FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Gammel bådmotorfabrik omdannet til lokalsamfundets nye dynamo

Country:
Region: 
På Ærø er en nedlagt bådmotorfabrik blevet omdannet til et lokalt kulturcenter, der støtter det lokale, maritime iværksættermiljø. Projektet skal sætte skub i øens økonomi og sociale sammenhængskraft.

Description

Mange små øer lider under afmatning i erhvervslivet. På Ærø har Motorfabrikken Marstal altid være centrum for handel og søfart. Ved at etablere et lokalt kulturcenter i den gamle fabriks bygninger vilprojektet bevare områdets maritime arvegods og samtidig sætte blus under den lokale maritime iværksætterånd.

Denne lokale dynamo, som fremhæver de forskelligartede maritime erhverv, fokuserer på at støtte nytænkende– herunder teknologiske og digitale – virksomheder og iværksætterånd. Iværksættere kan leje sig ind i et kontorfællesskab, tage en række kurser i forretningsudvikling og deltage i regelmæssige workshopper. Stedet giver unge iværksættere mulighed for at finde sig til rette i kystsamfundet, hvilket igen vil bidrage til den økonomiske vækst, lokale udvikling og sociale sammenhængskraft på Ærø.

Første del af motorfabrikkens ombygning stod færdig i juni 2019. Der blev støbt nye cementgulve og indrettet nye toiletter. I øjeblikket har iværksætterne allerede adgang til et 165 m² stort funktionelt kontorfællesskab. Det næste bliver mødelokaler og et værksted. Bygningen rummer stadig store dele af den gamle fabrik og dens maskineri og holder således stedets kulturarv i live.

Results: 

Der er skabt to job som led i projektet: En til at administrere kontorfællesskabet, og en anden til at rådgive iværksætterne. Vikarbureauet MaraShip Crewing har indrettet sig i bygningen, og de første syv flex-medlemsfirmaer har lejet sig ind i kontorfællesskabet, som blev indviet den 11. juni 2019.

Transferability: 

Lokale kulturcentre og kontorfællesskaber breder sig i hele Europa. Især i afsondrede kyst- og øsamfund kan sådanne projekter bidrage til at afhjælpe problemet med affolkning. I områder, hvor der stadig findes gamle maritime bygninger, kan disse potentielt omdannes til lokale dynamoer for det lokale iværksætterliv gennem udnyttelse af fortidens aktiver til opbygning af fremtidens ditto.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Det er vigtigt at bygge videre på lokalsamfundets historie og traditioner. Gamle bygninger skal have nyt liv i overensstemmelse med den tidligere brug. Det er vigtigt at søge råd og vejledning hos folk, som har igangsat lignende initiativer.

Bidrag til målet om lokaludvikling styret af lokalsamfundet: Fremme af det sociale velbefindende og kulturarven i områder med fiskeri og akvakultur, herunder den fiskerirelaterede og den maritime kulturarv.

Funding

Total project cost €189 150
FLAG grant €189 150
  • EU contribution (EMFF): €105 530
  • Public contribution (national): €83 620
Beneficiary contribution €135 550

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2018 to Jan 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Motorfabrikken Marstal LLP

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Karl Morten Pedersen
+45 62 51 35 05
Denmark
Publication date: 
02/10/2019
PDF Version