FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Energiasaari: verkostoituminen kohentaa paikallistaloutta

Country:
Region: 
FLAG-ryhmän tukemassa hankkeessa 17 paikallisyrityksen muodostama verkosto vahvistaa Bornholmin asemaa yhtenä Tanskan kahdesta energiasaaresta, joissa keskitytään tuulivoiman tuottamiseen ja muuntamiseen.

Description

Bornholm on toinen niistä energiasaarista, joiden avulla Tanskan valtio pyrkii tekemään Tanskasta yhden suurimmista merituulivoimaloiden tuottajista luomalla yhden energiantuotantokeskuksen Itämerelle ja toisen Pohjanmerelle. Neljän viime vuoden aikana Rønnen satamassa on tehty useita investointeja sataman palvelujen uudistamiseksi niin, että niissä voidaan hyödyntää tuulivoiman tarjoamia mahdollisuuksia.

Bornholmin FLAG-ryhmä oivalsi, että uusiutuva energia tarjoaa paikallisyhteisölle erinomaisia taloudellisia mahdollisuuksia ja että tarvittava muutos saadaan parhaiten aikaan paikallisella yhteistyöllä. Ryhmän tuella perustettiin Offshore Center Bornholm (OCB) ‑keskus. Se on paikallisten yritysten ja palvelujen verkosto, joka tarjoaa merituulivoima-alan yrityksille ja työntekijöille palveluja saaren lentokentästä aina terästeollisuuden työntekijöiden ja sähköteknikoiden kaltaisten kausityöntekijöiden ja ammattilaisten majoitukseen. Hankkeella pyrittiin lisäämään näiden ammattilaisten näkyvyyttä, jotta saaren ohi kulkevia aluksia ja työntekijöitä voitaisiin hyödyntää.

FLAG-ryhmä on tukenut monenlaisia verkon näkyvyyttä lisääviä toimia. Se on rahoittanut käyntejä kansainvälisillä messuilla sekä virallisen verkkosivuston ja kumppanuushankkeeseen kuuluvia yrityksiä mainostavan OCB-Connect-sovelluksen luomista. FLAG-ryhmä rahoitti myös osan verkoston jäsenten tutustumiskäynnistä Tanskan länsirannikolla sijaitsevaan Esbjergin satamaan, joka on maan suurin tuulipuistoihin erikoistunut liiketoimintasatama. Esbjerg alkoi 40 vuotta sitten muuttaa vahvasti laajamittaiseen kalastukseen perustuvaa talouttaan enemmän tutkimukseen ja kehitykseen perustuvaksi taloudeksi, jossa keskitytään tuulivoimaan.

Results: 

Verkosto on nyt vakiinnuttanut asemansa alueella. Jäsenmäärä on kasvanut alun 14:stä 17 jäseneen. Verkostolla on verkkosivusto, jota on vuosien kuluessa muokattu alan muuttuviin tarpeisiin sopivaksi. On myös luotu yksinomaan viestintä- ja tiedotustehtäviin keskittyvä kokoaikainen työpaikka. Tämän lisäksi on kehitetty sovellus, jonka avulla sataman kautta vuosittain kulkevat yli 60 000 alusta voivat löytää tarvitsemiaan eri alojen ammattilaisia, kuten rakennustyöläisiä ja sähköasentajia sekä vieraanvaraisuusalan ja kuljetusalan työntekijöitä.

Hankkeella tuetaan Bornholmin FLAG-ryhmän tavoitteita, joissa uusiutuvat energiamuodot kuuluvat olennaisena osana paikalliseen kehittämisstrategiaan yhtenä alueen suurimmista potentiaaleista. Kymmenen vuoden aikana 80-prosenttisesti tuontienergiasta riippuvaisesta alueesta on tullut 80-prosenttisesti omavarainen. Tämä on saavutettu hyödyntämällä tuulen, auringon ja puupellettien kaltaisia uusiutuvia energialähteitä. Tämä osoittaa, miten tärkeää on tuntea alueella käytettävissä olevat luonnonvarat ja laatia kunnianhimoinen paikallinen kehittämisstrategia.

Transferability: 

FLAG-ryhmät voivat saada aikaan todellista muutosta saattamalla yhteen alueen eri sidosryhmät ja luomalla yhteyksiä eri toimialojen välille niin, että nämä työskentelevät yhteisen tavoitteen hyväksi. Yritysverkostojen luominen voi auttaa alueita luomaan maantieteellisen brändin ja yhdistämään voimansa, jotta ne voivat hyödyntää uusia talouden aloja. Tämän vuoksi on tärkeää, että nykyisten resurssien parantamisen lisäksi pohditaan, miten voidaan rakentaa sellaista, mitä tulevaisuudessa tarvitaan.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Kokemukset: Paikallisyhteisön kalastustoiminnan tyrehtyessä hanke on osoittanut, että monet satamaan liittyvät alueen pienet palveluelinkeinot ovat pystyneet muokkaamaan tarjontaansa avomeriteollisuuden tarpeisiin. Yritykset ovat kyenneet yhteistyössä avaamaan monia uusia ovia ja luomaan myönteisiä synergiavaikutuksia.

Vaikutus paikallisyhteisöjen omien kehittämishankkeiden edistämiseen: (c) kalastus- ja vesiviljelyalueiden ympäristövarojen lisääminen ja hyödyntäminen, mukaan lukien toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Funding

Total project cost €43 000
FLAG grant €21 500
  • EU contribution (EMFF): €14 000
  • Public contribution (national): €7 500
Beneficiary contribution €21 500

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2017 to Apr 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Offshore Center Bornholm

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Hans Jorgen Jensen
+45 20 42 33 70
Denmark
Publication date: 
17/05/2021
PDF Version