FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Žuvų ir jūrų dumblių auginimas

Country:
Vietos bendrovė bando integruoti vertikaliąją jūros dumblių auginimo sistemą į recirkuliacinių akvakultūros sistemų (RAS) pramonę, kad sumažintų sausumos ūkiuose auginamų žuvų poveikį aplinkai.

Description

Didėjant išteklių trūkumui, maistinių medžiagų nutekėjimas iš sausumos į jūrą prisideda prie jūrų eutrofikacijos, taigi ir prie biologinės įvairovės nykimo. Siekdama spręsti abi šias problemas, Danijos Djurslando FLAG parėmė vietos bendrovę „Pure Algae, kad ši sausumoje esančioje recirkuliacinėje akvakultūros sistemoje (RAS), kurioje auginamos pelekinės žuvys, pradėtų vertikaliai auginti Ulva genties oportunistinius žaliuosius makrodumblius. Tikslas – linijinius maistinių medžiagų srautus iš sausumos į jūrą pakeisti žiediniais, kad gamybos įrenginiuose būtų išsaugotos biologiškai prieinamos maistinės medžiagos, pavyzdžiui, azotas ir fosforas.

Ši sausumoje esanti žuvų auginimo infrastruktūra sudaro galimybę surinkti išmetamą CO2 ir maistines medžiagas, susidarančias dėl akvakultūros veiklos, ir jas panaudoti makrodumbliams auginti naudojant integruotą multitrofinę RAS (IMRAS). Tada akvakultūros nuotekos nepatenka į aplinką ir nekenkia jūrų ekosistemoms, jos panaudojamos jūros dumbliams auginti, taip sukuriant naują vertingą pajamų šaltinį. Be to, gaunama dviguba produkcija.

Jūros dumblių auginimas vis dar yra nauja akvakultūros sritis, o jūros dumblių auginimo perkėlimas iš jūros į sausumą yra žingsnis į priekį šiame novatoriškame sektoriuje. Ši konkreti jūros dumblių rūšis buvo pasirinkta dėl to, kad palankiomis sąlygomis ji sparčiai auga ir gali pagaminti didelį kiekį biomasės, kuri gali būti plačiai naudojama, įskaitant žmonių maistą, vaistus ir gyvūnų pašarą.

Results: 

Projektas padėjo suartinti mokslininkus ir pramonės atstovus, panaikinti kai kurias kliūtis ir prisidėti prie žiedinės bioekonomikos kūrimo. „Pure Algae“ yra pirmoji Danijos bendrovė, sukūrusi kontroliuojamą sausumoje įrengtą infrastruktūrą, kurioje ištisus metus galima auginti aukščiausios kokybės jūros dumblius aplinkai ir klimatui nekenksmingu būdu. Dalyvaudama FLAG projekte, „Pure Algae“ turėjo galimybę įrengti plataus masto jūros dumblių auginimo sistemas, kad įrodytų komercinį jūros dumblių ir žuvų auginimo derinimo perspektyvumą. Šio proceso metu gaunami jūros dumbliai yra tokios aukštos kokybės, kad patrauklūs net farmacijos pramonei.

Transferability: 

Daugelyje FLAG teritorijų yra sausumoje įsikūrusių akvakultūros įmonių, pavyzdžiui, pramoninių žuvų ūkių, kurių nuotekose susidaro azoto junginių ir CO2. Šio projekto metu sukurtą technologiją galima pritaikyti įvairių vietovių ir įrenginių poreikiams, kad būtų sprendžiamos problemos, paprastai susijusios su sausumoje vykdomu žuvų auginimu. Bendrovė „Pure Algae“ šią technologiją pritaiko komercinei paskirčiai, siūlydama profesionalią pagalbą projektuojant ir kuriant konkrečioms reikmėms pritaikytas sausumoje įrengiamas jūros dumblių auginimo sistemas, organizuodama seminarus ir kurdama nedidelio masto laboratorinius įrenginius profesiniams eksperimentams atlikti.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Įgyta patirtis. Šis projektas įrodė, kad dėmesys gamybos tvarumui nebūtinai nusveria ekonominius rezultatus. Ši bendrovė, remdamasi Esbeno Christianseno (įkūrėjo ir generalinio direktoriaus) disertacijos išvadomis apie jūros dumblius ir jų potencialą visuomenės sveikatos bei tvarumo srityse, naudoja atliekas kaip naujos produkcijos žaliavą, kuria naują pajamų šaltinį ir užtikrina maisto sistemos tvarumą.

Įnašas siekiant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros tikslo: a) pridėtinė vertė, darbo vietų kūrimas, jaunimo pritraukimas ir inovacijų skatinimas visuose žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo grandinės etapuose.

Funding

Total project cost €200 000
FLAG grant €100 000
  • EU contribution (EMFF): €55 000
  • Public contribution (national): €45 000
Beneficiary contribution €100 000
  • 100 000

Project information

Timeframe of implementation From Mar 2019 to Mar 2022
Sea Basins
Type of area

Beneficiary

Pure Algae

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Helle Breindahl
+45 20 55 33 05
Denmark
Publication date: 
23/11/2021
PDF Version