FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Blokķēde uzlabo izsekošanas iespējas mazajiem zvejniekiem

Country:
Šī sadarbības projekta mērķis bija zivsaimniecībās izmantot tehnoloģijas, kas darbojas pēc “blokķēdes” principa. Izmantojot šo uzticamo kopīgo ieraksta sistēmu, trīs ZVRG ieviesa izsekošanas sistēmu, kas patērētājiem nodrošina pilnīgu un precīzu informāciju par vietējiem zvejas produktiem.

Description

Blokķēde ir tehnoloģija, kas ļauj nodrošināt pilnīgu caurskatāmību un izsekojamību jebkura produkta visā piegādes ķēdē. Blokķēdes tehnoloģijai nav nepieciešams viens centrālais reģistrs, lai pārvaldītu datplūsmu. Blokķēdes princips ļauj vairākām organizācijām droši apstiprināt, izpildīt un dokumentēt savstarpējos darījumus, izveidojot partneru tīklu bez starpniekiem. Dati, ko zvejnieki ievada šajā atvērtajā datubāzē (atrašanās vietas, sugas, daudzums, zvejnieka identitāte utt.) nodrošina izsekojamību, un reklāmas darbības vairo patērētāju informētību un palielina vietējo patēriņa apjomu.

Trīs itāļu ZVRG no Kampaņas izmantoja šo tehnoloģiju, lai uzsāktu FLAGCHAIN projektu, kura mērķis ir nodrošināt pilnīgu lomu caurskatāmību un izsekojamību no maza apjoma zvejas laivām viņu reģionā. Visi trīs reģioni iepriekš saskārās ar problēmām vājās digitalizācijas dēļ, apgrūtinošo birokrātisko prasību dēļ, kas paredzēja atbilstības nodrošināšanu ar mārketinga noteikumiem, ar grūtībām izsekot maza apjoma zvejas laivu lomam, ar iedzīvotāju sliktajām zināšanām par vietēji pieejamajām zivīm un to zvejošanas sezonām, kā arī ar to, ka mazinājās tradīcijas ēst vietējās zivis.

Projektā tika izstrādāta lietotne un apmācīti zvejnieki, kuriem viņu vecuma dēļ pietrūka digitālo prasmju. Zvejnieki, kuri ievadīja savus datus sistēmā no saviem tālruņiem, projektā bija iesaistīti no paša sākuma, lai lietotne būtu lietotājiem draudzīga. 2021. gada otrajā pusē tika organizēta arī informācijas kampaņa, lai uzsvērtu mazo zvejnieku izsekojamības sniegtās priekšrocības un veicinātu lietotnes izmantošanu.

Results: 

Šī tehnoloģija modernizē maza apjoma zvejas vērtību ķēdi un ļauj sektoram attīstīties digitālajā vidē. Tā ļauj maza apjoma zvejniekiem apsteigt konkurentus, apmierināt augošās prasības pēc caurskatāmības, izcelt nozares stiprās puses un produktu kvalitāti, un procesus, ko viņi izmanto.

Šobrīd sistēmā savus datus vada sešas zvejas laivas (divas katrā ZVRG reģionā). Taču paredzams, ka šis skaitlis līdz 2023. gadam sasniegs 50 % no visas flotes. Sistēmā, kas pieejama kā žurnāls (atbilstoši ES Regulai 1224/09) tiks ievadīti arī tādi jauni dati kā ģeopozicionēšanas informācija un datums, lomu gūšanas laiks un ūdens kvalitāte zivsaimniecībās. Tiks pievienots arī tiešās pārdošanas modulis un vietējo zivju produktu reklāma (pievienojot arī informāciju par zivsaimniecības mantojuma vietnēm, tautastērpiem un tradicionālajām receptēm, kā arī uzturvērtību).

Transferability: 

Projekts izstrādāts, iedvesmojoties no pārnesamības principa. Trīs ZVRG galvenais mērķis bija radīt vienotu platformu, kurā tiek reģistrēta visa informācija, kas nepieciešama zivju izsekojamībai no maza apjoma zivsaimniecībām reģionā, Itālijā un ES. Blokķēde ir balstīta uz principu, ka tajā nav iesaistītas trešās personas (nav centrālās organizācijas kontroles). FLAGCHAIN lietotne ir izstrādāta uz atvērtā koda blokķēdes protokola pamata, ko sauc par Quadrans un kam ir zemas ekspluatācijas izmaksas, kā arī tā patērē maz energoresursu. Platformu iespējams pielāgot, lai nodrošinātu atbilstību citu ZVRG jomu vajadzībām, un jo vairāk zvejnieku izmantos lietotni, jo detalizētāka būs izsekojamība.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Ko varam mācīties: Projekts demonstrē, ka ir svarīgi jau no paša sākuma iesaistīt visas ieinteresētās puses – maza apjoma zvejniekus, ostas pārvaldes, kooperatīvus –, lai nodrošinātu caurskatāmību un izsekojamību maza apjoma zvejas produktu vērtību ķēdē. Projekts arī pierāda, ka blokķēdes sistēmu iespējams veiksmīgi piemērot maza apjoma zvejsaimniecībai pat ar pašreizējo zemo digitalizācijas līmeni. Lai zvejniekiem nākotnē nebūtu jāmaksā dalības maksa, ZVRG meklē alternatīvus veidus, kā segt lietotnes uzturēšanas izmaksas, piemēram, sponsorus, citus subjektus piegādes ķēdē un darba ņēmēju asociācijas.

Ieguldījums sabiedrības virzītās vietējās attīstības mērķim: (a) Vērtības pievienošana, darba vietu izveide, jauniešu piesaiste un inovāciju veicināšana visos akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos;

Funding

Total project cost €135 000
FLAG grant €135 000
  • EU contribution (EMFF): €67 500
  • Public contribution (national): €47 250
  • Public contribution (regional): €20 250

Project information

Timeframe of implementation From Nov 2019 to Nov 2021
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

[IT217] FLAG Pesca Flegrea scarl
Sviluppo Mare Isole di Ischia e Procida s.c.a.r.l.
FLAG Litorale Miglio d'Oro

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Danilo Guida
Italy

Organisation Contacts

[IT217] FLAG Pesca Flegrea scarl
Mr. Danilo Guida
Italy
Publication date: 
28/09/2021
PDF Version