Slovakia

To see the Enforcement fiche for Slovakia click here.
Available language(s) : EN , SK
Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Article 2 letter b) predávajúcim 1. podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby, alebo jeho splnomocnenec, 2. fyzická osoba, ktorá predáva spotrebiteľovi rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, 3. fyzická osoba, ktorá predáva vlastné použité výrobky, okrem potravín,