FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Połów śmieci

Country:
Region: 
W Dolnej Saksonii, u wybrzeży Morza Północnego, drobni rybacy połączyli siły z pozarządową organizacją ekologiczną, by zbierać odpady zanieczyszczające morze i szukać metod utylizacji oraz recyklingu tworzyw sztucznych.

Description

Po raz pierwszy w historii niemiecka LGR przystąpiła do projektu Połów śmieci — wspólnej inicjatywy na rzecz obszarów rybołówstwa i ochrony przyrody realizowanej przez porozumienie KIMO International w celu oczyszczania wód północno-zachodniej Europy z odpadów. Dotychczas nie prowadzono żadnych działań ukierunkowanych na zbieranie odpadów zanieczyszczających wody wzdłuż dolnosaksońskiego wybrzeża Morza Północnego. Miejscowa LGR, której terytorium obejmuje całe wybrzeże Dolnej Saksonii, nawiązała współpracę z NABU, jedną z największych pozarządowych organizacji ekologicznych w Niemczech, by pójść w ślady kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn. Region ten rozpoczął już wdrażanie programu „Połów śmieci” na obszarze części niemieckiego wybrzeża Morza Północnego oraz większości wybrzeża Morza Bałtyckiego.

W ramach projektu „Połów śmieci” odpady trafiające do sieci rybackich są zbierane na pokładach małych kutrów w worki big bag dostarczane przez NABU. Wyławiane są linki ochronne sieci, rozmaite odpady z sieci, liny oraz inne tworzywa sztuczne. Istnieje również możliwość pozbycia się niepotrzebnego sprzętu rybackiego. Wszystkie odpady są usuwane nieodpłatnie w pojemnikach NABU rozlokowanych w ośmiu niewielkich portach na obszarze LGR.

NABU przeprowadza drobiazgowe ręczne sortowanie w celu oddzielenia materiałów nadających się do recyklingu. W drugim etapie projektu, tym razem bez udziału LGR, NABU wspólnie z badaczami z Uniwersytetu Magdeburg-Stendal szuka nowych metod recyklingu różnych tworzyw sztucznych.

Innym elementem projektu jest uświadamianie interesariuszy oraz społeczeństwa. NABU przeprowadza dwie doroczne sesje warsztatów mających na celu pogłębianie wiedzy o przedostawaniu się szkodliwych związków z tworzyw sztucznych do oceanów, przyczynach tego zjawiska i sposobach jego zwalczania, a także o nawiązywaniu trwałego dialogu między różnymi grupami użytkowników. Wnioski są prezentowane i omawiane w celu podnoszenia skuteczności projektu „Połów śmieci”.

Results: 

Projekt „Połów śmieci” pomaga w ochronie ekosystemu poprzez redukowanie oddziaływania odpadów zanieczyszczających wody. Informacje uzyskane dzięki sortowaniu i analizowaniu wyłowionych odpadów mogą zostać wykorzystane do opracowania środków ograniczających ilość zanieczyszczeń trafiających Morza Północnego. Rybacy dowiadują się więcej na temat zbieranych w sieci odpadów, zaś naklejki na pojemnikach oraz rozpowszechniane informacje podkreślają ich wysiłki na rzecz zapobiegania zanieczyszczaniu mórz i edukują społeczeństwo.

Transferability: 

Zanieczyszczanie wód jest utrapieniem niemal wszystkich europejskich obszarów rybołówstwa. LGR północno-zachodniej Europy mogą zyskać na zachęcaniu władz publicznych, by przystępowały do inicjatywy „Połów śmieci”. Projekt ten doskonale obrazuje możliwości współpracy LGR w ramach istniejącego programu w celu zwiększania rezultatów. Z kolei w miejscach, w których takie inicjatywy nie są realizowane LGR pomagają rozpocząć współpracę organizacji z rybakami w celu oczyszczania wód z odpadów. Kooperacja z obszarami innych LGR może pomóc w podnoszeniu skuteczności takich projektów.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Wnioski: bezpośredni kontakt z rybakami ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zbierania odpadów, jak również dla długofalowego bieżącego monitorowania całego procesu.
  • Wkład w realizację celu RLKS: ulepszanie i wykorzystywanie ekologicznych zasobów obszarów rybołówstwa oraz akwakultury

Funding

Total project cost €258 901
FLAG grant €223 561
  • EU contribution (EMFF): €190 027
  • Public contribution (regional): €33 534
Beneficiary contribution €35 340

Project information

Timeframe of implementation From Mar 2017 to Dec 2021
Sea Basins
Type of area
Theme

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Frank Schnieder
+49 4421 50048821
Germany
Publication date: 
12/11/2018
PDF Version