FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Stöd för småskaligt fiske och vattenbruksföretag

Country:
Region: 
Att utveckla småskaligt fiske och vattenbruksföretag i området för Västra Litauen FLAG utgör en central faktor för den ekonomiska utvecklingen av regioner som Klaipeda och Priekulė. Syftet med detta projekt, som genomförs av ett litet lokalt företag, är att stärka förädlingen av produkter från lokalt fiske och vattenbruk genom en rad FLAG-finansierade strategiska investeringar.

Description

Fiske- och vattenbrukssektorerna i området står inför flera utmaningar, bland annat sjunkande fiskbestånd i Kuriska sjön, en av de två viktigaste källorna till fisk i Klaipeda-regionen. Även arbetslöshet till följd av fiskets säsongskaraktär innebär en betydande utmaning för regionen. Det finns en brist på infrastruktur för lokal förädling och lagring av fiskeriprodukter, vilket hindrar området från att utnyttja de lokala resurserna optimalt. Medan efterfrågan på marknaden är jämn över året, är tillgången på grund av säsongskaraktären oförutsägbar, vilket utgör ett problem för mindre kunder som inte har möjlighet att köpa in större kvantiteter av produktionen.

Projektet, som genomförs av Adomas Vaišnoras, ägare av en liten fiskodling, är inriktat på att göra flera viktiga investeringar. Finansieringen användes för att installera kylanläggningar för att råmaterialet ska kunna bevaras bättre och för att köpa in ny utrustning, som vågar, ett fordon, tvättanläggningar, och installera nya och bättre elledningar. Tack vare dessa förbättringar kan företaget nu diversifiera sitt produktutbud och förlänga sina leverantörskedjor till inlandsområden och Östersjön. Bland nya produkter finns arter som ostron, mört, braxen och kummel, liksom en rad olika torkade produkter framställda av flundra och torsk.

Tack vare dessa FLAG-finansierade investeringar har inte bara fiskets lönsamhet blivit bättre, utan man har även kunnat säkra bevarandet av ett 20 år gammalt fiskförädlingsföretag med ett långt förflutet baserat på familjetraditioner som förts vidare från generation till generation.

Results: 

Tack vare projektets genomförande skapades ett nytt heltidsjobb inom fiskförädling och utbudet av fiskprodukter, däribland invasiva marina arter som mört och braxen, breddades. Tack vare stödet från FLAG kan detta lokala företag i dag utföra primär förädling av fisk, inklusive sortering, nedkylning och lämplig förpackning. Det har gett företaget högre omsättning och en möjlighet att nå fler direkta köpare, genom att transportera produkterna direkt till dem och fördubbla antalet kunder.

Transferability: 

Detta projekt valdes ut som en reaktion på FLAG:s beslut att göra investeringar för att stärka mervärdet för fiske- och vattenbruksprodukter, främja integrering av dem i leverantörskedjan för livsmedel genom att erbjuda finansieringsmöjligheter för förädling av sådana produkter samt direktförsäljning av dem till kunder. Denna process bör respekteras för att identifiera de viktigaste problem man måste ta itu med för att uppnå social och ekonomisk utveckling av detta område, genom att anpassa kriterierna för urval av projekt som tar itu med dem.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Erfarenheter: Den tidigare relationen med mottagaren och den goda kommunikationen mellan denne och FLAG var avgörande för att ge projektet rätt struktur. Genom att få klara och tydliga förklaringar av vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kunna köpa in utrustningen undvek man missförstånd, vilket gjorde ansökningsprocessen snabbare och effektivare.

Bidrag till LLU-målsättning: (a) tillför mervärde, skapar jobb och främjar innovation i alla steg inom leveranskedjan för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Funding

Total project cost €50 000
FLAG grant €50 000
  • EU contribution (EMFF): €37 500
  • Public contribution (national): €12 500
Beneficiary contribution €71 001

Project information

Timeframe of implementation From Dec 2018 to Feb 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Adomas Vaišnoras

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Egidijus Narevičius
(+370) 64041633
Lithuania
Publication date: 
03/11/2020
PDF Version