FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Method

Učinkovito komuniciranje s lokalnom zajednicom

 1. hr
 2. en
 3. es
 4. it
Official Title: 
Communicating effectively with the local community
Country:
ID: 
GPM004-IT14

Description

Context, needs, opportunity: 

FLAG-ove komunikacijske aktivnosti mogu biti važan katalizator za inovacije i promjene te predstavljaju poprečan element u strategiji lokalnog razvoja. Adriatico Salentino FLAG u Apuliji, Italija, pomogao je u osnaživanju lokalnih ribara kako bi u svojoj komunikaciji postali pokretači promjene.

Ciljevi komunikacijske strategije Adriatico Salentino:

 • dobivanje profila ribolovnih aktivnosti u FLAG-ovu području te poticanje ribara da postanu aktivniji duž cijelog vrijednosnog lanca;
 • podizanje svijesti lokalnog stanovništva o održivoj potrošnji plodova mora te putu do tržišta „svježih, dobrih i lokalnih” ribarskih proizvoda;
 • dopiranje do svih aktera na području i uspostavljanje protoka informacija sa širokim rasponom dionika proizvodnog i distribucijskog lanca.

Ključne aktivnosti:

 • kolektivna izrada FLAG-ova logotipa putem školskog natjecanja: poticanje svijesti o ribolovnoj zajednici u školama i među djecom različite dobi;
 • upotreba maskote „Paul Po” u učionicama za edukaciju učenika o održivoj potrošnji i lokalnim vrstama riba. Ta je inicijativa bila usmjerena na mlađu djecu (npr. 1500 djece iz svih osnovnih škola na tom području), ali je također imala u cilju podizanje svijesti o lokalnim potrošačkim navikama njihovih obitelji;
 • uključivanje ribara i škola kao glumaca u kazališnu predstavu o ribolovu;
 • razmjena znanja ribara o tradicionalnim receptima i tradicionalnim ribolovnim tehnikama, kao što je „érgate” (ribolovna metoda koja s obale omogućuje ulov sitne plave ribe, bez potrebe za čamcem), ključni aspekt lokalne kulturne baštine;
 • aktivno informiranje o mogućnostima i postignućima CLLD-a putem društvenih medija;
 • razvoj aplikacije Fishdirect App, koja pružanjem informacija o lokacijama za izravnu prodaju lokalne ribe okuplja ribare i potrošače;
 • nova internetska radiopostaja za promicanje aktivnosti i programa apulijskih FLAG-ova.
Objectives: 
 • dobivanje profila ribolovnih aktivnosti u FLAG-ovu području te poticanje ribara da postanu aktivniji duž cijelog vrijednosnog lanca;
 • podizanje svijesti lokalnog stanovništva o održivoj potrošnji plodova mora te putu do tržišta „svježih, dobrih i lokalnih” ribarskih proizvoda;
 • dopiranje do svih aktera na području i uspostavljanje protoka informacija sa širokim rasponom dionika proizvodnog i distribucijskog lanca.
Activities: 
 • Kolektivna izrada FLAG-ova logotipa putem školskog natjecanja: poticanje svijesti o ribolovnoj zajednici u školama i među djecom različite dobi;
 • Upotreba maskote „Paul Po” u učionicama za edukaciju učenika o održivoj potrošnji i lokalnim vrstama riba. Ta je inicijativa bila usmjerena na mlađu djecu (npr. 1500 djece iz svih osnovnih škola na tom području), ali je također imala u cilju podizanje svijesti o lokalnim potrošačkim navikama njihovih obitelji;
 • Uključivanje ribara i škola kao glumaca u kazališnu predstavu o ribolovu;
 • razmjena znanja ribara o tradicionalnim receptima i tradicionalnim ribolovnim tehnikama, kao što je „érgate” (ribolovna metoda koja s obale omogućuje ulov sitne plave ribe, bez potrebe za čamcem), ključni aspekt lokalne kulturne baštine;
 • Aktivno informiranje o mogućnostima i postignućima CLLD-a putem društvenih medija;
 • Razvoj aplikacije Fishdirect App, koja pružanjem informacija o lokacijama za izravnu prodaju lokalne ribe okuplja ribare i potrošače;
 • Nova internetska radiopostaja za promicanje aktivnosti i programa apulijskih FLAG-ova.
Main achievements: 

Dobra FLAG-ova komunikacija pomogla je ribarima u području pokretanja novih aktivnosti kao dodatak tradicionalnim poslovima te usvajanje upotrebe novih tehnologija u svakodnevnom životu (otprilike 40 –50 % ribara na tom području aktivno je na društvenim medijima te prati FLAG putem Facebooka i Twittera).

 

Transferability: 

Komunikacija je važna FLAG-ova ativnost. Iako je potrebna prilagodba komunikacijskih alata i poruka lokalnim okolnostima, FLAG-ovi mogu iskoristiti ovdje predstavljene ideje za izradu svojih komunikacijskih aktivnosti. Točnije, FLAG-ovi mogu biti predvodnici digitalnog uključivanja u ribarstvene zajednice podupiranjem njihove upotrebe društvenih medija i novih komunikacijskih tehnologija.

Lessons: 

FLAG-ovi su jedinstveno postavljeni kako bi pomogli ribarima komuniciranje o svojemu radu i znanju te kako bi podigli svijest o lokalnim ribarskim proizvodima. Komunikacija je vitalan element zadatka FLAG-ova u odnosu na animaciju, ali potrebna su dovoljna sredstva i odgovarajuća stručnost. FLAG.ovi trebaju uzeti u obzir potrebe za novim vještinama u područjima kao što je upravljanje internetskim sadržajem te aktivacija društvenih medija i blogova.

Resources

Skills: 

Napredne međuljudske vještine, sposobnost dopiranja do različitih ciljnih skupina (od izravnog kontakta do društvenih medija), dobre komunikacijske vještine u pisanom i verbalnom obliku (izrada članaka za društvene medije, internetske stranice, aktivacija blogova).

Financial resources: 

Otprilike 40 000 EUR godišnje za komunikacijske aktivnosti (2015)

Other resources: 

Komunikacijske aktivnosti obuhvaćene su aktivacijom i tekućim troškovima FLAG-ova. Također, uvelike ovise o osobnom angažmanu i komunikacijskim vještinama FLAG-ova osoblja.

Information

Timeframe of implementation From Apr 2014 to Dec 2015
Sea Basins
Type of area
Theme

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Francesco Ferraro
+39 0836 992972
Italy
Publication date: 
11/11/2015
PDF Version