Slovenia

To see the Enforcement fiche for Slovenia click here.
Available language(s) : EN , SL
Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami

4(1) Nepoštene poslovne prakse podjetij v razmerju do potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: nepoštene poslovne prakse) so prepovedane pred, med in po sklenitvi posla, ki je povezan z nakupom izdelka.