FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Prva gojilnica klapavic v odprtih vodah na Danskem

Country:
Region: 
Ekološka gojilnica klapavic v Kertemindeju predstavlja prvo dansko podjetje, ki trži klapavice, gojene v odprtih vodah. Cilj podjetja je učinkovito in okolju prijazno gojenje visokokakovostnih klapavic, kar bi okrepilo morske dejavnosti na območju in ustvarilo lokalna delovna mesta.

Description

Zaliv v Kertemindeju trpi zaradi upada ribolovnih dejavnosti kljub velikemu potencialu tamkajšnjih voda. Za rešitev te težave je lokalna akcijska skupina za ribištvo Mank podprla odprtje prve danske gojilnice klapavic v odprtih vodah. Na Danskem so gojilnice klapavic običajno znotraj zaliva. Projekt temelji na študiji, ki jo je izvedlo lokalno raziskovalno središče in ki je pokazala, da vode v okolici Kertemindeja zagotavljajo optimalne pogoje za gojenje klapavic. Zato je cilj ekološke gojilnice klapavic v Kertemindeju vzgojiti visokokakovostne klapavice v manj kot letu dni in ne v običajnem časovnem razponu dveh let.

Pričakuje se, da bo projekt spodbudil sodelovanje med lokalnimi podjetji (proizvodnja, predelava in prodaja), okrepil dejavnosti v ribiškem pristanišču in ustvaril nova delovna mesta. Poleg tega lahko gojenje klapavic v odprtih vodah pripomore k izboljšanju kakovosti lokalne vode. Dejansko lahko školjke, kot so klapavice, z intenzivno filtracijo iz morskega okolja odstranijo dušik in fosfor. Nazadnje je cilj projekta povečati ozaveščenost med potrošniki o visoki hranilni vrednosti klapavic (visoka vsebnost beljakovin, nizka vsebnost maščob in visoka vsebnost maščobnih kislin omega-3) ter povečati priljubljenost klapavic z njihovo predelavo v visokokakovostne proizvode (npr. konzerviranje z dodanimi zelišči ali drugimi začimbami).

Results: 

Prva poskusna gojilnica je začela obratovati leta 2018, da bi preskusili več metod gojenja klapavic. Zdaj se uporablja kot preskusni obrat za razvoj učinkovitih metod gojenja morskih alg in ostrig. Od leta 2019 se gojenje klapavic povečuje. Do danes sta bili ustvarjeni že dve delovni mesti z ekvivalentom polnega delovnega časa (EPDČ). Pričakuje se, da bo gojilnica začela v celoti delovati do konca leta 2020, pri čemer je cilj doseči 400 ton vzgojenih klapavic letno in ustvariti pet delovnih mest z ekvivalentom polnega delovnega časa (EPDČ). Poleg tega je mreža akterjev, vključenih v vzpostavitev ekološke gojilnice klapavic v Kertemindeju, prispevala tudi k ustanovitvi dveh drugih podjetij: Tangsnedkeren (gojenje morskih alg) in BKS Aqua (rekreacijske plavajoče ploščadi).

Transferability: 

Gojilnice klapavic, ostrig in morske trave v odprtih vodah bi bilo potencialno mogoče postaviti povsod, kjer vodne razmere dopuščajo učinkovito gojenje. Če bodo metode, ki jih je razvila ekološka gojilnica klapavic v Kertemindeju, uspešne, jih bodo morda uvedla tudi druga podjetja, ki želijo okrepiti svoje aktivnosti in povečati zaposlenost na lokalnem območju.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Pridobljena spoznanja: resen izziv, ki ga je treba upoštevati in obravnavati, je morebiten škodljiv vpliv morskih ptic selivk, ki se hranijo s klapavicami, zlasti nekaterih vrst morskih rac, imenovanih gage, na Danskem. Ekološka gojilnica klapavic v Kertemindeju trenutno preskuša različne metode za spopadanje s to težavo, ki jih bodo morda uvedle tudi podobne gojilnice, če bodo te metode uspešne.

  • Prispevek k cilju izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost: zagotavljanje dodane vrednosti, ustvarjanje delovnih mest, privabljanje mladih in spodbujanje inovativnosti na vseh ravneh dobavne verige ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva.

Funding

Total project cost €123 000
FLAG grant €53 600
  • EU contribution (EMFF): €24 900
  • Public contribution (national): €28 700
Beneficiary contribution €69 400

Project information

Timeframe of implementation From Mar 2018 to Feb 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Kerteminde Muslinger IVS

FLAG

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Anders Holmskov
+45 40 28 37 93
Denmark
Publication date: 
10/07/2019
PDF Version