FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Sådan skaber man en ny turistdestination baseret på lystfiskeri

Country:
Region: 
Selv om Limfjorden er miljømæssigt belastet, vrimler den med havørreder. Det er en art, som lystfiskere holder meget af. En FLAG og en LAG har indledt et samarbejdsprojekt om at skabe en ny turistdestination baseret på lystfiskeri for at nå de lokale økonomiske og miljømæssige mål.

Description

Miljøet i og omkring Limfjorden har i årevis været en udfordring for kommunerne og turistbranchen. Overskydende næringsstoffer og et problematisk naboskab mellem fjord og landbrug har betydet færre fisk i området, hvilket afholder lystfiskerne fra at forsøge sig i Limfjordens vande. Limfjorden er imidlertid yngleplads for havørreden, som er en vandrende art og højt værdsat af lystfiskerne for sin smag.

Ni kommuner, der alle er med i Limfjordsrådet, er gået sammen om at forbedre det lokale miljø med fokus på nedbringelse af udledninger og gennemførelse af EU's vandrammedirektiv. LAG'er og FLAG'er i området samarbejder med kommunerne om at sikre fjordens fremtid som et bæredygtigt turistområde for lystfiskere.

I dette samarbejdsprojekt er der blevet skabt en digital platform, der kan hjælpe lystfiskerne med at planlægge deres tur til Limfjorden. Platformen omfatter et interaktivt kort med de primære fiskepladser foruden erhvervslivets forskellige tilbud til turisterne (f.eks. overnatningsmuligheder og guider). Turisterhvervets medvirkende aktører er blevet certificeret som "lystfiskervenlige" som bevis for, at de tilbyder gæsterne relevante faciliteter, f.eks. et renseområde, fryseplads til fangsten og rum til tørring af waders og opbevaring af grej. Platformen indeholder også masser af de lokale lystfiskeres fisketips på både dansk og engelsk, f.eks. om hvornår på døgnet det er bedst at fiske.

Turistaktørerne har deltaget i flere workshopper for at oparbejde viden om Limfjordens lystfiskerpotentiale, skabe et erhvervsnetværk og afdække lystfiskergæsternes ønsker og behov. Desuden kan turisterhvervet også tilbyde andre turistattraktioner for lystfiskernes familie, f.eks. gårdbutikker og aktiviteter for børn.

Results: 

Projektets primære mål (at opbygge en turistdestination baseret på lystfiskeri) vil tage lang tid at nå. Der er dog allerede opnået nogle resultater:

 • 60 virksomheder certificeret som "lystfiskervenlige"
  • Seks lokale lystfiskerguider
  • Tre båd- og kajakudlejere
  • Seks fiskegrejbutikker
  • 45 overnatningssteder
 • En evaluering fra de medvirkende virksomheder viser en klar stigning i antal lystfiskergæster
 • Oprettelsen af en platform på dansk, engelsk og tysk, der hjælper lystfiskerne med at planlægge deres tur, herunder med en præsentation af de lokale virksomheder: www.havørredlimfjorden.dk
 • Platformen har fået 60 000 flere besøgende hvert år de seneste to år
 • Udviklingen af en informationspakke med brochurer, plakater, partnerlogoer, klistermærker og beskrivelser af de lokale tilbud fra erhvervslivet til lystfiskergæsterne
Transferability: 

Det er altafgørende at skabe synergi for at opnå positive og varige forandringer i et område. Med udgangspunkt i lignende erfaringer fra Fyn og efter en studietur rundt i området fandt projektpartnerne frem til, hvordan de både kunne styrke den lokale erhvervsstruktur og understøtte myndighedernes miljøbeskyttelsesindsats og samtidig fremme denne nye turistdestination blandt hjemlige og udenlandske lystfiskere.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Erfaringer: Disse synergier har været afgørende for et vellykket projekt. Inddragelsen af de lokale erhvervsdrivende, som var fundamentet for opbygningen af et turisterhvervsnetværk, har givet en meget større bevidsthed om den miljøforbedring, som var de medvirkende kommuners primære mål. FLAG'er og LAG'er koncentrerede sig om det, de er bedst til, nemlig at involvere de lokale interessenter. Og de lokale myndigheder kunne dermed fokusere på de miljøforbedringer, der var behov for i området. Dette turistområde baseret på fiskerifremme vil understøtte miljøforbedringsindsatsen. Håbet er, at det vil give plads til nye arter Limfjorden og dermed en endnu større tilstrømning af lystfiskergæster.

Bidrag til målet om lokaludvikling styret af lokalsamfundet: b) støtte til diversificering både i og uden for erhvervsfiskeriet, livslang læring og jobskabelse i områder med fiskeri og akvakultur

Funding

Total project cost €321 600
FLAG grant €88 000
 • EU contribution (EMFF): €57 200
 • Public contribution (national): €30 800
Beneficiary contribution €233 600
 • European Agricultural Fund for Rural Development
  73 000
  Danish Business Authority's Rural Fund
  67 000
  Skive Municipality
  11 700
  Jammerbugt Municipality
  11 700
  Thisted Municipality
  11 700
  Vesthimmerland Municipality
  11 700
  Lemvig Municipality
  11 700
  Morsø Municipality
  11 700
  Viborg Municipality
  11 700
  Struer Municipality
  11 700

Project information

Timeframe of implementation From Dec 2017 to May 2021
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

LAG Småøerne
FLAG Jammerbugt
LAG Thy-Mors
LAG Skive-Viborg
Aalborg Municipality
Skive Municipality
Jammerbugt Municipality
Thisted Municipality
Vesthimmerland Municipality
Lemvig Municipality
Morsø Municipality
Viborg Municipality
Struer Municipality

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Morten Priesholm
+45 22 32 84 93
Denmark

Organisation Contacts

LAG Småøerne
Mr. Morten Priesholm
+45 22 32 84 93
Denmark
Publication date: 
16/12/2020
PDF Version