FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Produkcja ryb i wodorostów

Country:
Lokalne przedsiębiorstwo prowadzi pilotażowy projekt polegający na integracji pionowego systemu uprawy wodorostów z recyrkulacyjnym systemem akwakultury (RAS) w celu zmniejszenia negatywnego wpływu lądowej produkcji ryb na środowisko.

Description

Wraz ze zwiększającym się niedoborem zasobów przepływ składników odżywczych z lądu do morza przyczynia się do eutrofizacji środowiska morskiego, a w konsekwencji do utraty bioróżnorodności. W celu rozwiązania obu tych problemów Djursland FLAG w Danii udzielił wsparcia lokalnemu przedsiębiorstwu, Pure Algae, w kierunku wdrożenia pionowej uprawy Ulvy — makroalgi będącej organizmem oportunistycznym — do lądowego recyrkulacyjnego systemu akwakultury (ang. recirculated aquaculture system, RAS) służącego do hodowli ryb. Ma to służyć zmianie liniowego przepływu składników odżywczych z lądu do morza na obieg okrężny, co pozwoli utrzymać w zakładach produkcyjnych substancje biodostępne, takie jak azot i fosfor.

Ten lądowy układ służący do hodowli ryb umożliwia wychwytywanie CO2 i składników odżywczych wytwarzanych w ramach akwakultury i wykorzystywanie ich do uprawy makroalg za pomocą zintegrowanego multitroficznego recyrkulacyjnego systemu akwakultury (ang. integrated multi-trophic recirculating aquaculture system, IMRAS). W ten sposób można zapobiec przedostawaniu się ścieków z akwakultury do środowiska i niszczeniu ekosystemów morskich; zamiast tego są one wykorzystywane do uprawy wodorostów, tworząc w ten sposób nowe, wartościowe źródło dochodów. To z kolei dwukrotnie zwiększa ilość produkowanych upraw.

Uprawa wodorostów nadal stanowi stosunkowo nową dziedzinę w akwakulturze. Przeniesienie jej z morza na ląd oznacza kolejny etap rozwoju tego innowacyjnego sektora. Przy wyborze tego konkretnego gatunku wodorostów kierowano się jego szybkim wzrostem w sprzyjających warunkach oraz potencjałem do generowania znacznych ilości biomasy mającej liczne zastosowania, w tym jako żywność dla ludzi, produkty farmaceutyczne i pasza dla zwierząt.

Results: 

W ramach projektu udało się połączyć działalność naukowców i przedstawicieli branży przemysłowej, przełamując niektóre bariery i przyczyniając się do rozwoju biogospodarki cyrkularnej. Pure Algae jest pierwszym przedsiębiorstwem w Danii, które opracowało kontrolowany system hodowli lądowej umożliwiający uprawę wodorostów najwyższej jakości przez cały rok, w sposób przyjazny dla środowiska i klimatu. Dzięki projektowi FLAG przedsiębiorstwo Pure Algae było w stanie stworzyć pełnowymiarowe systemy uprawy makroalg i zademonstrować opłacalność połączenia ich uprawy z hodowlą ryb. Wodorosty, które powstają w wyniku tego procesu, charakteryzują się tak wysoką jakością, że stały się atrakcyjne nawet dla przemysłu farmaceutycznego.

Transferability: 

Wiele obszarów FLAG mieści lądowe zakłady akwakultury, takie jak przemysłowe hodowle ryb, generujące ścieki zawierające związki azotu i CO2. Technologia opracowana w ramach tego projektu może zostać dostosowana do potrzeb różnych obszarów i obiektów oraz rozwiązać szereg problemów związanych z lądową produkcją ryb. Pure Algae wprowadza tę technologię na rynek wraz z profesjonalnym wsparciem w projektowaniu i rozwijaniu lądowych systemów uprawy wodorostów dostosowanych do konkretnych potrzeb, warsztatami oraz zestawami laboratoryjnymi do eksperymentów w zmniejszonej skali.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Wnioski: Projekt dowiódł, że dbałość o zrównoważony rozwój w procesie produkcji nie wyklucza możliwości zysku ekonomicznego. W oparciu o wnioski z rozprawy naukowej Esbena Christiansena (założyciela i dyrektora generalnego) na temat wodorostów i ich potencjału w zakresie zdrowia publicznego i zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorstwo wykorzystuje odpady jako surowiec do nowej produkcji, zapewniając przy tym dochody i gwarantując zrównoważony rozwój sektora spożywczego.

Wkład w realizację celu RLKS (rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność) (a) wartość dodana, nowe miejsca pracy, przyciąganie młodych ludzi i promowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury;

Funding

Total project cost €200 000
FLAG grant €100 000
  • EU contribution (EMFF): €55 000
  • Public contribution (national): €45 000
Beneficiary contribution €100 000
  • 100 000

Project information

Timeframe of implementation From Mar 2019 to Mar 2022
Sea Basins
Type of area

Beneficiary

Pure Algae

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Helle Breindahl
+45 20 55 33 05
Denmark
Publication date: 
23/11/2021
PDF Version