FARNET
Fisheries Areas Network

Traceability

 • Blockchain improves traceability for small-scale fishers

  04/10/2021
  - Basic page
  This cooperation project aimed to apply a technology based on the “blockchain” principle to fisheries. By using this trustworthy shared recording system, the three FLAGs implemented a traceability system which provides complete and accurate information to consumers of artisanal fishing products.
 • Blockchain improves traceability for small-scale fishers

  28/09/2021
  - Good Practice Project
  This cooperation project aimed to apply a technology based on the “blockchain” principle to fisheries. By using this trustworthy shared recording system, the three FLAGs implemented a traceability system which provides complete and accurate information to consumers of artisanal fishing products.
 • Promoting line-caught fish with local stakeholders

  23/09/2021
  - Basic page
  The professional line fishers’ association of the Brittany region has run a communication campaign to promote line-caught fish. Two FLAGs cooperated to support this campaign that highlights the environmental sustainability and quality that are associated with this way of fishing.
 • Promoting line-caught fish with local stakeholders

  21/09/2021
  - Good Practice Project
  The professional line fishers’ association of the Brittany region has run a communication campaign to promote line-caught fish. Two FLAGs cooperated to support this campaign that highlights the environmental sustainability and quality that are associated with this way of fishing.
 • Mobile App for reporting catch data

  18/01/2021
  - Good Practice Project
  The East Finland FLAG has supported the creation of a mobile app for Finnish inland fishers to register their catches. Developed by a University of Applied Sciences and introduced in May 2020, the tool will enhance catch-data collection and traceability along the fisheries value chain.
 • Supporting small-scale fisheries and aquaculture businesses

  03/11/2020
  - Good Practice Project
  Att utveckla småskaligt fiske och vattenbruksföretag i området för Västra Litauen FLAG utgör en central faktor för den ekonomiska utvecklingen av regioner som Klaipeda och Priekulė. Syftet med detta projekt, som genomförs av ett litet lokalt företag, är att stärka förädlingen av produkter från lokalt fiske och vattenbruk genom en rad FLAG-finansierade strategiska investeringar.
 • MONPÊCHEUR: Connecting fishers and consumers at the quay!

  06/08/2020
  - Basic page
  Two neighbouring FLAGs cooperate to support a mobile phone app, MonPêcheur, to connect local fishers with consumers by providing them with an online platform for communicating, promoting, and selling their catches directly to the consumer.
 • From fishermen to you

  19/06/2020
  - Good Practice Project
  Online-försäljning har mött förnyat intresse sedan covid-19-pandemin och inspirerat projekt som Cabaz do Peixe till ny energi. Denna virtuella plattform för försäljning av fisk till allmänheten från den lokala småskaliga fiskeflottan garanterar leveranser av färska och högkvalitativa produkter, liksom konsumentsäkerhet.
 • MonPêcheur: Connecting fishers and consumers at the quay!

  16/06/2020
  - Good Practice Project
  Two neighbouring FLAGs cooperate to support a mobile phone app, MonPêcheur, to connect local fishers with consumers by providing them with an online platform for communicating, promoting, and selling their catches directly to the consumer.
 • Adding fish to local food baskets

  27/06/2019
  - Good Practice Project
  In Abruzzo, southern Italy, Solidarity Purchasing Groups have teamed up with fishermen to start including fish in their local food baskets.