FARNET
Fisheries Areas Network

Baltic region

  • Seals and Cormorants in the Baltic: Addressing a common environmental challenge

    13/10/2020
    - Good Practice Project
    Ett samarbetsprojekt i stor skala mellan FLAG i Östersjön har gett ökade kunskaper om konsekvenserna av de växande säl- och skarvpopulationerna för småskaligt kustfiske i regionen. FLAG har genom detta samarbetsprojekt tagit fram lösningar för att uppnå en balanserad hantering av marina resurser.