FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Vapaa-ajankalastukseen perustuva uusi matkailukohde

Country:
Region: 
Limvuonossa on ympäristörasituksesta huolimatta runsaasti meritaimenta, joka on virkistyskalastajien suosima laji. Alueen talous- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi FLAG-ryhmät ovat yhdessä paikallisten toimintaryhmien kanssa perustaneet vapaa-ajankalastukseen keskittyvän uuden matkailukohteen.

Description

Limvuonon ympäristötilanne on jo vuosia aiheuttanut haasteita sekä kunnille että matkailualan toimijoille. Liian suuret ravinnemäärät ja vuonon ympäristössä harjoitettavasta maataloudesta johtuvat ongelmat ovat verottaneet alueen kalavaroja, mikä on vähentänyt alueelle tulevien virkistyskalastajien määrää. Vuonossa kuitenkin kutee meritaimen, muuttava laji, jota kalastajat havittelevat sen herkullisen maun vuoksi.

Limvuonon kuntayhtymään kuuluvat yhdeksän kuntaa ovat yhdistäneet voimansa parantaakseen ympäristön tilaa ensisijaisesti päästöjä vähentämällä ja panemalla täytäntöön EU:n vesipuitedirektiivin. Alueen paikalliset toimintaryhmät ja FLAG-ryhmät pyrkivät yhdessä kuntien kanssa turvaamaan vuonon tulevaisuuden kestävänä kalastusmatkailusaarekkeena.

Yhteistyöhankkeen tuloksena on syntynyt verkkoalusta avuksi virkistyskalastajille, jotka suunnittelevat matkaa Limvuonoon. Alustaan sisältyy mm. interaktiivinen kartta tärkeimmistä kalastuskohteista sekä erityyppisten matkailualan toimijoiden (esim. kalastusoppaiden ja majoitusliikkeiden) kuvaukset. Nämä toimijat on sertifioitu ”kalastusystävällisiksi”, mikä tarkoittaa, että ne tarjoavat tiloja virkistyskalastuksen oheistoimintoja varten, kuten perkuualueita, pakastimia tai kahluuhousujen kuivaushuoneita. Alustalta löytyy myös paikallisten kalastajien vinkkejä vaikkapa siitä, ovatko kalastusolosuhteet paremmat yöllä vai päivällä, ja linkkejä, joiden kautta voi tarkastella merisääennusteita tanskaksi tai englanniksi.

Mukana olevat matkailualan toimijat ovat osallistuneet useisiin työpajoihin oppiakseen lisää vuonon kalastusmahdollisuuksista, tutustuakseen toisiinsa, luodakseen verkoston ja perehtyäkseen vierailevien kalastajien toiveisiin ja tarpeisiin. Ne kykenevät tarjoamaan ajanvietettä myös kalastajien perheille, kuten tilapuoteja ja lapsille tarkoitettua toimintaa.

Results: 

Hankkeen päätavoitteen (vapaa-ajankalastukseen perustuva matkailukohde) saavuttaminen kestää kauan. Tuloksia on kuitenkin jo syntynyt:

 • Noin 60 ”kalastusystävälliseksi” sertifioitua yritystä:
  • kuusi paikallisopasta
  • kolme vene- ja kajakkivuokraamoa
  • kuusi kalastustarvikeliikettä
  • 45 majoitusliikettä.
 • Osallistuvien yritysten arviointi osoittaa kalastusmatkailijoiden määrän selvästi kasvaneen.
 • On perustettu kalastusmatkan suunnittelua helpottava tanskan-, englannin- ja saksankielinen verkkosivusto, joka sisältää paikallisten yritysten kuvaukset: www.havørredlimfjorden.dk
 • Kahden viime vuoden aikana sivuston vierailijamäärä on kasvanut vuosittain 60 000:lla.
 • On koottu tietopaketti, joka sisältää esitteitä, julisteita, kumppanilogoja, tarroja ja yritysten kalastukseen liittyviä tarjouksia.
Transferability: 

On ehdottoman tärkeää luoda synergioita, jotta alueella saadaan aikaan myönteisiä ja pysyviä muutoksia. Läheisellä Fynin saarella saatujen kokemusten perustella ja sinne tehdyn tutustumisvierailun jälkeen hankekumppanit oivalsivat, miten ne voivat vahvistaa paikallista taloutta, edistää viranomaisten ympäristönsuojelutoimia ja samalla tehdä tätä uutta matkailukohdetta tunnetuksi sekä tanskalaisten että ulkomaalaisten virkistyskalastajien keskuudessa.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Kokemukset: Nämä synergiat olivat välttämättömiä hankkeen onnistumiselle. Paikallisten talouden toimijoiden osallistuminen, jota ilman matkailuverkostoa ei olisi voitu luoda, on lisännyt tietoisuutta ympäristön parantamisesta, mikä oli kuntien päätavoite. Paikalliset toimintaryhmät ja FLAG-ryhmät keskittyivät siihen, minkä ne osaavat parhaiten: paikallisten sidosryhmien osallistamiseen. Tämän ansiosta paikallisviranomaiset saattoivat keskittää voimansa alueella tarvittaviin ympäristöparannuksiin. Kalastuksen edistämiseen perustuva matkailusaareke tukee ympäristön parantamistoimia. Toiveena on, että tämän seurauksena vuonoon asettuu uusia kalalajeja, mikä puolestaan lisää kalastusmatkailua entisestään.

Vaikutus paikallisyhteisöjen kehittämishankkeiden edistämiseen: b) monipuolistamisen tukeminen kaupallisessa kalastuksessa tai sen ulkopuolella, elinikäinen oppiminen ja työpaikkojen luominen kalastus- ja vesiviljelyalueilla.

Funding

Total project cost €321 600
FLAG grant €88 000
 • EU contribution (EMFF): €57 200
 • Public contribution (national): €30 800
Beneficiary contribution €233 600
 • European Agricultural Fund for Rural Development
  73 000
  Danish Business Authority's Rural Fund
  67 000
  Skive Municipality
  11 700
  Jammerbugt Municipality
  11 700
  Thisted Municipality
  11 700
  Vesthimmerland Municipality
  11 700
  Lemvig Municipality
  11 700
  Morsø Municipality
  11 700
  Viborg Municipality
  11 700
  Struer Municipality
  11 700

Project information

Timeframe of implementation From Dec 2017 to May 2021
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

LAG Småøerne
FLAG Jammerbugt
LAG Thy-Mors
LAG Skive-Viborg
Aalborg Municipality
Skive Municipality
Jammerbugt Municipality
Thisted Municipality
Vesthimmerland Municipality
Lemvig Municipality
Morsø Municipality
Viborg Municipality
Struer Municipality

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Morten Priesholm
+45 22 32 84 93
Denmark

Organisation Contacts

LAG Småøerne
Mr. Morten Priesholm
+45 22 32 84 93
Denmark
Publication date: 
16/12/2020
PDF Version