Slovakia

To see the Enforcement fiche for Slovakia click here.
Available language(s) : EN , SK
Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Article 8 Sec. 2 letter b) neplnenie záväzkov obsiahnutých v kódexe správania, k dodržiavaniu ktorých sa predávajúci zaviazal.