FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Tanskan ensimmäinen simpukoiden avovesiviljelmä

Country:
Region: 
Keterminden luonnonmukainen simpukkaviljelmä on Tanskan ensimmäinen yritys, joka markkinoi avovedessä viljeltyjä simpukoita. Sen tavoitteena on tuottaa laadukkaita sinisimpukoita tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti, mikä puolestaan vauhdittaa mereen liittyviä toimintoja alueella ja luo sinne uusia työpaikkoja.

Description

Keterminden luonnonmukainen simpukkaviljelmä on Tanskan ensimmäinen yritys, joka markkinoi avovedessä viljeltyjä simpukoita. Sen tavoitteena on tuottaa laadukkaita sinisimpukoita tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti, mikä puolestaan vauhdittaa mereen liittyviä toimintoja alueella ja luo sinne uusia työpaikkoja.

Kalastustoiminta on hiipunut Keterminden lahdella, vaikka vedet ovat varsin tuottoisia. Ongelman ratkaisemiseksi FLAG-ryhmä Mank on tukenut Tanskan ensimmäisen simpukoiden avovesiviljelmän perustamista. Tanskassa simpukkaviljelmät sijaitsevat yleensä lahdissa tai poukamissa. Hanke perustuu paikallisen tutkimuskeskuksen selvitykseen, jonka mukaan Ketermindeä ympäröivien vesien olosuhteet soveltuvat erinomaisesti simpukanviljelyyn. Keterminden luonnonmukaisella simpukkaviljelmällä aiotaankin tästä syystä tuottaa laadukkaita sinisimpukoita alle vuodessa tavallisen runsaan kahden vuoden sijaan.

Hankkeen odotetaan synnyttävän yhteistoimintaa paikallisten yritysten välillä (tuotanto, jalostus, myynti), vilkastuttavan kalasataman toimintaa ja luovan uusia työpaikkoja. Simpukoiden avovesiviljely voi lisäksi parantaa alueen vedenlaatua. Sini- ja muut simpukat kykenevät nimittäin poistamaan meriympäristöstä typpeä ja fosforia suodattamalla vettä tehokkaasti. Hankkeella halutaan myös lisätä kuluttajien tietoisuutta simpukoiden erinomaisesta ravintoarvosta (ne sisältävät runsaasti proteiinia ja omega-3-rasvahappoja mutta vähän rasvaa) ja tehdä simpukoista houkuttelevampia jalostamalla niistä laadukkaita tuotteita (esim. yrteillä tai muilla aineilla maustettuja säilykkeitä).

Results: 

Vuonna 2018 perustettiin ensimmäinen koeviljelmä, jolla kokeiltiin useita simpukanviljelymenetelmiä. Sitä käytetään nyt testausalueena, jolla kehitetään tehokkaita merilevän ja osterin tuotantomenetelmiä. Simpukantuotanto on alkanut laajentua vuonna 2019, ja tähän mennessä on jo syntynyt kaksi kokoaikavastaavaa työpaikkaa. Toiminnan on tarkoitus olla täydessä vauhdissa vuoden 2020 loppuun mennessä, ja tavoitteena on tuolloin tuottaa vuosittain 400 tonnia simpukoita ja työllistää viisi kokoaikavastaavaa työntekijää. Keterminden luonnonmukaisen simpukkaviljelmän perustamiseen osallistuneiden toimijoiden verkosto on myös ollut mukana perustamassa kahta muuta yritystä. Ne ovat Tangsnedkeren (merilevätuotanto) ja BKS Aqua (virkistyskäyttöön tarkoitetut kelluvat alustat).

Transferability: 

Simpukoiden, osterien ja merilevän avovesiviljelmiä voidaan periaatteessa perustaa kaikkialle, missä vesiolosuhteet mahdollistavat tehokkaan tuotannon. Jos Keterminden luonnonmukaisella simpukkaviljelmällä kehitetyt menetelmät osoittautuvat onnistuneiksi, niitä voivat käyttää muutkin yritykset, jotka haluavat tuoda alueelleen uutta toimintaa ja työpaikkoja.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Muuttavat merilinnut, jotka käyttävät simpukoita ravinnokseen ja joita ovat Tanskassa etenkin haahkat, voivat aiheuttaa haittaa ja muodostaa vakavan haasteen, joka on otettava huomioon ja ratkaistava. Keterminden luonnonmukaisella simpukkaviljelmällä kokeillaan parhaillaan ongelman ratkaisemiseksi erilaisia keinoja, joita voidaan käyttää muillakin samanlaisilla viljelmillä, jos ne osoittautuvat toimiviksi.

Vaikutus paikallisyhteisöjen omien kehittämishankkeiden edistämiseen: arvon lisääminen, työpaikkojen luominen, nuorten houkutteleminen alalle sekä innovoinnin edistäminen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden toimitusketjun kaikissa vaiheissa.

Funding

Total project cost €123 000
FLAG grant €53 600
  • EU contribution (EMFF): €24 900
  • Public contribution (national): €28 700
Beneficiary contribution €69 400

Project information

Timeframe of implementation From Mar 2018 to Feb 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Kerteminde Muslinger IVS

FLAG

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Anders Holmskov
+45 40 28 37 93
Denmark
Publication date: 
10/07/2019
PDF Version