Slovenia

To see the Enforcement fiche for Slovenia click here.
Available language(s) : EN , SL
Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami

5(1(3)) 3. glede obsega obveznosti podjetja, motivov za uporabo določenih poslovnih praks in narave prodaje, kakršne koli izjave ali znaka v povezavi s posrednim ali neposrednim sponzorstvom ali odobritvijo podjetja ali izdelka;