FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

FEMER – merellistä nahkaa

Official Title: 
FEMER peau marine
Country:
Region: 
ID: 
GPP001-FR06
Nuori ranskalaisyrittäjä on kehittänyt kalannahan innovatiivisen parkitusprosessin yhteistyössä paikallisten kalastajien ja suunnittelijoiden kanssa. Prosessi perustuu muiden eurooppalaisten kalastusyhteisöjen käyttämiin perinteisiin menetelmiin. Nyt ”merellistä nahkaa” myydään muotisuunnittelijoille eri puolille Ranskaa.

Description

Nuori ranskalaisyrittäjä on kehittänyt kalannahan innovatiivisen parkitusprosessin yhteistyössä paikallisten kalastajien ja suunnittelijoiden kanssa. Prosessi perustuu muiden eurooppalaisten kalastusyhteisöjen käyttämiin perinteisiin menetelmiin. Nyt ”merellistä nahkaa” myydään muotisuunnittelijoille eri puolille Ranskaa.

Kuten monilla muillakin pienimuotoisesta kalastuksesta riippuvaisilla alueilla, myös Arcachonin lahdella toimivilla kalastusyhteisöillä on vastassaan sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä haasteita, jotka vaarantavat niiden perinteet ja tulevaisuuden. Kalastusyhteisöt voivat kuitenkin luovia haasteidensa läpi mukautumalla uusiin toimintaympäristöihin, tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Marielle Philip sai EKTR:n toimintalinjasta 4 ja Euroopan sosiaalirahastosta tukea, jonka avulla hän kykeni yhdistämään yrittäjätaitonsa, innovatiiviset ajatuksensa ja sukunsa perinteet. Hän kehitti uuden tuotteen, joka on hyvä esimerkki kiertotalouden tarjoamista mahdollisuuksista kalastusalalla.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää aivan uudenlainen parkitusmenetelmä, jolla kalannahka muunnetaan korkealaatuiseksi nahaksi muotiteollisuuden käyttöön.

Hanke alkoi toimintalinjasta 4 osarahoitetulla selvityksellä, joka toteutettiin vuosina 2012–2013. Siihen osallistui asiasta kiinnostuneita sidosryhmiä. Paikkakunnan naisten avulla testattiin erilaisia parkitusmenetelmiä, kuten haitallisten vieraskasvilajien käyttöä luonnonmukaisena parkitustuotteena. Raaka-ainetta saatiin paikallisilta kalastajilta ja kalankäsittelylaitoksilta. Alustavan selvitysvaiheen jälkeen perustettiin kokeiluluonteiset tuotantotilat Euroopan sosiaalirahaston tuella vuonna 2013 ja kartoitettiin ensimmäiset asiakkaat. Yritys perustettiin virallisesti marraskuussa 2014, jolloin rekisteröitiin myös tuotemerkki Femer Peau Marine ©. Paikallinen FLAG-ryhmä myönsi alkuvaiheessa taloudellista tukea ja osallistui myös tiiviisti hankkeen toteutukseen auttamalla hankkeen vetäjää tekemään sopimuksia ja mainostamaan tuotetta sekä paikallisesti että kansainvälisesti.

Project website: www.femer.fr

Results: 

Hankkeessa kehitettiin aivan uudenlainen kalannahan parkitusmenetelmä, jossa käytetään paikallista vieraskasvilajia ja joka on nyt rekisteröity tavaramerkki FEMER®, fish skin from Arcachon Bay (FEMER®, kalannahkaa Arcachonin lahdelta).

Yritys tekee yhteistyötä 40 käsityöläisen kanssa. He ostavat FEMER®-kalannahkaa ja valmistavat siitä uusia tuotteita, jotka ovat saaneet huomattavaa näkyvyyttä paikallisessa, kansallisessa ja eurooppalaisessa mediassa.

Projektiryhmään kuului kolme henkilöä, joista yksi sai palkkaa.

Transferability: 

Hanke osoittaa, että paikallisten yrittäjien ja ns. perinteisempien alojen välisten muurien rikkominen avaa uusia mahdollisuuksia. Näin saadaan käyttöön monenlaisia paikallisia resursseja ja erilaista osaamista, joita mukauttamalla voidaan luoda innovatiivisia tuotteita ja ideoita.

Hanke on hyvä osoitus siitä, miten kiertotalous voi toimia rannikkoyhteisössä paikallisten kalavarojen pohjalta, ympäristöystävällisesti sekä kestävää ja osallistavaa kasvua edistäen.

 

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Opetukset: Hanke perustui pitkälti sen vetäjän yrittäjähenkeen ja pitkäaikaiseen tukeen, jota FLAG-ryhmältä saatiin niin osarahoituksen kuin neuvonnan muodossa. Hankkeessa myös hyödynnettiin FARNET-verkoston tarjoamia verkostoitumismahdollisuuksia esimerkiksi siirtämällä FLAG-ryhmään Österbotten kuuluvien suomalaisten kalastajayhteisöjen hyviä käytäntöjä ja verkostoitumalla aktiivisesti toimintalinjaan 4 kuuluvien muiden sidosryhmien kanssa FARNET-tapahtumien aikana. Ongelmia aiheutti muun muassa se, ettei hanke saanut ennakkorahoitusta, minkä vuoksi hankkeen vetäjä joutui käyttämään omia varojaan ennen toimintalinjasta 4 saatua tukea ja muiden avustuslähteiden kartoittamista. Tämä auttoi häntä kuitenkin saamaan näkyvyyttä ja luottamusta hankkeelleen.

 

 

 

 

  • Vaikutus paikallisyhteisöjen kehittämishankkeiden edistämiseen:  monipuolistamisen tukeminen kaupallisessa kalastuksessa tai sen ulkopuolella, elinikäinen oppiminen ja työpaikkojen luominen kalastus- ja vesiviljelyalueilla

 

Keskustelua ja yhteistyötä :
Hankkeen vetäjä on kiinnostunut luomaan yhteyksiä muihin eurooppalaisiin yrittäjiin ja innovoijiin ja jakamaan ajatuksia heidän kanssaan. Hankkeessa on määritetty muun muassa seuraavat yhteistyötarpeet ja ‑mahdollisuudet:

  • kielivaihto nuorten, englantia vieraana kielenä käyttävien paikallisten yrittäjien englanninkielen taitojen parantamiseksi
  • yhteyksien luominen kaupallisen alan oppilaitoksiin tarkoituksena lisätä tietoutta sinisestä kasvusta ja kierrätystaloudesta
  • Erasmus+-hankkeiden laatiminen FLAG-ryhmien tuella.

 

Funding

Total project cost €10 085
FLAG grant €8 068
  • EU contribution (EMFF): €4 034
  • Public contribution (national): €4 034
Beneficiary contribution €2 017
  • Lead partner: €2 017

Project information

Timeframe of implementation From Mar 2012 to Dec 2014
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Fémer

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Aline Delamare
+33 5 57 73 08 49
France

Organisation Contacts

Fémer
Ms. Marielle Philip
+33 5 57 73 08 49
France
Publication date: 
14/09/2015
PDF Version