FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Projects

 • 23/11/2021
  Denmark
  A local company is piloting the integration a vertical seaweed cultivation system into the recirculated aquaculture system (RAS) industry to reduce the environmental impact of land-based fish production.
 • 15/11/2021
  Finland
  ,
  Promotion, Gastronomy, Small-scale and coastal fisheries, Society and culture, Education and training, Migrants and refugees
  Kustaktionsgruppen i Österbotten (Pohjanmaan kalatalousryhmä) tuki hanketta, jossa paikalliset asukkaat ja maahanmuuttajat kehittivät alikäytettyihin kalalajeihin perustuvia innovatiivisia ruokaohjeita. Sen tuloksena vähempiarvoisina pidettyjen kalojen kulutus kasvoi, maahanmuuttajien kotoutuminen edistyi ja kulttuurinen vuorovaikutus heidän kanssaan lisääntyi.
 • 12/11/2021
  Spain
  ,
  Circular economy, Marine litter, Society and culture, Education and training, Infrastructure, Women
  The Costa Sostible FLAG has supported the renovation of an abandoned local school to be used as a new marine litter transformation centre by three associations for the handicapped.
 • 28/09/2021
  Italy
  ,
  Adding value to fisheries, Aquaculture, Labelling, New technology, Short circuits, Traceability, Small-scale and coastal fisheries
  This cooperation project aimed to apply a technology based on the “blockchain” principle to fisheries. By using this trustworthy shared recording system, the three FLAGs implemented a traceability system which provides complete and accurate information to consumers of artisanal fishing products.
 • 21/09/2021
  France
  ,
  Adding value to fisheries, Promotion, Short circuits, Traceability, Gastronomy
  Bretagnen alueen ammattimaisten siimakalastajien yhdistys on edistänyt siimalla pyydetyn kalan menekkiä tiedotuskampanjalla, jota kaksi FLAG-ryhmää on yhdessä tukenut. Kampanjassa on korostettu siimakalastuksen ekologista kestävyyttä ja saaliin korkeaa laatua.
 • 26/07/2021
  France
  ,
  Aquaculture, New technology, Environment, Climate change, Energy
  Shellfish farming is an important economic activity on the Atlantic French coast. But it also generates undersized mussels as by-products which are usually thrown away. This project focuses on exploiting their potential by generating methane to produce energy.
 • 29/06/2021
  Finland
  ,
  Adding value to fisheries, Small-scale and coastal fisheries, Education and training, Women, Youth
  Lapin kalatalouden toimintaryhmä on rahoittanut kalastajien rekrytointi- ja koulutushanketta Lokan ja Porttipahdan tekoaltaiden ympäristön ikääntyvän ammattikunnan nuorentamiseksi. Hankkeen tuloksena 14 nuorta kalastajaa on aloittanut toimintansa. Joukossa on sekä miehiä että naisia.
 • 29/06/2021
  France
  ,
  Aquaculture, Environment, Energy, Infrastructure
  The Chantier Bretagne Sud shipyard has led a project to support Brittany’s oyster farms in their transition to renewable energies by studying their needs and offering adapted technology.
 • 17/05/2021
  Denmark
  ,
  Business support, Diversification, Environment, Energy, Integrated coastal management
  FLAG-ryhmän tukemassa hankkeessa 17 paikallisyrityksen muodostama verkosto vahvistaa Bornholmin asemaa yhtenä Tanskan kahdesta energiasaaresta, joissa keskitytään tuulivoiman tuottamiseen ja muuntamiseen.
 • 10/05/2021
  France
  ,
  Aquaculture, New technology, Fisheries resources, Integrated coastal management
  The oyster farmers of south Brittany installed a high-frequency multi-sensing buoy to support the understanding of spat settlement of the flat oyster, a key resource in the area.