FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Samowystarczalność energetyczna hodowli ostryg

Country:
Region: 
Stocznia Chantier Bretagne Sud prowadzi projekt wspierający hodowców ostryg w Bretanii w przechodzeniu na odnawialne źródła energii, analizując ich potrzeby i oferując im odpowiednio dostosowane technologie.

Description

Region Ria d’Etel to siedziba dla ponad 50 hodowli ostryg, które dostarczają rocznie 3 tys. ton ostryg. Branża jest wciąż w dużym stopniu zależna od paliw kopalnych – barki do połowu ostryg pochłaniają rocznie ponad 60 tys. litrów ropy. Z kolei energia elektryczna jest wykorzystywana do zasilania pomp i silników sortowników.

Wśród priorytetów regionu Ria d’Etel lokalni hodowcy ostryg wymieniają redukcję zużycia nieodnawialnej energii i wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej. Za ich radą stocznia Chantier Bretagne Sud (CBS) z siedzibą w Belz przy ujściu rzeki Etel skierowała do lokalnej grupy rybackiej (LGR) projekt ERSEO (Energies Renouvelables au Service des Exploitations Ostréicoles), zakładający przeanalizowanie i zaprojektowanie nowego, przyjaznego dla środowiska rozwiązania. Celem projektu było:

  • zbadanie, w jaki sposób można produkować energię przy użyciu turbin wodnych, poprzez ich budowę i testy na miejscu;

  • obliczenie zapotrzebowania energetycznego lokalnych hodowli ostryg w drodze audytów energetycznych;

  • przystosowanie i montaż turbin w hodowlach ostryg;

  • budowa łodzi pilotowej zasilanej energią słoneczną oraz pomostu ze stacją ładowania zasilaną energią słoneczną i pływową. Łódź byłaby wykorzystywana przez wszystkich lokalnych hodowców ostryg.

Projekt ma zademonstrować, że powyższe zasoby lokalne są realną szansą dla branży ostryg, która jest ważna dla regionu i wymaga dostępu do dużych ilości energii.

Results: 

Projekt został bardzo dobrze odebrany przez branżę i teraz wielu hodowców skorupiaków wyraża zainteresowanie audytem energetycznym i badaniami nad alternatywnymi źródłami energii. Projekt ten stał się też punktem wyjścia dla kilku innych projektów. Oto niektóre z nich:

  • opracowanie i sprawdzenie turbiny pływowej o mocy 20 kW dostosowanej do funkcjonowania w warunkach estuarium, zrealizowane w ciągu czterech miesięcy przez firmę Guinard Energies Nouvelles na terenie CBS. Po tej pierwszej fazie nastąpi druga faza testowa w drugiej połowie 2021 roku.
  • stocznia pracuje nad wdrożeniem hybrydowej instalacji energii odnawialnej pozwalającej na korzystanie z energii na własny użytek oraz jej przechowywanie. Pozwoli to stoczni na zbliżenie się do neutralności energetycznej na zakończenie projektu ERSEO.
  • w hodowlach zostało przeprowadzone 38 audytów energetycznych. Ich pozytywne rezultaty zdobyły zaufanie większości właścicieli gospodarstw, którzy są gotowi zainstalować urządzenia produkujące energię odnawialną.
  • aktualnie trwają prace nad projektem łodzi elektrycznej. Będzie ona przetestowana pod kątem wymogów branży. Faza projektowania zostanie zakończona w lipcu 2021, a od sierpnia rozpoczną się prace konstrukcyjne. 
Transferability: 

Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem transformacja energetyczna będzie w nadchodzącym okresie kluczowym działaniem we wszystkich lokalnych grupach rybackich (LGR). Przebieg transformacji jest uzależniony zarówno od zdobycia umiejętności potrzebnych do produkowania energii lokalnie, jak i dostępności odnawialnych źródeł energii. Turbiny wodne i panele słoneczne mają minimalne oddziaływanie na ziemię i mogą dostarczać energię na potrzeby wielu różnych aspektów hodowli ryb, w szczególności zasilania zamrażarek. Mechanizmy te mogą okazać się szczególnie użyteczne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego wysp i regionów z ubogą infrastrukturą energetyczną.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Wnioski: Projekt dowiódł, że przy projektowaniu nowych narzędzi produkcji energii bezpośredni kontakt z użytkownikami końcowymi ma kluczowe znaczenie. Partycypacyjny proces tworzenia i wdrażania nowych technologii przy udziale lokalnej społeczności prowadzi do interesujących dyskusji i wspiera ogólną akceptowalność. Proces ten wymaga wiele czasu, ale jest konieczny i daje wspaniałe rezultaty.

Wkład w realizację celu RLKS: (c) poprawa i komercjalizacja zasobów środowiskowych obszarów łowisk i akwakultur, włączając działania ograniczające zmiany klimatyczne.

Funding

Total project cost €255 932
FLAG grant €255 932
  • EU contribution (EMFF): €127 966
  • Public contribution (regional): €127 966
Beneficiary contribution €63 983

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2020 to Aug 2021
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Chantier Bretagne Sud

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Marion Mazodier
+33 2 22 76 03 59
France
Publication date: 
29/06/2021
PDF Version