FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Method

Simplificarea sprijinului pregătitor în Polonia

Official Title: 
Simplifying preparatory support in Poland
Country:
ID: 
GPM003-PL

Description

Context, needs, opportunity: 

Sprijinul pregătitor este un element obligatoriu al DLRC în cadrul tuturor fondurilor UE, iar scopul său principal este de a sprijini LAG-urile și FLAG-urile la dezvoltarea propriilor strategii de dezvoltare locală (SDL). În Polonia, parteneriatele locale care solicită finanțare pentru DLRC din cadrul FEADER sau FEPAM (sau din ambele) au trebuit să-și transmită strategiile până la sfârșitul lui 2015. Prin urmare, a fost esențial ca acest sprijin să fie pus repede la dispoziție și să nu creeze o sarcină birocratică inutilă pentru LAG-uri și FLAG-uri.

Metodologia de lansare a sprijinului pregătitor în Polonia a avut drept obiective:

 • disponibilizarea rapidă a fondurilor către LAG-uri și FLAG-uri, fără un proces lung de depunere și de evaluare a cererilor;
 • reducerea sarcinii administrative, astfel încât personalul F/LAG-ului să se poată concentra pe animarea comunității și dezvoltarea unei strategii de înaltă calitate;
 • oferirea unui răspuns flexibil pentru diferite combinații de finanțare FEPAM și FEADER în cadrul strategiilor F/LAG.

Implementarea DLRC în Polonia este în mare măsură armonizată în cadrul fondurilor ESI. Toate fondurile au publicat o cerere comună de propuneri de strategii și un ghid de dezvoltare a SDL-urilor.

Sprijin pregătitor simplificat în cadrul FEADER

Pentru acest sprijin pregătitor, Ministerul Agriculturii a hotărât să utilizeze opțiuni simplificate în materie de costuri (OSC) (sume forfetare). În locul justificării fiecărei cheltuieli, F/LAG-urile trebuie să demonstreze atingerea unui anumit număr de rezultate (descrise mai jos). Valoarea sumei forfetare depinde de numărul de locuitori din zona F/LAG-ului (există trei praguri echivalente cu aproximativ 27 000 EUR, 33 000 EUR și 36 000 EUR). De asemenea, sunt disponibile plăți în avans.

Cele trei sume forfetare au fost calculate pe baza costurilor reale de funcționare suportate în trecut și validate de un institut renumit de cercetare rurală. Formularul de solicitare simplificat a inclus o descriere a F/LAG-ului, a zonei acestuia, precum și dovada angajamentului diferitelor sectoare din fiecare municipalitate din zonă. F/LAG-urile mai au obligația:

 • de a angaja un număr minim de persoane pentru perioada necesară pregătirii strategiei și cel puțin 4 luni după trimiterea acesteia (și anume până în jurul lunii martie 2016);
 • de a înființa un birou deschis timp de un anumit număr de ore săptămânal;
 • de a avea un site web actualizat;
 • de a organiza cel puțin o reuniune de planificare a strategiei în fiecare municipalitate din zona F/LAG-ului;
 • de a transmite o SDL care respectă cerințele formale ale cererii de propuneri. Autoritățile regionale (organismul intermediar) verifică condițiile de angajare și realizează controale la fața locului pentru a se asigura că reuniunile au loc, dar nu verifică toată documentația financiară.

Sprijin pregătitor finanțat din cadrul AT FEP 2007-2013

O altă opțiune, disponibilă doar pentru FLAG-urile existente, a fost de a solicita o suplimentare a fondurilor de acoperire a costurilor de funcționare și de animare din cadrul Asistenței Tehnice FEP 2007-2013. Aceste fonduri pot fi utilizate pentru animarea comunității și pentru a acoperi costuri legate de pregătirea SDL.

Cele două opțiuni excluzându-se reciproc, LAG-urile și FLAG-urile au trebuit să o aleagă pe cea mai adecvată. În total, aproximativ 300 de grupuri au solicitat opțiunea OSC, 18 dintre acestea fiind FLAG-uri potențiale (adică intenționează să utilizeze atât FEPAM, cât și FEADER). Aproximativ 30 de FLAG-uri au solicitat o prelungire a contractelor din 2007-2013 pentru a pregăti noile strategii. Selectarea LAG-urilor și a FLAG-urilor este preconizată să aibă loc între martie și mai 2016.

Mai multe despre opțiunile simplificate în materie de costuri

 

Main achievements: 

Procesul de oferire a sprijinului pregătitor este mult simplificat, reducând sarcina administrativă și contribuind la evitarea întârzierilor. Utilizarea cu succes a sumelor forfetare a deschis și calea către utilizarea în continuare a OSC-urilor în Polonia: inițial a existat mult scepticism, în cadrul atât  al autorității de management, cât și al agenției de plăți, dar acum, că acestea s-au convins că sistemul poate funcționa, s‑a decis utilizarea unei alte forme de costuri simplificate (sume forfetare) pentru DLRC care au costuri de funcționare și de animare în cadrul FEADER.

 

Transferability: 

Multe state membre sunt interesate de utilizarea OSC-urilor în cadrul DLRC, în special pentru anumite tipuri de costuri (precum sprijinul pregătitor sau costurile de funcționare), dar unele ezită în continuare. Exemplul polonez arată că lucrurile funcționează în practică, aducând beneficii autorităților de program (AM/AP) și FLAG-urilor.

Lessons: 

Etapele inițiale de pregătire ale unei OSC (calcularea valorilor sumelor forfetare și definirea condițiilor adecvate pentru grant) pot necesita resurse importante de timp și muncă. Buna cooperare dintre autoritățile naționale și cele regionale și cu agenția de plăți a avut o importanță-cheie.

Resources

Staff resources (FTE): 
0
Other resources: 
 • Approximately three person-months of staff work, i.e. the equivalent of 1/4 annual FTE. 
 • Data from the paying agency on eligible costs, questionnaires from local groups to estimate the necessary minimum employment etc. 

Contacts (programming period 2007-2013) :

 • Jolanta Perkowska, Head of Unit, Ministry of Agriculture and Rural Development (EMFF)
  e-mail: jolanta.perkowska (at) minrol.gov.pl
 • Lukasz Tomczak, Chief Specialist, Ministry of Agriculture and Rural Development (EAFRD)
  e-mail: Lukasz.tomczak (at) minrol.gov.pl
 • Joanna Gierulska, Head of Unit, Ministry of Agriculture and Rural Development (EARDF)
  e-mail : joanna.gierulska (at) minrol.gov.pl

 

Information

Timeframe of implementation From Feb 2015 to May 2015
Sea Basins
Type of area
Theme

Organisation

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Publication date: 
30/11/2015
PDF Version