FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Danmarks første muslingeopdræt i åbent vand

Country:
Region: 
Kerteminde Økologiske Linemuslinger er den første danske virksomhed, der sælger økologiske blåmuslinger opdrættet i havbrug. Firmaet har sat sig for at producere muslinger af høj kvalitet på en effektiv og miljøvenlig måde og dermed også sætte mere gang i områdets vandaktiviteter og skabe lokale arbejdspladser.

Description

Kerteminde Økologiske Linemuslinger er den første danske virksomhed, der sælger økologiske blåmuslinger opdrættet i havbrug. Firmaet har sat sig for at producere muslinger af høj kvalitet på en effektiv og miljøvenlig måde og dermed også sætte mere gang i områdets vandaktiviteter og skabe lokale arbejdspladser.

Kerteminde Bugt oplever vigende fiskeriaktiviteter trods sit meget produktive farvand. For at løse problemet støttede LAG MANK etableringen af det første danske muslingeopdræt i åbent vand. I Danmark foregår muslingeavl i en vig. Projektet bygger på en undersøgelse foretaget af det lokalt beliggende Marinbiologisk Forskningscenter SDU, som viste, at vækstvilkårene for blåmuslinger er optimale i vandet omkring Kerteminde. Derfor vil Kerteminde Økologiske Linemuslinger producere muslinger af høj kvalitet i løbet af mindre end et år i stedet for den sædvanlige opdrætstid på to år.        

Projektet forventes at fremme samarbejdet mellem lokale virksomheder (produktion, forarbejdning og salg), sætte skub i aktiviteterne i fiskerihavnen og skabe nye arbejdspladser. Desuden vil muslingeopdrættet i åbent vand kunne forbedre den lokale vandkvalitet. Muslinger, f.eks. blåmuslinger, kan nemlig fjerne kvælstof og fosfor fra havmiljøet ved hjælp af deres filtreringsfunktion. Endelig har projektet som mål at højne bevidstheden hos forbrugerne om muslingernes høje næringsværdi (højt proteinindhold, lavt fedtindhold og højt indhold af omega 3-fedtsyrer) og gøre muslingerne mere attraktive ved at forarbejde dem til højkvalitetsprodukter (f.eks. i konserves med urter eller andre smagsstoffer).

Results: 

En prøveproduktion blev igangsat i 2018 for at teste flere opdrætsmetoder. Dette anlæg bruges nu til at teste metoder til mere effektiv produktion af tang og østers. I 2019 er muslingeproduktionen blevet udvidet. Hidtil er der allerede skabt jobs svarende til to fuldtidsstillinger. Opdrættet forventes at være i fuld drift ved udgangen af 2020 med et mål om en årlig høst på 400 tons blåmuslinger og jobs svarende til fem fuldtidsstillinger. Desuden har det erhvervsnetværk, der hjalp med at skabe Kerteminde Økologiske Linemuslinger, også bidraget til stiftelsen af to andre firmaer: Tangsnedkeren ApS (tangproduktion) og BKS Aqua ApS (flydende platforme til fritidsaktiviteter).

Transferability: 

Produktion i åbent hav af muslinger, østers og tang kan potentielt etableres, hvor som helst vandforholdene tillader effektiv produktion. Hvis det bliver en succes, kan Kerteminde Økologiske Linemuslingers metoder kopieres af andre virksomheder, som gerne vil sætte skub i aktivitetsniveauet og beskæftigelsen i deres lokalområde.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

En udfordring, der skal tages alvorligt og håndteres, er de potentielt skadelige virkninger af besøg af trækfugle, som æder muslingerne – navnlig en særlig havand, for Danmarks vedkommende edderfuglen. Kerteminde Økologiske Linemuslinger tester i øjeblikket en række forskellige metoder til at løse problemet, som vil kunne kopieres af lignende brug, hvis de virker.

Bidrag til målet om lokaludvikling styret af lokalsamfundet: Tilføjelse af merværdi, jobskabelse, tiltrækning af unge og fremme af innovation i alle led af forsyningskæden for fiske- og akvakulturprodukter.

Funding

Total project cost €123 000
FLAG grant €53 600
  • EU contribution (EMFF): €24 900
  • Public contribution (national): €28 700
Beneficiary contribution €69 400

Project information

Timeframe of implementation From Mar 2018 to Feb 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Kerteminde Muslinger IVS

FLAG

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Anders Holmskov
+45 40 28 37 93
Denmark
Publication date: 
10/07/2019
PDF Version