FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Stara tovarna motorjev za plovila preoblikovana v večnamenski center skupnosti

Country:
Region: 
Na otoku Ærø je bila opuščena tovarna motorjev za plovila spremenjena v center skupnosti, ki podpira lokalno pomorsko podjetništvo. Cilj projekta je spodbujati gospodarstvo in socialno kohezijo otoka.

Description

Na številnih manjših otokih se spopadajo z upadom poslovne dejavnosti. V preteklosti je bila tovarna motorjev Marstal vedno v središču trgovine in pomorskega prometa na otoku Ærø. Cilj projekta je, da se z ustanovitvijo centra skupnosti v prostorih stare tovarne ohrani pomorska dediščina območja in hkrati poveča lokalno pomorsko podjetništvo.

Center, ki poudarja raznolikost delovnih mest v pomorstvu, je usmerjen v podpiranje inovativnih – tudi novih tehnoloških in digitalnih – podjetij in podjetništva. Podjetniki lahko izkoristijo najem skupnih pisarniških prostorov, vrsto tečajev za poslovni razvoj ter redne delavnice. Prostor mladim podjetnikom omogoča, da najdejo svoje mesto v obalni skupnosti, kar bo prispevalo k gospodarski rasti, lokalnemu razvoju in socialni koheziji na otoku Ærø.

Prvi del prenove tovarne motorjev je bil končan junija 2019. Položena so bila nova betonska tla in zgrajeni dve novi stranišči. Trenutno je podjetnikom že na voljo 165 kvadratnih metrov uporabnega pisarniškega prostora. Sledili bodo konferenčni prostori in garaža. Veliki deli stare tovarne in njenih strojev so še danes razstavljeni v stavbi, s čimer se ohranja kulturna dediščina, povezana s tovarno.

Results: 

V okviru projekta sta bili ustvarjeni dve delovni mesti, in sicer za upravljanje pisarniških prostorov in svetovanje podjetnikom. V stavbi je dobilo prostor podjetje MaRe Shipping, prvih sedem podjetij z neobveznim članstvom pa je skupaj najelo pisarniški prostor, katerega otvoritev je bila 11. junija 2019.

Transferability: 

Po Evropi se vse pogosteje ustanavljajo centri skupnosti in skupni pisarniški prostori. Taki projekti lahko zlasti v oddaljenih obalnih in otoških skupnostih pomagajo pri spopadanju s težavo, povezano z odseljevanjem prebivalcev. Če na takih območjih obstajajo stavbe pomorske dediščine, se lahko preoblikujejo v centre skupnosti, ki spodbujajo lokalno podjetništvo, pri čemer se sredstva preteklosti izkoriščajo za izgradnjo sredstev prihodnosti.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Pomembno je graditi na preteklosti in običajih skupnosti. Stare stavbe je treba oživiti v skladu s predhodno uporabo prostorov. Ključno se je posvetovati z ljudmi, ki so že uvedli podobne pobude, in jih prositi za nasvet.

Prispevek k cilju izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost: Spodbujanje socialne blaginje in kulturne dediščine na ribiških in ribogojnih območjih, vključno z ribiško in pomorsko kulturno dediščino.

Funding

Total project cost €189 150
FLAG grant €189 150
  • EU contribution (EMFF): €105 530
  • Public contribution (national): €83 620
Beneficiary contribution €135 550

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2018 to Jan 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Motorfabrikken Marstal LLP

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Karl Morten Pedersen
+45 62 51 35 05
Denmark
Publication date: 
02/10/2019
PDF Version