FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Energiø: netværk for lokal økonomisk påvirkning

Country:
Region: 
Et FLAG-støttet projekt skaber et netværk af 17 lokale virksomheder for at gå sammen om at gøre Bornholm til en af Danmarks to "energiøer" med fokus på produktion og omdannelse af vindenergi.

Description

Bornholm er en af to "energiøer", som den danske regering har udpeget som et nyt trumfkort, der skal gøre Danmark til en af de største producenter af havvindmøller, ved at der skabes to energiknudepunkter, et i Østersøen og et i Nordsøen. Gennem de sidste fire år har Rønne havn foretaget en række investeringer i ombygning af havneanlægget, så man kan udnytte de muligheder, som vindenergien giver.

Bornholm FLAG indså, at vedvarende energi udgjorde en ekstraordinær økonomisk mulighed for lokalsamfundet, og at lokalt samarbejde er den bedste måde at skabe den nødvendige forandring på. FLAG'en støttede igangsættelsen af Offshore Center Bornholm, som er et netværk af lokale virksomheder og faciliteter, der tilbyder tjenesteydelser til virksomheder og arbejdstagere i havvindsektoren lige fra øens lufthavn til hostelværelser til sæsonarbejdere og fagfolk som stålarbejdere og elektrikere. Projektet skulle øge disse arbejdstageres synlighed, så netværket kunne drage nytte af de fartøjer og arbejdstagere, der passerede øen.

FLAG'en har støttet forskellige aktiviteter med henblik på at øge netværkets synlighed. Den finansierede besøg på internationale messer, oprettelse af den officielle hjemmeside og udviklingen af en app – OCB-Connect – til reklame for de virksomheder, der er medlem af samarbejdet. Den finansierede også en studietur for medlemmerne af netværket til Esbjerg havn, som er landets største erhvervshavn med speciale i vindmølleparker. Esbjerg begyndte for 40 år siden at omlægge sin økonomi fra hovedsagelig at være baseret på industrifiskeri til en mere forsknings- og udviklingsbaseret økonomi med fokus på vindenergi.

Results: 

Netværket er nu konsolideret i området. Antallet af medlemmer er steget fra de oprindelige 14 til nu 17. Det har et websted, der gennem årene er blevet justeret efter branchens skiftende behov. Der er oprettet en fuldtidsstilling med fokus alene på kommunikation og formidling. Desuden er der blevet udviklet en app, som de 60.000 fartøjer, der årligt passerer øen, kan benytte til at finde forskellige tjenester, som de har brug for, f.eks. tømrere og elektrikere foruden overnatning og transport.

Dette projekt understøtter Bornholm FLAG's målsætninger, som bl.a. er at sætte vedvarende energi i centrum for den lokale udviklingsstrategi som et af områdets største potentialer. Om 10 år er området gået fra at være 80 % afhængigt af importeret energi til at være 80 % selvforsynende takket være udnyttelsen af vedvarende energikilder som vind, sol og træpiller. Det beviser, hvor nødvendigt det er at kende de ressourcer, der findes i ens eget område, og være ambitiøs, når man lægger sin lokale udviklingsstrategi.

Transferability: 

En FLAG kan gøre en reel forskel ved at samle områdets forskellige interessenter og knytte forskellige sektorer sammen om arbejdet for at nå et fælles mål. Opbygningen af virksomhedsnetværk kan hjælpe området med at skabe et geografisk brand og forene kræfterne om at udnytte nye økonomiske sektorer. Det kræver ikke blot en forøgelse af de eksisterende ressourcer, men også, at man overvejer, hvordan man skal opbygge det, som man ønsker i fremtiden.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Erfaringer:  I en tid, hvor fiskeriet gik i stå i dette lokalsamfund, har dette projekt vist, at mange af områdets mindre serviceerhverv med tilknytning til havnen har kunnet tilpasse deres tjenesteydelser til offshoreindustrien. Samarbejdet mellem virksomhederne har bidraget til gensidig åbning af mange nye døre og positive synergieffekter.

Bidrag til målet om lokaludvikling styret af lokalsamfundet: (c) styrkelse og udnyttelse af miljøaktiverne inden for fiskeri og akvakultur, herunder indsatser for at afbøde klimaforandringer.

Funding

Total project cost €43 000
FLAG grant €21 500
  • EU contribution (EMFF): €14 000
  • Public contribution (national): €7 500
Beneficiary contribution €21 500

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2017 to Apr 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Offshore Center Bornholm

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Hans Jorgen Jensen
+45 20 42 33 70
Denmark
Publication date: 
17/05/2021
PDF Version