FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Från fiskare till dig

Country:
Region: 
Online-försäljning har mött förnyat intresse sedan covid-19-pandemin och inspirerat projekt som Cabaz do Peixe till ny energi. Denna virtuella plattform för försäljning av fisk till allmänheten från den lokala småskaliga fiskeflottan garanterar leveranser av färska och högkvalitativa produkter, liksom konsumentsäkerhet.

Description

Cabaz do Peixe är ett initiativ som först etablerades 2015. 2018 stödde sedan ADREPES Costeiro FLAG en ny investering för att utvidga projektet. Plattformen uppstod ur ett samarbete mellan den lokala sammanslutningen av ägare av fiskebåtar, AAPCS, och en lokal icke-statlig miljöorganisation, Liga para a Protecção da Natureza, och främjar leveranser av fisk och skaldjur till enskilda hushåll i området. Även andra lokala intressenter, som kommunen Sesimbra och Docapesca, ett offentligt företag som administrerar fisklandningsplatser och system för första försäljning av fisk, har varit aktiva för att stödja plattformen.

Systemet tillhandahåller lokal fisk till ett bättre pris för konsumenten, samtidigt som det också garanterar fiskarna ett skäligt pris. Konsumenter beställer online och får en leverans på tre kilo fisk (fjällad och urtagen) för 25 euro. Beroende på fångsten för dagen innehåller korgen fisk från en lista med 26 möjliga arter. Kunder kan i förväg ange upp till tre arter som de inte vill få.

Efter att tidigare ha fått stöd för att bygga upp online-plattformen och utrusta en lagerbyggnad med de kylsystem som krävdes, kunde AAPCS tack vare den andra omgången finansiellt stöd från FLAG skala upp sin distributionskapacitet, och därmed sin omsättning, genom att skaffa en andra kyllastbil.

Mot bakgrund av läget med anledning av covid-19 har systemet anpassats för att garantera mindre kundexponering på platser med mycket människor. Plattformen kom också att ingå i jordbruksministeriets kampanj på sociala medier: Alimente quem o alimenta (Mat till dem som ger dig mat), som havsministeriet tog upp på nytt för att främja nationell produktion av fisk och skaldjur genom berättelser om projekt som stödjer producenter med att sälja deras livsmedel lokalt.

Results: 
  •  
  • 115 leveranser varje vecka
  • 80 småskaliga fartyg inblandade
  • Fler än 3 300 följare på sociala medier
  • Åtta upphämtningspunkter inom tre mils radie, inklusive tre i Lissabon.
  • Bättre medvetenhet bland konsumenter om mindre kända lokala arter.
Transferability: 

Detta projekt startades ursprungligen som en reaktion på behovet hos medlemmar av gruppen som hade det svårare att få tillgång till Sesimbras marknader. Nätverket, som stärktes under 2018, har emellertid varit oerhört användbart i kristider, vilket höjt dess mervärde. Nya säljsystem och användning av ny teknik kan innebära möjligheter för många fiskeområden runt om i Europa ​​​

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Erfarenheter: Tidigare samarbete mellan projektpartner var oerhört viktigt för projektets framgång, liksom deras tidigare erfarenhet av korta distributionskedjor och erfarenhet som utvecklats för jordbruksprodukter. Denna typ av projekt är verkligen komplicerat, varför kunskaper och erfarenheter sedan tidigare krävs. För att starta ett sådant projekt måste man också sätta av tillräckligt med tid. I detta fall tog det flera år att ta fram och formellt lämna in projektet, bygga upp infrastrukturen, anställa personal osv.

Bidrag till LLU-målsättning: (a) tillför mervärde, skapar jobb och främjar innovation för alla steg inom leveranskedjan för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Funding

Total project cost €18 340
FLAG grant €18 340
  • EU contribution (EMFF): €15 589
  • Public contribution (national): €2 751
Beneficiary contribution €12 228

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2018 to Jul 2021
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Natália Henriques
+351 21 233 7930
Portugal
Publication date: 
19/06/2020
PDF Version