FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Sumani žvejyba

Country:
Suomių ir lenkų žvejai dirba drauge, populiarindami naujas žvejybos metodikas, naudingas ir gamtinei aplinkai, ir žvejybos sektoriui

Description

Komercinės žvejybos gėluosiuose vandenyse metodikos dažniausiai orientuotos į vertingiausias žuvų rūšis, pavyzdžiui, žiauniniais tinklais žvejojamos stambios plėšriosios žuvys. Vis dėlto daugelis mokslininkų mano, kad tai neigiamai veikia ežerų ekosistemą ir žuvų išteklius. „Lapland“ FLAG grupės žvejai sukūrė įvairių žvejybos metodikų, skirtų įvairioms žuvų rūšims ir sezonams, įskaitant gaudymą dėžėse, kuriose pagautos žuvys gali plaukioti laisvai, o ne painiotis tinkluose. Taip galima paleisti žuvis, kurios per mažos arba saugomos pagal įstatymus, ir išlaikyti labai aukštą laimikio kokybę. Be to, tokia įranga gali padėti atkurti vandens ekosistemas, kurioms gresia eutrofikacija, kadangi galima pašalinti mažas planktonu mintančias ir kitas žalą darančias žuvis. Taip pat laimikis apsaugomas nuo vagysčių.

Pagrindinis projekto Sumani žvejyba (angl. „Fishing Intelligently“, FIN) tikslas buvo keičiantis patirtimi ir gerąja praktika populiarinti šiuos aplinką tausojančius žvejybos gėluosiuose vandenyse metodus, bendradarbiaujant „Lapland“ FLAG grupei (Suomija) ir dviem Lenkijos FLAG grupėms: „Zegrze Lagoon“ ir „Masurian Sea“, projektą remiant Lenkijos žvejų asociacijai. Taip Lenkijos žvejai tikisi geresnės žuvų kokybės ir didesnio pelno, pagerėjusios vandens kokybės ir palankesnio žvejybos kaip darnios veiklos įvaizdžio. Vykdant projektą aštuoni Lenkijos žvejai mokėsi Suomijoje, o vėliau jie pradėjo mokyti daugiau žvejų Lenkijoje. Kartu su konferencija, brošiūros ir lankstinuko išleidimu numatoma įsigyti specialios žvejybos įrangos, pritaikytos žvejybai Lenkijos gėluosiuose vandenyse – taip bus siekiama skleisti rezultatus Lenkijoje ir kaimyninėse šalyse.

Results: 
  • Šių naujoviškų žvejybos metodų išmoko ir įranga apsirūpino mažiausiai 20 Lenkijos žvejų, kurie dabar gali suderinti žuvų išteklių apsaugą ir geresnius verslo rezultatus.
  • Lenkijos, Suomijos ir kitų šalių žvejai daugiau sužinojo apie įvairių žvejybos metodikų poveikį aplinkai.
  • Sustiprintas Lenkijos ir Suomijos žvejų bendradarbiavimas, kuris buvo išplėstas už projekto ribų.
  • Parengta brošiūra ir lankstinukas apie aplinką tausojančias žvejybos metodikas, suplanuota 2020 m. birželį surengti sumanios žvejybos konferenciją, skirtą 50 dalyvių.
  • Per ilgesnį laikotarpį turėtų pagerėti vandens kokybė ir gėlavandenių žuvų būklė, padidėti žvejybos tvarumas.
Transferability: 

Aplinkai nekenkiančias žvejybos metodikas galima taikyti bet kokioje vietoje, kur žvejojama gėluosiuose vandenyse. Jos ypač naudingos vietovėse, kurių vandenyse yra daug maisto medžiagų (eutrofiniuose vandenyse). Norint pritaikyti įrangą įvairiems vietiniams vandens telkiniams, ją gali tekti šiek tiek pakoreguoti.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Įgyta patirtis Projekto vykdymo prielaida – Lenkijos partnerių supratimas apie aplinką tausojančias žvejybos metodikas ir jų vertę. Siekdamos suderinti oficialius finansinės paramos reikalavimus ir projekto terminus su techniniais reikalavimais (žvejybos veikla labai priklauso nuo sezono), FLAG grupės turėjo dirbti efektyviai. Visus iššūkius įveikti padėjo ankstesnis Lenkijos ir Suomijos FLAG grupių bendradarbiavimas. Specialios žvejybos įrangos įsigijimas ir jos konstrukcijos pritaikymas įvairių tipų vandens telkiniams užtruko ilgiau, nei tikėtasi, kadangi gamintojai yra nedidelės įmonės ir jų gamybos pajėgumai riboti. Be to, jų specializacija dažnai yra vieno tipo įranga, todėl, norint įsigyti visą žvejybos įrangos komplektą, gali prireikti pirkti iš daugiau nei vieno gamintojo.

Įnašas siekiant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros tikslo c) aplinkos išteklių didinimas ir panaudojimas.

Funding

Total project cost €45 120

Project information

Timeframe of implementation From Apr 2019 to Jun 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Edward Trojanowski
+48 22 76 40 413
Poland
Publication date: 
27/02/2020
PDF Version