Slovenia

To see the Enforcement fiche for Slovenia click here.
Available language(s) : EN , SL
Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami

3(1(5)) "– "bistveno izkrivljanje ekonomskega obnašanja potrošnikov" je uporaba poslovne prakse v razmerju do potrošnikov z namenom bistveno omejiti potrošnikovo sposobnost sprejeti odločitev ob poznavanju vseh pomembnih dejstev (odločitev na podlagi prejetih informacij) in tako povzročiti, da potrošnik sprejme odločitev o poslu, ki je sicer ne bi sprejel;"