FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Produktion af fisk og tang

Country:
En lokal virksomhed går foran med at integrere lodret dyrkning af tang med industrielle recirkulerende akvakultursystemer (RAS) for at begrænse miljøpåvirkningen af den landbaserede fiskeproduktion.

Description

Efterhånden som ressourcerne bliver færre, bidrager strømmen af næringsstoffer fra landjorden til havet til eutroficering af havet og dermed forringet biodiversitet. Med henblik på at tage hånd om begge problemer har Djursland FLAG hjulpet en lokal virksomhed, Pure Algae, med at indføre lodret dyrkning af Ulva - en opportunistisk grøn makroalge - i et landbaseret, recirkulerende akvakultursystem (RAS), der producerer finnefisk. Målet er at ændre den lineære tilstrømning af næringsstoffer fra land til hav til cirkulære strømme af næringsstoffer for at bevare de biologiske næringsstoffer, som f.eks kvælstof og fosfor, i produktionsanlæg.

Dette landbaserede fiskeproduktionsanlæg giver mulighed for, at CO2 og næringsstoffer udledt fra akvakulturaktiviteter kan opfanges og udnyttes til at dyrkning af makroalger via integrerede multitrofiske RAS'er (IMRAS). Spildevand fra akvakultur vil således blive forhindret i at slippe ud i omgivelserne og skade økosystemerne i havet. Det vil i stedet blive anvendt til at dyrke tang og dermed skabe en værdifuld, ny indtægtskilde. Dette vil derefter foranledige en produktion med dobbelte afgrøder.

Dyrkning af tang er stadig et nyt tiltag inden for akvakultur, og ved at flytte tangdyrkning fra hav til land tages endnu et skridt ind i denne innovative sektor. Den konkrete tangart blev udvalgt på baggrund af dens eksplosive vækst under favorable forhold og dens potentiale for at generere store mængder biomasse, der kan anvendes på flere måder, herunder menneskeføde, medicinalprodukter og dyrefoder.

Results: 

Projektet har været i stand til at samle videnskabs- og erhvervsfolk, hvilket har nedbrudt nogle af de eksisterende barrierer og har bidraget til en cirkulær bioøkonomi. Pure Algae har som den første virksomhed i Danmark udviklet et landbaseret anlæg med kontrolleret dyrkning af tang af den bedste kvalitet året rundt på en miljø- og klimavenlig måde. Takket være FLAG-projektet har Pure Algae kunnet etablere tangdyrkningsanlæg i fuld skala og dermed vist, at det er kommercielt muligt at kombinere tang- og fiskeproduktion. Den tang, der kommer ud af denne proces, er af en så høj kvalitet, at den også er attraktiv for lægemiddelindustrien.

Transferability: 

Mange FLAG-områder huser landbaserede akvakulturanlæg, som f.eks. industrielt fiskeopdræt, der genererer spildevand med kvælstof og CO2. Den teknologi, der er udviklet i forbindelse med dette projekt, kan tilpasses de behov, der måtte gælde for forskellige områder og anlæg og dermed tackle de problemer, der generelt er forbundet med landbaseret fiskeproduktion. Pure Algae udnytter teknologien kommercielt og tilbyder professionel assistance til at designe og udvikle landbaserede tangdyrkningsanlæg, der er tilpasset konkrete behov, arrangere workshops samt udvikle mindre laboratorier, hvor der professionelt kan eksperimenteres.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Erfaringer: Projektet har bevist, at opmærksomhed på bæredygtighed i produktionen ikke nødvendigvis går ud over det økonomiske resultat. På basis af de konklusioner, som Esben Christiansen (grundlægger og CEO) er kommet frem til i sit speciale om tang og dens potentiale inden for folkesundhed og bæredygtighed, benytter virksomheden affald til en ny produktion og således skabe nye indtægter og garantere bæredygtigheden af fødevareproduktionen.

Bidrag til målet om lokaludvikling styret af lokalsamfundet: (a) tilføre værdi, skabe arbejdspladser, tiltrække unge og fremme innovation i alle led af forsyningskæden for fiskeri og akvakulturprodukter;

Funding

Total project cost €200 000
FLAG grant €100 000
  • EU contribution (EMFF): €55 000
  • Public contribution (national): €45 000
Beneficiary contribution €100 000
  • 100 000

Project information

Timeframe of implementation From Mar 2019 to Mar 2022
Sea Basins
Type of area

Beneficiary

Pure Algae

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Helle Breindahl
+45 20 55 33 05
Denmark
Publication date: 
23/11/2021
PDF Version