FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Salina Greens – биологично отглеждане на Salicornia на територията на изоставени солници

Country:
Region: 
„Salina Greens“ е португалска фирма, която се занимава с биологична продукция и преработка на Salicornia, местен растителен вид, растящ в солници. Тази производствена система спомага за запазването на области от голямо екологично значение, като същевременно подкрепя местната икономика.

Description

Salina Greens“ е португалска фирма, която се занимава с биологична продукция и преработка на Salicornia, местен растителен вид, растящ в солници. Тази производствена система спомага за запазването на области от голямо екологично значение, като същевременно подкрепя местната икономика.

В последно време консумацията на Salicornia (по-известна под името солянка) в Португалия печели популярност. Засега тя се отглежда само в няколко биологични стопанства. Биоложката Марсия Пинто, която повече от 10 години се занимава със солници, решава да запълни тази пазарна ниша и така създава „Salina Greens“. Тя е първата, която отглежда Salicornia по биодинамичния метод „Деметра“ (техника от биологичното земеделие).

Чрез своя проект Марсия цели да стимулира местната икономика и да спомогне за запазването на крехката екосистема на солниците. Преди те са били използвани за добив на морска сол, но през последните десетилетия повечето от тях са били изоставени – става дума за стотици хектари в региона. Ако не се намесят хората, тези средища на биоразнообразие може да изчезнат. Отглеждането на Salicornia предлага устойчиво решение за противодействие на деградацията на солниците, още повече че това растение има силна устойчивост към климатичните промени. 

С помощта на FLAG ADREPES „Salina Greens“ кандидатства за финансиране от ЕФМДР, за да закупи оборудване за сушене и смилане на пресните растения. Тези етапи са необходими, за да може продукцията да бъде продавана за нуждите на козметиката и фармацията. По този начин се добавя стойност към селскостопанската дейност. „Salina Greens“ започва дейност през 2016 г. с обработваема площ от 600 м2, като през следващата година я удвоява. Целта им е до 2021 г. да обработват 1 хектар (или 10 000 м2) солници. Това би означавало годишна реколта на Salicornia в размер от 50 тона.

През последните няколко години Salina Greens“ изгражда търговски отношения както с различни португалски супермаркети, така и с някои международни фирми от козметичния и фармацевтичния бранш. Освен това създава партньорство с фондацията, която управлява местните солници и с научна група от университета в Лисабон, специализирана по халоптични растения (растящи в солници). Това позволява на „Salina Greens“ да разшири познанията си за тези растения. Тъй като наскоро тази тема стана доста модерна, фирмата се надява да започне сътрудничество и с други научноизследователски групи.  

FLAG ADREPES помогна на тази съвсем млада и малка фирма да подготви заявлението за финансиране и й съдейства при контактите с националните власти. По време на изпълнението на проекта, благодарение на своя дългогодишен опит в управление на проекти, FLAG успя да окаже необходимата подкрепа на фирмата.

Results: 

Финансовата помощ от ЕФМДР позволи на „Salina Greens“ да инвестира в компостер (необходим за техниката на култивиране „Деметра“) и в оборудване за преработка и дистрибуция като соларна сушилня и изотермично превозно средство. Пресните продукти бяха въведени постепенно в португалските супермаркети. Вече започва износ на сушена продукция, напр. за козметичната фирма „LUSH”, която купува биологична Silicornia на прах. „Salina Greens“ започна да си сътрудничи и с местен ресторант, използващ биопродукти.

Transferability: 

Въпреки че не навсякъде в Европа има солници, този проект насърчава местните действащи лица да разгледат по-внимателно техните околности и да разработят иновативни концепции за създаване на стойност от обекти, за които се твърди, че са непродуктивни. Проектът е добър пример за това как свързването на икономическа дейност и опазването на околната среда може да бъде от полза за общността.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Учредяването на нова фирма може да се окаже предизвикателство. За „Salina Greens“ най-трудно е било да получи необходимите разрешителни за започване на дейност. Нито Министерството на селското стопанство, нито Министерството на риболова са могли да предоставят точна информация относно приложимата законова рамка. Затова за Марсия Пинто е било много важно да не се отказва и да установи връзки с местните партньори, за да покаже волята си за намиране на решения с оглед сложната система за финансово подпомагане.

Принос към целта на ВОМР (CLLD): добавяне на стойност, създаване на заетост, привличане на млади хора и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на риболовни и селскостопански продукти.

Funding

Total project cost €82 797
FLAG grant €82 797
  • EU contribution (EMFF): €49 678
  • Public contribution (national): €33 119
Beneficiary contribution €33 119

Project information

Timeframe of implementation From Mar 2017 to Dec 2019
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Salina Greens

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Natália Henriques
+351 21 233 7930
Portugal
Publication date: 
27/06/2019
PDF Version