудването на естонското риболовно пристанище Пуисе. Превръщането му в мултифункционално пристанище включваше ремонтиране на морската инфраструктура и на пристанищните съоръжения. Изградени бяха също и нов вълнолом, плаващи кейове и защитни мрежи.

FLAG пое ролята на консултант и посредник между рибарите и местните власти, за да помогне за преобразяването на най-голямото риболовно пристанище в окръг Ляянемаа. Тя изтъкна пред местната община възможностите и условията за получаване на подпомагане от ЕС. Същевременно рибарската група мобилизира рибарите да вложат време и енергия за разработката на концепция за пристанище Пуисе.

Поради неподходящите и много остарели пристанищни съоръжения професионалният риболов в Пуисе ставал все по-труден. Обновяването започнало през 2011 г.: 14-те рибари, живеещи там, се обединили с местната община в името на възстановяването и оборудването на пристанищната инфраструктура. Местните рибари се включили и в планирането на различни покупки. Понастоящем около 25 професионални рибари разчитат на това пристанище. С напредването на проекта, който скоро ще приключи, броят на рибарите и доходността от риболова са се увеличили. Вече има нов дом на рибаря и хладилно помещение за риба, оборудване за претегляне на рибата и кутии за съхранение. Закупени са чисто нови камион и подемен кран за транспортиране на товари, кутии за риба и рибни капани.   

Рибарите не са единствените, които имат полза от съживяването на Пуисе. В близост до пристанището три местни компании предлагат туристически услуги и различни морски дейности. Пуисе се е превърнал във важен сборен пункт за местната общност и ежегодно е домакин на различни мероприятия, свързани с риболова и морето.

Results: 

Ремонтът на пристанището значително улесни разтоварването на улова на сушата за рибарите, а изграждането на охладителни и складови съоръжения подобри качеството му. Освен това сътрудничеството между рибарите е нараснало до такава степен, че те вече продават улова си колективно. От друга страна рибарите-любители вече ловят риба само от пристанищните съоръжения, което намалява натиска, на който е подложен националният парк „Матсалу“.  

Transferability: 

Подобни проекти биха могли да привлекат интереса на всяка FLAG, упражняваща дейност в район с пристанище, което се нуждае от преустройство и където съществува възможност за включване на местните рибари. Възраждането на Пуисе е пример за това как рибарска група може да помогне за подобряване на сътрудничеството и комуникацията между местната община, рибарите и туристическите оператори.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

  • Поуки: Уреждането на сътрудничество между местните власти и рибарите е сложна, но постижима задача. То може да доведе до положителни резултати, ако FLAG съобрази препоръките си с особеностите на всяка от страните и предвиди възможни нужди. Подобни проекти понякога се развиват със сравнително бавни темпове поради засягане на конкурентни търговски интереси.  
  • Принос към целта на ВОМР (CLLD): Засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности.

Funding

Total project cost €566 919
FLAG grant €566 919
  • EU contribution (EMFF): €481 881
  • Public contribution (national): €85 038
Beneficiary contribution €117 619

Project information

Timeframe of implementation From Dec 2018
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Läänemaa Rannakalanduse Selts MTÜ

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Margus Medell
+372 528 6024
Estonia

Organisation Contacts

Läänemaa Rannakalanduse Selts MTÜ
Mr. Margus Medell
+372 528 6024
Estonia
Publication date: 
12/12/2018
PDF Version