FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Salina Greens – Dyrkning af økologisk salturt (Salicornia) på forladte strandenge

Country:
Region: 
"Salina Greens" er en portugisisk virksomhed, der producerer og forarbejder økologisk salturt (Salicornia), som er en plante, der hører hjemme på strandenge. Dette produktionssystem bidrager til bevarelsen af områder med høj miljømæssig værdi og understøtter samtidig den lokale økonomi.

Description

 "Salina Greens" er en portugisisk virksomhed, der producerer og forarbejder økologisk salturt (Salicornia), som er en plante, der hører hjemme på strandenge. Dette produktionssystem bidrager til bevarelsen af områder med høj miljømæssig værdi og understøtter samtidig den lokale økonomi.

Det er på det seneste blevet populært i Portugal at spise Salicornia (bedre kendt som salturt). Der er dog fortsat kun nogle få økologiske brug, der producerer denne art. Med det formål at afhjælpe en mangel på markedet grundlagde biologen Márcia Pinto, som har arbejdet med strandenge i over 10 år, virksomheden Salina Greens.  Hun er den første, der dyrker salturt efter den biodynamiske Demeter-metode (en økologisk dyrkningsmetode).

Med sit projekt ønsker Márcia både at sætte skub i den lokale økonomi og bidrage til at bevare det skrøbelige økosystem i strandengene. Størstedelen af strandengene (der dækker hundredvis af hektar i regionen), som tidligere blev brugt til fremstilling af havsalt, er blevet forladt i løbet af de seneste årtier. Uden menneskelig indgriben kunne biodiversitetsperler meget vel forsvinde. Dyrkning af salturt udgør en bæredygtig måde at forhindre saltengenes nedbrydning på. Desuden er denne plante meget modstandsdygtig over for klimaforandringer.

Med støtte fra FLAG ADREPES ansøgte Salina Greens om EHFF-midler til at købe udstyr for til tørring og formaling af de friske planter. Disse trin er afgørende for at kunne sælge planterne til fremstilling af kosmetik og lægemidler og dermed tilføre produktionen merværdi. Salina Greens startede i 2016 med 600 m2 dyrket areal, som hun fordoblede det følgende år med en målsætning om at nå op på 1 ha (dvs. 10.000 m2) dyrket strandeng inden 2021. Det vil give en årlig høst på 50 tons salturt.

De seneste år har Salina Greens indgået leveringsaftaler med forskellige portugisiske supermarkeder foruden en række internationale kosmetik- og lægemiddelproducenter. Desuden har virksomheden udviklet et partnerskab med den fond, der forvalter de lokale marskområder, og med en videnskabelig gruppe fra Lissabons universitet, som har specialiseret sig i saltplanter (salttolerante planter, der vokser i strandenge). Det giver Salina Greens mulighed for at udbygge sin viden om planterne. Da planten for nyligt er blevet ret populær, forventer Salina Greens at få flere forskningsgrupper som samarbejdspartnere.

FLAG ADREPES hjalp denne meget lille og nye virksomhed med at udarbejde ansøgningen om støtte og bistod den med kommunikationen med de nationale myndigheder. Under projektgennemførelsen kunne FLAG'en også yde virksomheden støtte takket være sin mangeårige erfaring med projektledelse.

Results: 

Med EHFF-midlerne kunne Salina Greens investere i en komposteringsmaskine – afgørende for Demeter-metoden – og udstyr til forarbejdning og distribution i form af et soltørringsanlæg og en kølebil. De ferske produkter har efterhånden fundet vej til hylderne i de portugisiske supermarkeder. Derudover er virksomheden begyndt at eksportere de tørrede produkter til f.eks. kosmetikfirmaet LUSH, som køber økologisk salturtpulver. Salina Greens har også indledt et samarbejde med en lokal økologisk restaurant.

Transferability: 

Selv om der ikke findes strandenge alle steder i Europa, giver projektet lokale erhvervsdrivende en idé til at kigge nærmere på deres omgivelser og udvikle innovative projekter til at hente værdi ud af tilsyneladende uproduktive arealer. Dette projekt er et godt eksempel på, hvordan det kan gavne lokalsamfundet, når økonomisk aktivitet knyttes til miljøbeskyttelse.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Det kan være udfordrende at etablere en ny virksomhed. For Salina Greens var det vanskeligste at få tilladelse til at stifte virksomheden. Hverken landbrugs- eller fiskeriministeriet kunne levere korrekte oplysninger om den gældende lovgivningsmæssige ramme. Derfor var det afgørende for Márcia Pinto at holde en god og tæt kontakt med de lokale partnere for at vise sin vilje til at finde løsninger på udfordringerne i det komplekse finansieringssystem.

Bidrag til målet om lokaludvikling styret af lokalsamfundet: tilføjelse af merværdi, jobskabelse, tiltrækning af unge og fremme af innovation i alle led af forsyningskæden for fiske- og akvakulturprodukter.

Funding

Total project cost €82 797
FLAG grant €82 797
  • EU contribution (EMFF): €49 678
  • Public contribution (national): €33 119
Beneficiary contribution €33 119

Project information

Timeframe of implementation From Mar 2017 to Dec 2019
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Salina Greens

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Natália Henriques
+351 21 233 7930
Portugal
Publication date: 
27/06/2019
PDF Version